Αρχική Ειδήσεις Eπικαιροποίηση των περιβαλλοντικών μετρήσεων του Δημόκριτου σε Μάτι – Κόκκινο Λιμανάκι

Eπικαιροποίηση των περιβαλλοντικών μετρήσεων του Δημόκριτου σε Μάτι – Κόκκινο Λιμανάκι

930
0

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» εγκατέστησε στις 11/8/2018 εξοπλισμό δειγματοληψίας και όργανα συνεχούς καταγραφής και μέτρησης  ατμοσφαιρικών παραμέτρων στο Μάτι Αττικής, 150 μ απο την ακτή και είναι σε θέση να παρουσιάσει μια αρχική αποτύπωση της κατάστασης για τον ατμοσφαιρικό αέρα και την έκθεση του πληθυσμού στα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10, τη φύση και τη χωροχρονική τους μεταβολή καθώς και σε κάποια από τα κύρια συστατικά τους όπως αιθάλη και βαρέα μέταλλα. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται στον προαύλιο χώρο κατοικίας στο Μάτι Αττικής το οποίο δεν έχει επηρεαστεί από την πυρκαϊά, οπότε έχει αντιπροσωπευτική έκθεση στο ατμοσφαιρικό αερόλυμα της ερύτερης περιοχής.
Αναλυτικά τα ευρήματα παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Δημόκριτου ( http://www.demokritos.gr/el/metriseis_13092018_e/ )
Συμπερασματικά αναφέρεται πως Οι βασικές παραμέτροι του αερολύματος στην περιοχή δεν καταδυκνείουν έκθεση του πληθυσμού σε συγκεντρώσεις πέραν των αναμενόμενων. Συστήνεται να αποφεύγεται η μαζική εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης λόγω της τοπικής επιβάρυνσης που μπορεί να προκληθεί.