Αρχική Δελτία τύπου Το Υδατόρεμα της οδού Καλαβρύτων στο Κοκ.Λιμανάκι

Το Υδατόρεμα της οδού Καλαβρύτων στο Κοκ.Λιμανάκι

1059
0

ΥΔΑΤΟΡΕΜΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Το Υδατόρεμα Καλαβρύτων, έχει τη μικρότερη λεκάνη (210 στρέμματα, 433 μέτρα μήκος), με τη μικρότερη παροχή από τις υδρολογικές μελέτες για Τ=50 έτη στα 2,53m3/s.

Βάσει της νομοθεσίας χαρακτηρίζεται μικρό υδατόρεμα όταν έχει λεκάνη μικρότερη από 500 στρέμματα, σε εντός σχεδίου περιοχή. Αυτό αναλογικά είναι λιγότερο από το 1/2 του μικρού υδατορέματος βάσει της νομοθεσίας από τα χαρακτηριστικά του, σε συνάρτηση με τα άλλα ρέματα της περιοχής όπου προτείνονται κλειστοί αγωγοί, οχετοί και τεχνικά έργα.

Το θέμα του Υδατορέματος Καλαβρύτων θα είχε λήξει από το 2000, με ακόμα ευνοϊκότερους όρους από αυτούς του 2014 και του 2017. Και θα είχε γίνει συρραφή των οικοδομικών τετραγώνων Ο.Τ. 276 με Ο.Τ. 273 και Ο.Τ. 277 με Ο.Τ. 272 και Ο.Τ. 278 με Ο.Τ. 269, με αποτέλεσμα ένα ενιαίο Κόκκινο Λιμανάκι.

Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σχετικά με το ρέμα Παππά που είναι πενταπλάσιας παροχής και με επικινδυνότητα πλημμυρικού φαινομένου.

Προτείνουμε τουλάχιστον την υβριδική προσέγγιση στα τμήματα που έχει αλλοιωθεί η ιστορική κοίτη με προγενέστερα τεχνικά έργα παράλληλα της οδού Καλαβρύτων και μεταξύ των οδών Αγίου Θωμά, Σοφίας Βέμπο και Ζεφύρου με στόχο να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Πατήστε εδώ : Χάρτης – Ρέμα Καλαβρύτων