ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠΟΘΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΕ/ΕΠΣ- ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ

Η ενότητα Ρ-Π1 στο Κόκκινο Λιμανάκι επιφάνειας 415.535,36 τμ προτείνεται να οργανωθεί με χρήσεις της κατηγορίας «αμιγής κατοικία» βάσει του άρθρου 2, του π.δ. 59/2018. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος Συντελεστής Δόμησης προτείνεται σε 0,40 για το σύνολο της περιοχής , με κατεύθυνση να εφαρμοστεί κλιμακωτός συντελεστής συναρτήσει του μεγέθους των οικοπέδων, με ελάχιστο 0,30. Προτείναμε επαρκή … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠΟΘΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΕ/ΕΠΣ- ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ.