Αρχική Απόψεις ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠΟΘΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΕ/ΕΠΣ- ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠΟΘΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΕ/ΕΠΣ- ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ

475
0

Η ενότητα Ρ-Π1 στο Κόκκινο Λιμανάκι επιφάνειας 415.535,36 τμ προτείνεται να οργανωθεί με χρήσεις της κατηγορίας «αμιγής κατοικία» βάσει του άρθρου 2, του π.δ. 59/2018.

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος Συντελεστής Δόμησης προτείνεται σε 0,40 για το σύνολο της περιοχής , με κατεύθυνση να εφαρμοστεί κλιμακωτός συντελεστής συναρτήσει του μεγέθους των οικοπέδων, με ελάχιστο 0,30.

Προτείναμε επαρκή στοιχεία μέσω των επικαιροποιημένων επιστολών της Επιτροπής Πληγέντων σχετικά με την τροποποίηση της Ζώνης Α και ζητήσαμε να συμπεριληφθεί ο οικισμός της Αγίας Ειρήνης στη βιώσιμη πολεοδόμηση με χρήση «αμιγής κατοικία» του άρθρου 2, του π.δ. 59/2018.

Ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και τα μέλη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ έκαναν δεκτό το αίτημα μας.Η Αγία Ειρήνη εντάσσεται στη βιώσιμη πολεοδόμηση!

Σε αυτό το σημείο  θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή της Περιφέρειας κ. Αθανάσιο Κατσιγιάννη και τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Πατούλη  για την στήριξη τους, από την ιστορική απόφαση της Περιφέρειας έως και την σημερινή συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ.

Για την Επιτροπή Πληγέντων,

Πέτρος Φράγκος.