Αρχική Δελτία τύπου Επιστολή Επιτροπής Πληγέντων – Προτεινόμενες τροποποιήσεις επί του Τεύχους Συμπληρωματικών Στοιχείων ΣΜΠΕ...

Επιστολή Επιτροπής Πληγέντων – Προτεινόμενες τροποποιήσεις επί του Τεύχους Συμπληρωματικών Στοιχείων ΣΜΠΕ μετά την τροποποίηση του ΕΠΣ σε συνέχεια της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της περιοχής

457
0

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΓ.ΘΩΜΑ
Τ.Κ.19009

Τηλ. 6941480208-6977455172
e-mail: epitropi.pligenton@gmail.com, info@kokkinolimanaki.gr
Ημ/νια: 28/06/2021

Προς:

1) Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.Κωνσταντίνο Σκρέκα
2) Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ.Νικόλαο Ταγαρά
3) Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Γεώργιο Αμυρά
4) Γ. Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ.Ευθύμιο Μπακογιάννη
5) Γ. Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ.Κωνσταντίνο Αραβώση
6) Περιφερειάρχη Αττικής κ.Γεώργιο Πατούλη
7) Πρόεδρο ΤΕΕ κ.Γεώργιο Στασινό

Κοινοποίηση:

Διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, κ.Γρηγόρη Δημητριάδη

ΘΕΜΑ: « Προτεινόμενες τροποποιήσεις επί του Τεύχους Συμπληρωματικών Στοιχείων ΣΜΠΕ μετά την τροποποίηση του ΕΠΣ σε συνέχεια της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της περιοχής »

Αξιότιμοι κύριοι,

Τεχνικά στοιχεία επί της συμπληρωματικής της ΣΜΠΕ

Προτείνεται η διόρθωση του νοτίου ορίου στο Κόκκινο Λιμανάκι με βάση : α) την απόφαση Ειρηνοδικείου Κρωπίας (αριθμ. 57/24-07-1930) β) την μεταγενέστερη συμβολαιογραφική πράξη (αριθ.11739/05-08-1932) και

γ) το πληρέστερο τοπογραφικό διάγραμμα του κ.Χατζημιχάλη με κορυφές ΓΔΕΖ που εμπεριέχεται στο Συμβόλαιο 11739/05-08-1932.

Ζητούμε να εφαρμοστεί το κυρωμένο διάγραμμα διανομής Ραφήνας της Τοπογραφικής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Εποικισμού που είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος Δημόσιος φορέας. Και συγκεκριμένα τοποθετεί το νότιο όριό μας, επί των οδών Αργιθέας – Ήλιδος – Δημοκρατίας – Παύλου Μελά μέχρι την παραλία.

Προτείνουμε: α) να τοποθετηθεί το ανωτέρω όριο, στο διάγραμμα του κ.Σαντριβανόπουλου, β) να θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΝ, & γ) να εφαρμοστεί το ακριβές όριο στην συμπληρωματική ανάρτηση της ΣΜΠΕ.

Το ίδιο συμβαίνει και στο ανατολικό μας όριο, όπου διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ των διαγραμμάτων: α) των δύο συμβολαίων (Σπ. Σαντριβανόπουλος), β) των ορθοφωτογραφικών διαγραμμάτων του μελετητή και γ) του διαγράμματος που εφαρμόστηκε στον αναθεωρημένο Δασικό Χάρτη από τη Διεύθυνση Δασών, όπου λανθασμένα και κατά παράβαση του Νόμου (άρθρο 102) εμπεριείχε δασικά στοιχεία στο παράκτιο μέτωπο.

Αιτούμεθα: τη διόρθωση του Ανατολικού ορίου που εφαρμόστηκε στον Αναθεωρημένο Δασικό Χάρτη. Να ευθυγραμμιστεί με το διάγραμμα των δύο συμβολαίων του Σπύρου Σαντριβανόπουλου, δηλαδή την πιστή εφαρμογή του θεωρημένου διαγράμματος των ΔΤΕ-ΤΕΕ και αυτό συγκεκριμένα αφορά το ανατολικό μας όριο. Τουτέστι στη συμπληρωματική ανάρτηση της ΣΜΠΕ, οι εκτάσεις έως στην παραλία στο Κόκκινο Λιμανάκι δεν δύναται να έχουν δασικά στοιχεία, βάσει του θεωρημένου διαγράμματος των ΔΤΕ – ΤΕΕ.

Επίσης, θα πρέπει να διορθωθεί η εισήγηση της ΣΜΠΕ και να γίνεται σαφή αναφορά ως προς τις εκτάσεις στο Κόκκινο Λιμανάκι και στο Μάτι, με βάση την παρ.6 του άρθρου 102 του Ν.4685, που αποτελούν κλήρους της αγροτικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις των ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΊΩΝ 2003 (Α΄, Θ1, Γ2).

Ζητούμε την τροποποίηση των χρήσεων γης της ΖΟΕ Μεσογείων (Α΄,Θ1,Γ2) βάσει των επικαιροποιημένων εισηγήσεών μας όπως περιγράφονται στα επισυναπτόμενα κείμενα της Επιτροπής. Επίσης, αιτούμεθα στο μικρό υδατόρεμμα (μισγάγγεια) της οδού Καλαβρύτων, την υβριδική προσέγγιση στα τμήματα που έχει αλλοιωθεί η ιστορική κοίτη με προγενέστερα τεχνικά έργα (ανθρωπογενή παρέμβαση) παράλληλα της οδού Καλαβρύτων και μεταξύ των οδών Αγίου Θωμά, Σοφίας Βέμπο και Ζεφύρου με στόχο να περιοριστούν οι συνέπειες (κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις), διότι υπάρχει θεσμοθετημένη χρήση ψιλικά – mini-market, το μοναδικό που υπάρχει στην περιοχή.

Οι προτεινόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις από την Επιτροπή Πληγέντων στην συμπληρωματική της ΣΜΠΕ έρχονται να ενισχύσουν και να αναδείξουν έτι περισσότερο, το άριστο κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης της Κυβέρνησης προς τους πληγέντες κατοίκους.

Ως τελευταίο σημείο ζητούμε την επιτόπια αυτοψία του Υφυπουργού κ.Νικ. Ταγαρά και του Γενικού Γραμματέα κ.Ευθ. Μπακογιάννη για την ουσιαστική εκτίμηση των ζητημάτων της περιοχής.

Με εκτίμηση

Για την Επιτροπή Πληγέντων

Πέτρος Φράγκος.