Πέρασε το Πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ με Τροπολογίες για την Πληγείσα Περιοχή – 30.07.2022

  103
  0

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  Άρθρο 37: Ειδικές διατάξεις για υδατορέματα – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4258/2014

  Άρθρο 62: Παράταση προθεσμίας παράδοσης Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής περιοχών Ανατολικής Αττικής

  Διαβάστε όλο το Νομοσχέδιο : Πολυνομοσχεδιο του ΥΠΕΝ με τροπολογίες για την πληγείσα περιοχή