Αρχική Δελτία τύπου Δελτίο Τύπου – Παρατηρήσεις στην παρουσίαση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου στην πληγείσα...

Δελτίο Τύπου – Παρατηρήσεις στην παρουσίαση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου στην πληγείσα περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι και Μάτι

1159
0

Με αφορμή την παρουσίαση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. K. Χατζηδάκη, τον Υφυπουργό κ. Δ. Οικονόμου, τους Γενικούς Γραμματείς κ. Ε. Μπακογιάννη και κ. Κ. Αραβώση και τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας (ΤΕΕ) κ. Γιώργο Στασινό, η Επιτροπή Πληγέντων Κόκκινο Λιμανάκι κρίνει ότι πρέπει να παρέμβει στον εποικοδομητικό διάλογο με συγκεκριμένες προτάσεις.

Αναλυτικότερα:
1. Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)
Το γεγονός ότι το ΦΕΚ 199Δ-2003 που καθορίζει τις Ζ.Ο.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ έχει συμπεριλάβει λανθασμένα στοιχεία του προσωρινού Δασικού Χάρτη (1984), επηρεάζει άμεσα τον οικισμό
Αγ. Ειρήνης στο Κόκκινο Λιμανάκι, με αποτέλεσμα η εν λόγω έκταση να μην τυγχάνει αντικείμενο πολεοδόμησης στο Ε.Π.Σ., παρά το γεγονός ότι ο πρόσφατος Νόμος του Υπουργείου Περιβάλλοντος (4685/2020 άρθρο 102) δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της συνολικής εκτάσεως στο Κόκκινο Λιμανάκι.
Στο ίδιο ΦΕΚ (199Δ-2003) τμήμα του παράκτιου μετώπου εμφανίζεται σε χρήση «Θ1» προτείνοντας δηλαδή εγκαταστάσεις: υπαίθριας διημέρευσης, λουομένων (πχ αποδυτήρια) και εξυπηρέτησης του ναυταθλητισμού. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι επικίνδυνα (για την ασφάλεια) προσχεδιασμένες πάνω σε πρανή ύψους 20 μέτρων τα οποία έχουν απόκρημνη και βραχώδη κατάληξη.
Επιπλέον, τα περισσότερα κτίσματα στο παραλιακό μέτωπο έχουν νόμιμες οικοδομικές άδειες που οι περισσότερες είναι προγενέστερες των Ζ.Ο.Ε. Μεσογείων.
Πρότασή μας είναι η τροποποίηση των Ζ.Ο.Ε. Μεσογείων ώστε να δωθεί η δυνατότητα πολεοδόμησης στον οικισμό Αγίας Ειρήνης και να εξορθολογιστούν οι χρήσεις της περιοχής.

2. Οριογραμμή επιτρεπόμενων αποστάσεων από αιγιαλό (προτεινομένη δεσμευμένη ζώνη)
Στο παράκτιο μέτωπο στο Κόκκινο Λιμανάκι υπάρχουν ζώνες δέσμευσης 35 και 50 μέτρων σύμφωνα με το Νόμο 4607, ΦΕΚ 65/24.04.2019, Μέρος Τέταρτο, Άρθ. 23 παρ.2 ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 1 του ν. 2791/2001.

Πρότασή μας είναι η εφαρμογή του ίδιου Νόμου ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 3, δύναται να καθορίσει μικρότερο πλάτος παραλίας, μετά από αιτιολογημένη κρίση, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τα ειδικότερα γεωμορφολογικά στοιχεία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής. Στο πλαίσιο εκπόνησης και θεσμοθέτησης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, στις περιοχές που είναι καθορισμένος ο αιγιαλός, καθορίζεται και η γραμμή παραλίας με βάση τα ως άνω κριτήρια. Στις περιπτώσεις που κατά τη φάση εκπόνησης των Τ.Χ.Σ., έχει ήδη καθορισθεί η παραλία, αυτή ενσωματώνεται ως έχει.»

Η Επιτροπή Πληγέντων Κόκκινο Λιμανάκι με αυτή την αρχική της τοποθέτηση ευελπιστεί στην έναρξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Τ.Ε.Ε. συνεχίζοντας την αγαστή συνεργασία. Σκοπός της παρέμβασης αυτής είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες προς την επίτευξη της ολοκλήρωσης του Ε.Π.Σ. με ορθές και ωφέλιμες αποφάσεις για το σύνολο των εμπλεκομένων και με απώτερο στόχο την ανασυγκρότηση της πληγείσας περιοχής Κόκκινο Λιμανάκι, Μάτι, Αμπελούπολης και Προβάλινθου.