Αρχική Δελτία τύπου Παρατηρήσεις επί του Τεύχους Συμπληρωματικών Στοιχείων ΣΜΠΕ μετά την τροποποίηση του ΕΠΣ...

Παρατηρήσεις επί του Τεύχους Συμπληρωματικών Στοιχείων ΣΜΠΕ μετά την τροποποίηση του ΕΠΣ σε συνέχεια της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της περιοχής

394
0

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΑΓ.ΘΩΜΑ Τ.Κ.19009

Τηλ. 6941480208

e-mail: epitropi.pligenton@gmail.com

Ημ/νια: 15/05/2021

Επικαιροποιημένο 2 (08/06/2021)

Προς:

1) Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.Κωνσταντίνο Σκρέκα

2) Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ.Νικόλαο Ταγαρά

3) Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Γεώργιο Αμυρά

4) Γ. Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος,  κ.Ευθύμιο Μπακογιάννη

5) Γ. Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ.Κωνσταντίνο Αραβώση

6) Πρόεδρο ΤΕΕ κ.Γεώργιο Στασινό

7) ΔΙ.Π.Α/ ΥΠΕΝ

8) Περιφερειάρχη Αττικής κ.Γεώργιο Πατούλη

9) Περιφερειακό Συμβούλιο

 

ΘΕΜΑ: « Παρατηρήσεις επί του Τεύχους Συμπληρωματικών Στοιχείων ΣΜΠΕ μετά την τροποποίηση του ΕΠΣ σε συνέχεια της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της περιοχής »

 

Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά

Αξιότιμοι κύριοι / αξιότιμες κυρίες

Μετά τις παρεμβάσεις μας και εν προκειμένω της πρώτης εισηγήσεώς μας στις 24/09/2020 προς το ΥΠΕΝ και μετά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με τους Υφυπουργούς και τους Γεν. Γραμματείς του ΥΠΕΝ κκ Ν.Ταγαρά, Γ. Αμυρά, Κ. Αραβώση και Ε.Μπακογιάννη, των μελετητών του ΕΠΣ και της ΣΜΠΕ και του νομικού συμβούλου ΤΕΕ-ΥΠΕΝ, προτάθηκε στην Επιτροπή Πληγέντων να επικαιροποιήσει τα έγγραφά της με νεότερα στοιχεία επί των συμπληρωματικών στοιχείων της ΣΜΠΕ και επί της ΖΟΕ Μεσογείων σχετικά με τις τροποποιήσεις των χρήσεων γης (Ζώνη Α, Θ1, Γ2)  των ΖΟΕ Μεσογείων (ΦΕΚ 199Δ/2003). Αποδείχτηκε από την εμπεριστατωμένη έρευνά μας, η αστοχία των εισηγήσεων, λόγω εσφαλμένης κατανόησης (λόγω του ότι χρησιμοποιήθηκε ο αναληθής, εν πολλοίς, προσωρινός χάρτης του 1984 ως οριστικός) που παρέσυρε την μελέτη και τον Νομοθέτη αυτής, σε λανθασμένα και μη ορθά συμπεράσματα. Το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν να προκύψει το  προβληματικό για την περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι, ΦΕΚ 199Δ/2003.                                Επισυνάπτονται οι επιστολές (1 και 2 επικαιροποιημένες αντίστοιχα)  της Επιτροπής Πληγέντων που αποδεικνύει τα ανωτέρω.

Από την Νομολογία του ΣτΕ[1] προκύπτει ότι χρησιμοποιείται ρητά και επανειλημμένως η λέξη ερείδεται[2] (έχω εμπιστοσύνη σε κάποιον που μου παρέχει ασφάλεια, εγγύηση) η οποία και χρησιμοποιείται από το ΣΤΕ νομιμοποιώντας με αυτόν τον τρόπο, ως απόλυτα ορθές τις εισηγήσεις των φορέων ενώ στην πραγματικότητα τεκμαίρεται μέσω των δύο επικαιροποιημένων επιστολών της Επιτροπής Πληγέντων ότι οι εισηγήσεις των αρμοδίων φορέων βρίθουν λαθών και ανακριβειών.

Τεχνικά στοιχεία επί της συμπληρωματικής της ΣΜΠΕ

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απόκλιση στο νότιο όριό μας, διότι δεν λήφθηκαν υπόψη:

α) η απόφαση Ειρηνοδικείου Κρωπίας (αριθμ. 57/24-07-1930)

β) η συμβολαιογραφική πράξη (αριθ.11739/05-08-1932) και

γ) το πληρέστερο τοπογραφικό διάγραμμα του κ.Χατζημιχάλη με κορυφές ΓΔΕΖ που εμπεριέχεται στο Συμβόλαιο 11739/05-08-1932.

Η απόφαση Ειρηνοδικείου Κρωπίας αναφέρει λεπτομερώς τη διαδρομή του νότιου ορίου στο Κόκκινο Λιμανάκι και συγκεκριμένα αναδεικνύει σαν νότιο όριό μας τις οδούς Αργιθέας – Ήλιδος – Δημοκρατίας – Παύλου Μελά μέχρι την παραλία. Σε αυτό το σημείο υπερισχύει η απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας  και το πληρέστερο τοπογραφικό του κ. Χ. Χατζημιχάλη, έναντι του λανθασμένου αρχικού τοπογραφικού. Επίσης, η απόφαση 57/1930 του Ειρηνοδικείου Κρωπίας[3] όπου επιβεβαιώνει ευκρινέστερα το ανατολικό όριό μας που τοποθετείτο στην παραλία και κάνει αναφορά 1375 m περίπου (μετρουμένης πλευράς ταύτης από νότου προς βορράν) επί του φυσικού εδάφους.

Τα ακριβή αυτά στοιχεία δύναται να τα επιβεβαιώσει η Δ/νση Εποικισμού. 

Εκ των ανωτέρω τεκμαίρεται ότι τα συμβόλαια 6166/1930 και το μεταγενέστερο συμβόλαιο 11739/1932 και η απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας 57/1930 εμπερικλείουν την πραγματική  εικόνα στην συνολική έκταση στο Κόκκινο Λιμανάκι, όσον αφορά τα όρια μας.

Σχετικά με το ανατολικό μας όριο, έχουμε απόκλιση μεταξύ των διαγραμμάτων  α) των δύο συμβολαίων (Σπ. Σαντριβανόπουλος),  β) των ορθοφωτογραφικών διαγραμμάτων του μελετητή και γ) του διαγράμματος που εφαρμόστηκε στον αναθεωρημένο Δασικό Χάρτη από τη Διεύθυνση Δασών.

Επιπρόσθετα, ο Νομοθέτης (άρθρο 102) επισημαίνει ρητά «Αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων, πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης ανακαλούνται αυτοδικαίως» δηλαδή χωρίς να παρέμβει άλλος. Αυτό μας λέει ο νομοθέτης. Και ενώ λέει αυτά ο νομοθέτης, εμφανίζονται δασικά στοιχεία στο παράκτιο μέτωπο μέσω του Αναθεωρημένου Δασικού Χάρτη. Σε αυτήν την περίπτωση ο Νομοθέτης αναφέρει ρητά τί υπερισχύει. Υπερισχύει  το θεωρημένο διάγραμμα ΔΤΕ-ΤΕΕ των δύο συμβολαίων του Σπ. Σαντριβανόπουλου έναντι οποιουδήποτε άλλου διαγράμματος που εφαρμόστηκε στον Αναθεωρημένο Δασικό Χάρτη σχετικά και συγκεκριμένα με το ανατολικό όριο στο Κόκκινο Λιμανάκι.  Εκ τούτου καθίσταται επιβεβλημένη η διόρθωση του ανατολικού ορίου.

Άρα, από την Λ. Μαραθώνος  έως την παραλία δεν δύναται να υπάρχουν δασικά στοιχεία στο σύνολο της εκτάσεως, έως της παραλίας, λόγω της Νομοθεσίας.

Επίσης, οι αναφορές στην εισήγηση της ΣΜΠΕ κάνουν λόγο για δασωθέντες αγρούς. Αυτό δεν είναι ακριβές, διότι οι εκτάσεις στο Κόκκινο Λιμανάκι  βάσει  της παρ.6 του άρθρου 102 του Ν.4685  είναι κλήροι της αγροτικής νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις των ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΊΩΝ 2003 (Α΄, Θ1, Γ2).

Συνεπώς, είναι σχεδόν σωστή η συμπληρωματική ανάρτηση της ENVECO-TEE της ΣΜΠΕ, διότι επιφέρει καίριες αλλαγές στην περιοχή επέμβασης του ΕΠΣ. Ως εκ τούτου, σε αυτό το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, καλούμαστε να διορθώσουμε τα τεχνικά στοιχεία της μελέτης ώστε να καταστήσουμε τη συμπληρωματική ανάρτηση της ΣΜΠΕ άρτια.

 

Προτείνουμε ως εφικτές λύσεις:

  1. Την διόρθωση του Νότιου ορίου στο Κόκκινο Λιμανάκι και συγκεκριμένα η γραμμή του διαγράμματος ΔΤΕ-ΤΕΕ να ευθυγραμμιστεί με τον άξονα των οδών Λεωφόρου Μαραθώνος – Αργιθέας – Ήλιδος – Κόμβος – Λεωφ. Δημοκρατίας – Παύλου Μελά έως την θάλασσα, σύμφωνα με τη απόφαση 57/1930 Ειρ. Κρ..
  2. Τη διόρθωση του Ανατολικού ορίου που εφαρμόστηκε στον Αναθεωρημένο Δασικό Χάρτη και να ευθυγραμμιστεί με το διάγραμμα των δύο συμβολαίων του Σπύρου Σαντριβανόπουλου, δηλαδή την πιστή εφαρμογή του θεωρημένου διαγράμματος των ΔΤΕ-ΤΕΕ και αυτό συγκεκριμένα αφορά μόνο το ανατολικό μας όριο.
  3. Την τροποποίηση των χρήσεων γης της ΖΟΕ Μεσογείων (Α΄,Θ1,Γ2) βάσει των επικαιροποιημένων εισηγήσεών μας όπως περιγράφονται στα επισυναπτόμενα κείμενα της Επιτροπής.
  4. Να εξαιρεθεί το παράκτιο μέτωπο στο Κόκκινο Λιμανάκι από τον κοινόχρηστο χαρακτήρα και το Πρωτόκολλο της Συνθήκης της Βαρκελώνης και να ισχύσουν οι όροι και οι κανόνες των οικοδομικών αδειών. Επίσης το ίδιο να συμβεί και με τον δεσμευτικό χαρακτήρα της ζώνης Α΄ του οικισμού της Αγίας Ειρήνης.

Η προσοχή, η γνώση, η διευθέτηση και η διόρθωση των ως άνω στοιχείων συμβάλλει προς την ειλικρινή προσπάθεια της Κυβερνήσεως να κτιστεί ένα υγιές και βιώσιμο Κράτος Δικαίου.

Για την Επιτροπή Πληγέντων

Πέτρος Φράγκος.

 

[1] Νομολογία  ΣΤΕ 4846/2012

[2] “Βασικό  λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής” Μαρκαντωνάτος, Μοσχόπουλος Χωραφάς, εκδ. Gutenberg

[3] Τα ανωτέρω στοιχεία: απόφαση 57/1930 του Ειρηνοδικείου Κρωπίας και το μεταγενέστερο τοπογραφικό του κ.Χατζημιχάλη που επικαλούμαστε, τα είχαμε εκθέσει σε προγενέστερο χρόνο στις εξής ομιλίες:

  1. Στην ημερίδα «αγροί που άλλαξαν μορφή» – λύση στην αδικία (19/03/2019)
  2. Στην ημερίδα (03/2019) που έλαβε χώρα στην πληγείσα περιοχή παρουσιάστηκαν τα στοιχεία σχετικά με τις περιοχές Κόκκινο Λιμανάκι και Μάτι, όπου παραδώσαμε έναν ογκώδη φάκελο με όλα τα ανωτέρω στοιχεία στον διοργανωτή της ημερίδας και βουλευτή της Ν.Δ κ. Γ.Βλάχο.

Επιπλέον τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τα κυβερνητικά στελέχη, ώστε να φτάσουμε στην νομοθεσία της παρ. 6 του άρθρου 102  του Ν.4685.