Αρχική Δελτία τύπου Οι Προτάσεις της Επιτροπής Πληγέντων προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ....

Οι Προτάσεις της Επιτροπής Πληγέντων προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Άκη Σκέρτσο

2299
0

Οι προτάσεις της Επιτροπής Πληγέντων της περιοχής Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας οι οποίες αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους κατοίκους της περιοχής και επικυρώθηκαν σε ανοικτή συγκέντρωση των κατοίκων την 18η Αυγούστου 2019.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
“ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ” ΡΑΦΗΝΑΣ
Ποσειδώνος & Θωμά Νικολάου
Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας
Ραφήνα – Πικέρμι
ΤΚ 19009
Τηλ.6941480208
e-mail:
info@kokkinolimanaki.gr
www.kokkinolimanaki.gr

                                                                    21.08.2019


Προς: Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκη Σκέρτσο
Κοιν.: Υπουργό Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος
Γενικός Γραμματέας Υποδομών, κ. Γιώργο Καραγιάννη
Δήμαρχο Ραφήνας – Πικερμίου, κ. Ευάγγελο Μπουρνού
Φ.Ε.Ο. «Κόκκινο Λιμανάκι»

ΘΕΜΑΤΑ:
1.Σχολιασμός του Προσχεδίου Νόμου της από 24.07.2019 Π.Ν.Π.
2. Σχολιασμός και υποβολή προτάσεων μετά την προέγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) που αφορά στην περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι διοικητικής ενότητας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου
3. Προτεραιότητες για την ανασυγκρότηση της Περιοχής

Από την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς μέχρι και σήμερα, η «Επιτροπή πληγέντων περιοχής Κόκκινο Λιμανάκι» καθίσταται καθημερινά αποδέκτης των πολυσύνθετων προβλημάτων και δυσκολιών των κατοίκων, οι οποίοι έχουν βρεθεί σε δεινή θέση επιβίωσης και σε έντονη ψυχική καταπόνηση στην προσπάθεια συνέχισης της ζωής τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους.


Θέμα 1ο. Σχολιασμός του Προσχεδίου Νόμου της από 24.07.2019 Π.Ν.Π.

Ξεκινώντας τον σχολιασμό του Προσχεδίου Νόμου θα επιθυμούσαμε να εκφράσουμε την αντίθεση των κατοίκων της πληγείσας από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 περιοχής Κόκκινο Λιμανάκι στην δέσμευση των χρημάτων του «Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής Πυροπλήκτων της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» για την πραγματοποίηση εργασιών τις οποίες το κράτος δεν ολοκλήρωσε όπως όφειλε και έργων υποδομής που οφείλει να  πραγματοποιήσει. Η θέση αυτή διατυπώθηκε σε ανοικτή συγκέντρωσή των κατοίκων την 18η Αυγούστου 2019. Επιθυμία τους είναι η απόδοση των χρημάτων στους ίδιους τους κατοίκους για την βελτίωση της ποιότητας της καθημερινότητάς τους. Στη συνέχεια παρατίθενται οι Παρατηρήσεις επί του Προσχεδίου Νόμου:

Άρθρο [Α]. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Άρθρο 1ο , παράγραφος 1.
«Στις περιοχές της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, δύνανται,…»
Να αντικατασταθεί με: Στις περιοχές της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, οφείλουν,…

Άρθρο 2ο , παράγραφος 1.
«…οι οποίες τίθενται υπόψη των αρμοδίων δημοσίων φορέων για άμεση υλοποίηση, και να ενημερώνει τους πολίτες…» και ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εταιρείας Άρθρο 1ο , παράγραφος 2στ. 

Παρατήρηση: Παρακαλούμε να διευκρινιστούν οι τρόποι ενημέρωσης των πολιτών. Προτείνεται η δημιουργία ιστοσελίδας που να ενημερώνει άμεσα και αναλυτικά για τις
αποφάσεις του ΔΣ, τους όρους των συμβάσεων και την πορεία υλοποίησης των έργων.

Άρθρο 3ο , παράγραφος 1.
«Ενόψει άμεσου κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών ή για το περιβάλλον όπως προκύπτει από εισήγηση φορέα ή υπηρεσίας,….»
Παρατήρηση: Παρακαλούμε να διευκρινιστούν οι φορείς που έχουν τη δυνατότητα εισήγησης.

Άρθρο [Β].
Παράγραφος 3
«α) Απομάκρυνσης από τα γήπεδα ή τα οικόπεδα των οικοδομικών υλικών που περιέχουν αμίαντο.»
Να αντικατασταθεί με: α) Απομάκρυνσης των οικοδομικών υλικών που περιέχουν αμίαντο από τα γήπεδα ή τα οικόπεδα καθώς και από τα κτίσματα εντός αυτών.
«β) Κατεδαφίσεως των κτηρίων που κρίθηκαν με Π.Α.Ε.Ε.Κ. επικινδύνως ετοιμόρροπα»
Να αντικατασταθεί με: β) Κατεδαφίσεως των κτηρίων που κρίθηκαν με Π.Α.Ε.Ε.Κ. επικινδύνως ετοιμόρροπα και ετοιμόρροπων κτισμάτων αγνώστου ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτη που έχει αμελήσει την έκδοση Π.Α.Ε.Ε.Κ. μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών.
«δ) Δενδροφύτευσης των κοινόχρηστων χώρων»
Παρατήρηση: Στην περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι δεν είναι δυνατή η άμεση εφαρμογή αυτού του έργου γιατί δεν έχει πραγματοποιηθεί η πράξη εφαρμογής στην εντός σχεδίου περιοχή και δεν υπάρχουν καθορισμένοι κοινόχρηστοι χώροι στο υπόλοιπο τμήμα.
«ε) Αποκατάσταση του Δικτύου Ύδρευσης»
Να αντικατασταθεί με: ε) Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενου ύδατος από το δίκτυο ύδρευσης και αποκατάσταση αυτού.
«στ) Υλοτόμησης των καμένων δένδρων και»
Να αντικατασταθεί με: στ) Υλοτόμησης των καμένων δένδρων και αποκομιδής της καμένης φυτικής ύλης.
«….Οι δαπάνες για τις συμβάσεις της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον «Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Πυροπλήκτων της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018»…»
Να διαγραφεί και να αντικατασταθεί από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Πρόταση
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αδιάθετα αποθεματικά Περιφέρειας, Υπουργείων και ΕΣΠΑ.

Παράγραφος 9
9. «Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο με εξαίρεση τον φόρο προστιθέμενης αξίας …»
Να αντικατασταθεί με: «Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο και τον φόρο προστιθέμενης αξίας …»
Παρατήρηση: Η επιβάρυνση των παροχών από τον «Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Πυροπλήκτων της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» προκαλεί το περί δικαίου αίσθημα αφού με την επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας (24%) αποδίδεται στο δημόσιο ποσό που αντιστοιχεί στο 1/4 των χρημάτων που αποτελούν ευγενική χορηγία για την επούλωση των πληγών των κατοίκων.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εταιρείας Άρθρο 2ο , παράγραφος 2.
Παρατήρηση: Δεν διευκρινίζεται τι θα συμβεί στην περίπτωση που μετά το πρώτο έτος παράτασης δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της εταιρείας στο σύνολό του.

Θέμα 2ο. Σχολιασμός και υποβολή προτάσεων μετά την προέγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) που αφορά στην περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι Διοικητικής Ενότητας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας μας για τον ειδικό χωρικό σχεδιασμό της περιοχής που επλήγη από τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 σας εκθέτουμε συνοπτικά τις προτάσεις μας που άπτονται της επεξεργασίας του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου.
Α. Σχολιασμός επί των ΠΔ που Θεσμοθετούν το Κόκκινο Λιμανάκι
Η περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας είναι θεσμοθετημένη ως β΄ παραθεριστική κατοικία, με δύο Προεδρικά Διατάγματα, το 456/1985 και 199/2003.
Ι. Το Διάταγμα 199/Δ/2003 δεν έλαβε υπόψιν το προϋφιστάμενο Διάταγμα 456/1985, με αποτέλεσμα το ΒΔ τμήμα της περιοχής μας (οικισμός Αγίας Ειρήνης) να επηρεάζεται άμεσα, δείχνοντας το προαναφερθέν τμήμα ως
ζώνη Α, εξαιτίας του προσωρινού δασικού χάρτη, ο οποίος (χάρτης) ατυχώς, ως μη όφειλε χρησιμοποιήθηκε ως οριστικός σε εκτάσεις που αποτελούν κλήρους της Αγροτικής Νομοθεσίας.

Πρόταση
Προτείνεται να αποκατασταθεί αυτή η αστοχία ένεκα της ασυνέπειας του νομοθετικού πλαισίου και εισηγούμεθα να τροποποιηθεί η Ζώνη Α ΦΕΚ 199/2003 και να συμπεριληφθεί είτε στο ΕΧΣ, είτε σωστότερα σαν επέκταση του ήδη εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου
με χρήση κατοικίας. Σας γνωστοποιούμε ότι στον οικισμό της Αγίας Ειρήνης υπάρχουν 60 περίπου κατοικίες, που φανερώνουν το γεγονός της παράλειψης.

ΙΙ. Με το ΦΕΚ 456/85 όλο το Παράκτιο Μέτωπο επέτρεπε τη χρήση παραθεριστικής κατοικίας καθώς και τη χρήση τουριστικών εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια το ΦΕΚ 199/2003 ανατρέπει μερικώς την υφιστάμενη κατάσταση χρήσης «κατοικίας – τουρισμού» δίνοντας τμήμα του παράκτιου μετώπου ως περιοχή ΖΩΝΗΣ Θ1, τοποθετώντας ντουζιέρες σε πρανή και απόκρημνα τμήματα στο Κόκκινο Λιμανάκι, μη συμβατά με την πραγματικότητα και άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια.
Επισημαίνεται ότι το ανάγλυφο της περιοχής δεν είναι ομαλό, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τη θάλασσα και το χαρακτηριστικό στοιχείο της παράκτιας ζώνης είναι οι απόκρημνες κλίσεις των πρανών.

Πρόταση
Α. Αναθεώρηση του 199/2003
Β. Χρήση κατοικίας και ήπιου τουρισμού σε όλο το παραλιακό μέτωπο ως ίσχυε ΦΕΚ 456/85


Β. Σχολιασμός Εισήγησης ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Συνεδρίαση 6Λ Πράξη 31/22.5.2019 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνα- Αττική, Εισηγήτριες: Φωτεινή Στεφανή, Ευσταθία Βιτζηλαίου.
Η εισήγηση προς το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων όσον αφορά στην προέγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και
Ραφήνας-Πικερμίου, Περιφέρεια Αττικής βρίθει σφαλμάτων.
Η κεντρική εισήγηση του Μητροπολιτικού Σχεδιασμού π.χ. στην παράγραφο 2.2 Ιστορική εξέλιξη όπου αναφέρει λανθασμένα το ιστορικό της περιοχής για το Κόκκινο Λιμανάκι και για το Μάτι: «Συνοπτικά, η περιοχή της Νέας Μάκρης άρχισε να συγκροτείται οικιστικά από προσφυγικούς πληθυσμούς από τη Μικρά Ασία τη δεκαετία του 1920. Κατά την  περίοδο του Μεσοπολέμου έγιναν απαλλοτριώσεις ή πωλήσεις ιδιοκτησιών της Μονής Πεντέλης και αναδιανομή των αγροτεμαχίων για γεωργική και οικιστική χρήση.
Μεταπολεμικά, έγιναν αποσπασματικές εντάξεις στο σχέδιο μικρών σχετικά εκτάσεων, οι οποίες είτε είναι διανομές του Υπουργείου Γεωργίας είτε εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών. Αντίστοιχα και η σύγχρονη ιστορία της περιοχής της Ραφήνας αναφέρεται 
στην οικιστική της συγκρότηση τη δεκαετία του 1920 και την ενίσχυση της με την έλευση προσφυγικών πληθυσμών από τη Μικρά Ασία. Κατά τη δεκαετία του 1950 το κεντρικό τμήμα του οικισμού κατεδαφίστηκε και ανοικοδομήθηκε.»
Παρατήρηση: Προς αποκατάσταση της αλήθειας σας καθιστούμε γνωστό ότι τμήμα του αγροκτήματος Χεροτσακούλι μεταβιβάστηκε από την Ιερά Μονή Πεντέλης σε ακτήμονες γεωργούς προς γεωργική τους αποκατάσταση με εκούσια μεταβίβαση στο Κόκκινο
Λιμανάκι και στο Μάτι σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αγροτικού Νόμου που αποτελούν κλήρους της αγροτικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του Νόμου 3147/03. Ως προς τις άνω εκτάσεις εκδόθηκαν οι 99/1929 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εποικισμού, η υπ’ αριθ. 161761/3.12.1927 του Υπουργού Γεωργίας Αλέξανδρου Παπαναστασίου (άδεια εκχέρσωσης και καλλιέργειας) και η υπ’ αρίθμον 66576/1929 απόφαση Υπουργού Γεωργίας για (άρση περιορισμών του άρθρου 216 Δασικού Κώδικα).
Για την αγορά της έκτασης από την Ιερά Μονή Πεντέλης στο Κόκκινο Λιμανάκι και στο Μάτι, μετά τον καθορισμό του τιμήματος εξαγοράς, εξεδόθησαν οι Πράξεις 4 και 5 της ΙΗ’ Συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 26.4.1929 παρόντος του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου. Στην συνέχεια με σχετικές Συμβολαιογραφικές Πράξεις νόμιμα μετεγγραμμένες προ του έτους 1945, όπου το Εθνικό Κτηματολόγιο αποδίδει τις εκτάσεις αυτές σε ιδιώτες και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν δημόσιες εκτάσεις σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αρ.πρ. 2222/84286 της 29/8/2012.
Το αναφερθέν έγγραφο μας πληροφορεί ότι:
«Για τις εκτάσεις της κατηγορίας αυτής, εφαρμόζονται οι Διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα, το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επ΄ αυτών και τα συνταχθέντα συμβόλαια αγοράς είναι έγκυρα και ισχυρά».
Στην σελίδα 4 του ίδιου εγγράφου με θέμα το Ρέμα Παππά-Λυκόρεμα αναφέρεται:
«..Γεγονός που φαίνεται να έχει σχέση και με την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου της πυρκαγιάς».
Παρατήρηση: Η διατύπωση αυτή δεν είναι ορθή διότι το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας δεν έχει στη διάθεσή του εργαλεία ώστε να καθορίσει τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς. Ωφέλιμο θα ήταν να προηγείται η επιστημονική τεκμηρίωση της
δημοσιοποίησης οποιονδήποτε συμπερασμάτων.


Β. Σχολιασμός Γνωμοδότησης ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και Απόφασης Προέγκρισης Ε.Χ.Σ.
Λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. 2215/19 Πράξη 31 και την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Π:ΥΠ /ΔΣ Π/55305/502 που αφορά στην προέγκριση του ΕΧΣ για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου Περιφέρειας Αττικής. Ύστερα από διαβούλευση με τους κατοίκους της περιοχής διατηρούμε βασίμως τις επιφυλάξεις μας όσον αφορά σε κάποια σημεία της γνωμοδότησης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και της απόφασης της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος,
Ι. Στην περιοχή της ΖΩΝΗΣ Γ2, όπως είχε καθοριστεί από το Διάταγμα 199/2003, προτάθηκε από το Σύλλογο ΦΕΟ-Κόκκινο Λιμανάκι η χωροθέτηση για ανέγερση Περιφερειακού Νοσοκομείου. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό, κατά τη διάρκεια της
Προέγκρισης του ΕΧΣ από την Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος.

Πρόταση
Ένταξη σαν εντός σχεδίου περιοχή μέσω του ΕΧΣ με ανώτερο συντελεστή δόμησης 0,4 κάλυψης 40%, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη πολεοδομική οργάνωση της περιοχής.
Ή
Στην εν λόγω περιοχή προτείνεται η
επέκταση της ήδη υπάρχουσας ρυμοτομικής μελέτης στη Ζώνη Γ2 ώστε να ενταχθεί σαν εντός σχεδίου περιοχή με ανώτερο συντελεστή δόμησης 0,4 κάλυψης 40%, για να χρησιμοποιηθεί στην καλύτερη πολεοδομική οργάνωση της περιοχής.

ΙΙ. ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ

 • «Διεύρυνση και ενίσχυση του κοινόχρηστου δημόσιου χαρακτήρα της παραλιακής ζώνης».
  Παρατήρηση: Οι εκτάσεις αποτελούν κλήρους της Αγροτικής Νομοθεσίας με σχετικές Συμβολαιογραφικές Πράξεις, νόμιμα μετεγγραμμένες προ του έτους 1945. Η περιοχή έχει Κτηματολόγιο που αποδίδει τις εκτάσεις αυτές στους ιδιώτες και δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση δημόσιος χαρακτήρας σε όλο το εύρος της Παραλιακής Ζώνης.
 • «Αποσυμφόρηση από εκτεταμένες, εντατικές ή αποκλειστικές δραστηριότητες κι εκμεταλλεύσεις και απομάκρυνση ασύμβατων χρήσεων και δραστηριοτήτων».
  Παρατήρηση: Το δεύτερο σημείο του θαλάσσιου μετώπου είναι σχετικά ασαφές και αόριστο. Όσον αφορά στην απομάκρυνση των ασύμβατων χρήσεων και δραστηριοτήτων επισημάναμε ότι η περιοχή είναι θεσμοθετημένη ως β΄ παραθεριστική κατοικία – με τουριστικές εγκαταστάσεις. Εκ τούτου τεκμαίρεται ως άστοχη η εν λόγω απόφαση (δηλ. προβλέπεται απομάκρυνση ξενοδοχειακών μονάδων;). Η απόφαση αυτή χρήζει μάλλον επανεξετάσεως.
 • «Αύξηση της προσπελασιμότητας με διευκόλυνση της πρόσβασης των πεζών και ποδηλάτων σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης και με κάθετους πεζόδρομους ικανού πλάτους σύνδεσης του οδικού δικτύου με το παράκτιο μέτωπο. Εξασφάλιση ικανών και ασφαλών προσβάσεων και της γενικής προσπελασιμότητας για όλες τις κοινωνικές ομάδες.»
  Παρατήρηση: Δεν έχει ληφθεί υπόψη το ανάγλυφο και απόκρημνο της περιοχής όπου οι κάθοδοι λειτουργούν ως δίοδοι προς τη θάλασσα. Δεν είναι όμως, πάντοτε εφικτή η διάνοιξη των καθόδων αυτών, λόγω της ιδιαιτερότητας του ανάγλυφου της περιοχής. Συμπληρωματικά παραθέτουμε ότι το πρανές έχει υψομετρική διαφορά από το επίπεδο της θαλάσσης πάνω από 17 μέτρα. Συνεπώς δεν υφίσταται ομαλώς προσβάσιμη παραλία αλλά πρόκειται περισσότερο για βραχώδη «παραλία» που έχει και την εικόνα απότομου γκρεμού. Ενδεικτικά σας παραπέμπουμε σε σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της περιοχής www.kokkinolimanaki.gr. Είναι προφανώς αναγκαίο να πραγματοποιηθεί η στήριξη του πρανούς που ήδη καταρρέει καθημερινά και δεν έχει ληφθεί υπόψη κατά την προέγκριση του ΕΧΣ. Μια αυτοψία εκ μέρους σας, θα επιβεβαίωνε αυτά που έως τώρα έχουν περιγραφεί.
 • «Η απελευθέρωση της παραλιακής ζώνης από περιφράξεις κατά προτεραιότητα στο τμήμα μεταξύ της οδού Ποσειδώνος και της ακτογραμμής στο Μάτι και μεταξύ της οδού Δημοκρατίας και της ακτογραμμής στο ΚΛ»
  «Ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου και δημιουργία ενιαίου παραλιακού περιπάτου που θα συνδέει τη Ραφήνα με το Ζούμπερι με της περιοχής επέμβασης».
  «Η προστασία και ανάδειξη του παράκτιου και θαλάσσιου τοπίου»
  Παρατήρηση: Όσον αφορά την απελευθέρωση της παραλιακής ζώνης από τις περιφράξεις θέτουμε προς ενημέρωσή σας, ότι οι εκτάσεις του παραλιακού μετώπου είναι κλήροι της Αγροτικής Νομοθεσίας. Έχουν περιέλθει νόμιμα στους αρχικούς κληρούχους, με εκούσια μεταβίβαση του Αγροτικού Νόμου, με σχετικέςΣυμβολαιογραφικές Πράξεις νόμιμα μετεγγραμμένες προ του έτους 1945. Στη συνέχεια το Εθνικό Κτηματολόγιο αποδίδει τις εκτάσεις αυτές σε ιδιώτες και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν δημόσιες εκτάσεις αλλά αντιθέτως εκτάσεις που σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αρ.πρ. 2222/84286 της 29/8/2012 το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε αυτές.
  Επιπλέον, τα κτίσματα που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο έχουν νόμιμη άδεια, βάση του επαρχιακού δρόμου (οδός Δημοκρατίας) ή είχαν άδειες προγενέστερες του 1955. Όσον αφορά τις περιφράξεις είναι προγενέστερες του ν. 1337/1983 (Νόμος Τρίτση). Όσον αφορά στο προτεινόμενο έργο δεν έχει διευκρινιστεί ο φορέας διαχείρισης, η χρηματοδότηση και η συντήρηση του έργου, οπότε διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας.
  Γίνεται γνωστό σε εσάς ότι
  ουδέποτε έχει μεταβιβαστεί η κυριότητα των ιδιοκτησιών και δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι και σήμερα η απαλλοτρίωση των εκτάσεων στη χερσαία ζώνη λιμένα περιοχής «Κόκκινο Λιμανάκι»
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
  Μετά την πρόσφατη πυρκαγιά απαραίτητη κρίνεται η στήριξη του πρανούς της παραλίας από το Μπλε Λιμανάκι έως την Αργυρά Ακτή (Σύνορα Κόκκινο Λιμανάκι και Ματιού) όπου αυτή απαιτείται. Επιπλέον κρίσιμη για την διατήρηση των παραλιών είναι η μελέτη της διάβρωσης του εδάφους και του κατολισθητικού κινδύνου λόγω του απόκρημνου χαρακτήρα του πρανούς και της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς μεταξύ αιγιαλού και παραλιακού μετώπου.

ΙΙΙ. Ρέματα παραρεμάτιες περιοχές (Ε)

Τα σημεία που θα επιθυμούσαμε να επανατοποθετηθούμε είναι τα εξής:
Α) Εκπόνηση νέας γεωλογικής μελέτης (εδαφικών πόρων, μείωση κινδύνου διάβρωσης, μείωση πλημμυρικού κινδύνου, μείωση κατολισθητικού κινδύνου), λαμβάνοντας υπόψη την παλαιότερη γεωλογική μελέτη της περιοχής Κόκκινο Λιμανάκι που είχε συνταχθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ.


Β) Ρέματα.
Για την ολοκλήρωση και εφαρμογή της μελέτης απαιτείται οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος Λυκόρεμα – Παππά
Πρόταση: Πρέπει να ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση. Προτείνεται η υπογειοποίηση από την ΕΟΦ μέχρι την κατάληξή του.

Πραγματοποίηση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς και επικαιροποίηση/ ολοκλήρωση της ήδη υπάρχουσας υδραυλικής μελέτης και εφαρμογή τους στο μικρό υδατόρεμα της οδού Καλαβρύτων από τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου. (ν.4258 ΦΕΚ Α΄94/2014, Κ.Υ.Α. ΑΡ.140055/2017 ΦΕΚ 428/Β/2017 και αποφάσεις Δήμου Ραφήνας Πικερμίου 201/2016, 198/2017)
Λαμβάνοντας υπόψη:
α. την υφιστάμενη κατάσταση και
β. ότι σύμφωνα με μελέτη της ΕΥΔΑΠ κοντά στο σημείο εκβολής προβλέπεται αντλιοστάσιο (ΑΡ5) λυμάτων (απόφαση περιφέρειας Αττικής 211/2017)

Πρόταση
Κατασκευή τεχνικού έργου από τις οδούς Πλαστήρα, Διογένους και Καλαβρύτων έως την παραλία.
Παρατήρηση: Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχει δοθεί μόνο η βαθιά γραμμή του ρέματος Λυκόρεμα – Παππά και δεν έχουν δοθεί οι βαθιές γραμμές των άλλων ρεμάτων της περιοχής θα καθυστερήσει σημαντικά τη διαδικασία επεξεργασίας του ΕΧΣ. Στην τελευταία συνάντηση της «Επιτροπής Πληγέντων Κόκκινο Λιμανάκι» με τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη συμφωνήθηκε ο κ. Υπουργός να λάβει υπόψη και να παρέμβει υπέρ της υφιστάμενης κατάστασης. Η διατύπωση όμως, της εν λόγω αποφάσεως περί ανοικτής διατομής των ρεμάτων θα
δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην ανακατασκευή και επισκευές των κτιρίων, καθώς και στην επεξεργασία του ΕΧΣ.

«Περιοχές ελεύθερων χώρων και αστικού πρασίνου: Πρόκειται για δάση, δασικές εκτάσεις, ζώνη παραλίας, ρέματα και παραρεμάτιες περιοχές και λοιπούς ελεύθερους χώρους».

«Στο πλαίσιο της μελέτης του ΕΧΣ θα προσδιοριστούν οι περιοχές προς πολεοδόμηση και οι εκτός πολεοδόμησης, λαμβάνοντας υπόψη, κατεξοχήν, το δασικό χαρακτήρα των περιοχών, την προστασία των φυσικών πόρων και τις πολεοδομικές ανάγκες».
Παρατήρηση : Η Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος χωρίς να έχει την αρμοδιότητα της κρίσης των εκτάσεων διατυπώνει απόψεις και μιλάει ευθέως για δάση. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης τέθηκε υπόψη της Γεν. Γραμματέα κας Ε. Κλαμπατσέα ότι οι εκτάσεις στο Κόκκινο Λιμανάκι αποτελούν κλήρους της Αγροτικής Νομοθεσίας όπου το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να προβάλλει δικαιώματα κυριότητος. Επίσης, είχε τεθεί υπόψη του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού κ. Φάμελλου ο οποίος έκανε αποδεκτές τις προτάσεις μας για επικαιροποίηση, τροποποίηση και αναμόρφωση του Δασικού χάρτη στην περιοχή μας. Εκ των ανωτέρω τεκμαίρεται ότι η Γ. Γ. Χωρικού Σχεδιασμού παρέλειψε τα στοιχεία αυτά, προκαταβάλλοντας την επόμενη φάση του ΕΧΣ.

Γ. Οδικοί Άξονες
Με το ΦΕΚ 1643 στις 13 Μαΐου 2019, έγινε ο προσδιορισμός σε σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87, των αξόνων των οδών: α) Καρπάθου, Κύπρου, Ορειβατών, Ποσειδώνος, Δημοκρατίας, Μικράς Ασίας και β) Κυανής Ακτής, Αχιλλέως, ανώνυμης οδού νοητής επέκτασης του δυτικού τμήματος της οδού Αχιλλέως έως την οδό Ποσειδώνος, Ευβοϊκού, Τρίτωνος, Περικλέους, Αργυράς Ακτής.
Πρόταση
Το ακριβές πλάτος των οδών έχει καθοριστεί από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής (ΦΕΚ ΑΑΠ/43/2012).


Θέμα 3o: Προτεραιότητες για την ανασυγκρότηση της Περιοχής. Τα θέματα που αποτελούν προτεραιότητα για την αποκατάστασή της πληγείσας περιοχής και είναι τα ακόλουθα.

1. Άμεση απόσυρση του δασικού χάρτη.
2. Άμεση επισκευή και ανακατασκευή (με βάση το ν.1979 φυσικών καταστροφών) όλων των κτιρίων στην πληγείσα περιοχή.
3. Άμεση επιστροφή όλων των μηχανικών στο ΤΑΕΦΚ-Ραφήνας και ενίσχυσή του.
4. Εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση επισκευών και ανακατασκευών των κτηρίων
5. Ως εναλλακτική λύση της εφαρμογής του ΕΧΣ, στην περίπτωση που η εφαρμογή τουσημάνει καθυστερήσεις, ζητείται: να εξαιρεθεί το Κόκκινο Λιμανάκι από το ΕΧΣ λόγω της ήδη υπάρχουσας ρυμοτομικής μελέτης (ΦΕΚ ΑΑΠ/43/2012, ΦΕΚ ΑΑΠ/63/2017) και προτείνεται η Επέκταση του Σχεδίου Πόλεως στο σύνολο της εκτάσεώς του με πλεονέκτημα την επιτάχυνση των διαδικασιών για την πλήρη αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής.
6. Άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων της πολιτείας:

 • ολοκλήρωση της υλοτόμησης αποκομιδή της καμένης φυτικής ύλης που είναι διάσπαρτη σε πολλά οικόπεδα στην πληγείσα περιοχή,
 • απομάκρυνση του αμιάντου,
 • κατεδάφιση των ετοιμόρροπων κτιρίων με κόκκινη σήμανση.

7. Άμεση ανάρτηση της πράξης εφαρμογής β’ φάση και καθορισμός υψομέτρων.
8. Κύρωση της πράξης εφαρμογής.
9. Επίσπευση δικαιολογητικών εγγράφων από το κτηματολόγιο Σπάτων.
10. Επαρκής στελέχωση της πολεοδομίας Ραφήνας-Πικερμίου.
11. Άμεση οριοθέτηση – διευθέτηση των ρεμάτων και υλοποίηση του υδατορέματος της οδού Καλαβρύτων.
12. Αντιπλημμυρικά έργα ανατολικά της Λ. Μαραθώνος που αφορούν το Κόκκινο Λιμανάκι, Μάτι, Αγ. Ανδρέας.

13. Αντιπλημμυρικά και στήριξη του πρανούς σε όλο το μήκος στο Κόκκινο Λιμανάκι έως και την Αργυρά Ακτή.
14. Γνωστοποίηση του συνόλου των μελετών που αφορούν την περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι.
15. Απόδοση της αποζημίωσης για τον περιβάλλοντα χώρο για το σύνολο των ιδιοκτησιών ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού.
16. Επαρκή κίνητρα για να επέλθει η κανονικότητα στην περιοχή όπως:
Α) Κατεδαφίσεις των κτηρίων ετοιμόρροπων κτισμάτων αγνώστου ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτη που έχει αμελήσει την έκδοση Π.Α.Ε.Ε.Κ. μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών.
Β) Άμεση οικονομική στήριξη όλων των πληγέντων κατοίκων (π.χ. επιδόματα, ρυθμίσεις και εκπτώσεις σε λογαριασμούς οργανισμών κοινής ωφέλειας και δημοτικά τέλη, εκπτώσεις σε φάρμακα κ.α.)
Γ) Δημιουργία παιδικής χαράς, πολιτιστικού κέντρου, αθλητικού χώρου (και αποκατάσταση του ήδη υπάρχοντος).


Οι παραπάνω προτάσεις που αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους κατοίκους της περιοχής Κόκκινο Λιμανάκι επικυρώθηκαν σε ανοικτή συγκέντρωση των κατοίκων την 18
η Αυγούστου 2019.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την διάθεση επικοινωνίας και προσβλέπουμε στην αρμονική συνεργασία και παράλληλα ευελπιστούμε ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προτάσεις μας.

Εκπρόσωποι: Ανδρέου Χρήστος
Αργυροπούλου Έλενα
Γιούργας Δημήτριος
Κουλοχέρη Σοφία
Λαμπρινούδη Μυρτώ
Πιτσινός Εμμανουήλ
Φράγκος Πέτρος

 

Αναλυτικά η επιστολή: Επιτροπή Πληγέντων ΚΛ-Προτάσεις