Αρχική Δελτία τύπου Οι προτάσεις μας στη Συμπληρωματική της ΣΜΠΕ

Οι προτάσεις μας στη Συμπληρωματική της ΣΜΠΕ

531
0

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΓ.ΘΩΜΑ
Τ.Κ.19009
Τηλ. 6941480208
e-mail: epitropi.pligenton@gmail.com

Ημ/νια: 15/05/2021

Προς:

 1. Γ.Γ. Χωροταξίας κ Αστικού Περιβάλλοντος, κ.Ε. Μπακογιάννη
 2. ΔΙ.Π.Α/ΥΠΕΝ
 3. Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου κ.Γ. Στασινό.

ΘΕΜΑ: « Παρατηρήσεις επί του Τεύχους Συμπληρωματικών Στοιχείων ΣΜΠΕ μετά την τροποποίηση του ΕΠΣ σε συνέχεια της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της περιοχής »

Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά

Αξιότιμοι κύριοι / αξιότιμες κυρίες

Μετά τις πρόσφατες παρεμβάσεις μας και εν προκειμένω της εισηγήσεώς μας στις 24/09/2020 προς τον τότε Υφυπουργό κ.Δ.Οικονόμου και τον Γενικό Γραμματέα κ.Ε.Μπακογιάννη σχετικά με τις τροποποιήσεις των χρήσεων γης (Ζώνη Α, Θ1, Γ2)  των ΖΟΕ Μεσογείων (ΦΕΚ 199Δ/2003) αποδείχτηκε από την εμπεριστατωμένη έρευνά μας, η αστοχία των εισηγήσεων, λόγω εσφαλμένης κατανόησης (λόγω του ότι χρησιμοποιήθηκε ο αναληθής, εν πολλοίς, προσωρινός χάρτης του 1984 ως οριστικός) που παρέσυρε την μελέτη και τον Νομοθέτη αυτής, σε λανθασμένα και μη ορθά συμπεράσματα. Το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν να προκύψει το  προβληματικό για την περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι, ΦΕΚ 199Δ/2003. Επισυνάπτεται η επιστολή της Επιτροπής Πληγέντων που αποδεικνύει τα ανωτέρω.

Τεχνικά στοιχεία επί της συμπληρωματικής της ΣΜΠΕ

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απόκλιση στο νότιο όριό μας, διότι δεν λήφθηκαν υπόψη:

 • η απόφαση Ειρηνοδικείου Κρωπίας (αριθμ. 57/24-07-1930)
 • συμβολαιογραφική πράξη (αριθ.11739/05-08-1932),
 • και το πληρέστερο τοπογραφικό διάγραμμα του κ.Χατζημιχάλη με κορυφές ΓΔΕΖ που εμπεριέχεται στο Συμβόλαιο 11739/05-08-1932.

Η απόφαση Ειρηνοδικείου Κρωπίας αναφέρει λεπτομερώς τη διαδρομή του νότιου ορίου στο Κόκκινο Λιμανάκι και συγκεκριμένα αναδεικνύει σαν νότιο όριό μας τις οδούς Αργιθέας – Ήλιδος – Δημοκρατίας – Παύλου Μελά μέχρι την παραλία. Επίσης επιβεβαιώνει ευκρινέστερα το ανατολικό όριό μας που τοποθετείτο στην παραλία και κάνει αναφορά 1375 m περίπου (μετρουμένης πλευράς ταύτης από νότου προς βορρά) επί του φυσικού εδάφους.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι καμία ευθύνη δεν βαρύνει τους μελετητές διότι έπρεπε εμείς να είχαμε επισημάνει (οι ενδιαφερόμενοι) την απόφαση 57/1930 του Ειρηνοδικείου και το μεταγενέστερο διάγραμμα του κ. Χατζημιχάλη που ενσωματώνεται στο Συμβόλαιο 11739 με τις πλευρές ΓΔΕΖ.

Τα ανωτέρω στοιχεία: απόφαση 57/1930 και το μεταγενέστερο τοπογραφικό του κ.Χατζημιχάλη που επικαλούμαστε, τα είχαμε εκθέσει σε προγενέστερο χρόνο στις εξής ομιλίες:

 1. Στην ημερίδα «αγροί που άλλαξαν μορφή» – λύση στην αδικία (19/03/2019)
 2. Στην ημερίδα (03/2019) που έλαβε χώρα στην πληγείσα περιοχή παρουσιάστηκαν τα στοιχεία σχετικά με τις περιοχές Κόκκινο Λιμανάκι και Μάτι, όπου παραδώσαμε έναν ογκώδη φάκελο με όλα τα ανωτέρω στοιχεία στον διοργανωτή της ημερίδας και βουλευτή της Ν.Δ κ. Γ.Βλάχο.

Επιπλέον τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τα κυβερνητικά στελέχη, ώστε να φτάσουμε στην νομοθεσία της παρ. 6 του άρθρου 102  του Ν.4685.

Εκ των ανωτέρω τεκμαίρεται ότι τα συμβόλαια 6166/1930 και το μεταγενέστερο συμβόλαιο 11739/1932 και η απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας 57/1930 εμπερικλείουν την πραγματική  εικόνα στην συνολική έκταση στο Κόκκινο Λιμανάκι, όσον αφορά τα όρια μας.

Επιπρόσθετα ο Νομοθέτης (άρθρο 102) επισημαίνει ρητά «Αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων, πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης ανακαλούνται αυτοδικαίως» δηλαδή χωρίς να παρέμβει άλλος. Αυτό μας λέει ο νομοθέτης.

Άρα, από την Λ. Μαραθώνος  έως την παραλία δεν δύναται να υπάρχουν δασικά στοιχεία στο σύνολο της εκτάσεως.

Επίσης, οι αναφορές στην εισήγηση της ΣΜΠΕ κάνουν λόγο για δασωθέντες αγρούς. Αυτό δεν είναι ακριβές, διότι οι εκτάσεις στο Κόκκινο Λιμανάκι  βάσει  της παρ.6 του άρθρου 102 του Ν.4685  είναι κλήροι της αγροτικής νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις των ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΊΩΝ 2003 (Α΄, Θ1, Γ2).

Συνεπώς, είναι σωστή η συμπληρωματική ανάρτηση της ENVECO-TEE της ΣΜΠΕ, διότι επιφέρει καίριες αλλαγές στην περιοχή επέμβασης του ΕΠΣ. Ως εκ τούτου, σε αυτό το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης,καλούμαστε να διορθώσουμε τα τεχνικά στοιχεία της μελέτης ώστε να καταστήσουμε τη συμπληρωματική ανάρτηση της ΣΜΠΕ άρτια.

Προτείνουμε ως εφικτές λύσεις:

 1. Τη διόρθωση του Νότιου ορίου και συγκεκριμένα η γραμμή του διαγράμματος ΔΤΕ-ΤΕΕ να ευθυγραμμιστεί με τον άξονα της Παύλου Μελά.
 2. Τη διόρθωση του διαγράμματος  στο Ανατολικό όριο ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις παραλίες στο Κόκκινο Λιμανάκι.
 3. Την τροποποίηση των χρήσεων γης της ΖΟΕ Μεσογείων (Α΄,Θ1,Γ2) βάσει της εισηγήσεως μας με συμβατές προς εμάς χρήσεις όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο κείμενο της Επιτροπής.
 4. Να εξαιρεθεί το παράκτιο μέτωπο στο Κόκκινο Λιμανάκι από το Πρωτόκολλο της Συνθήκης της Βαρκελώνης και να ισχύσουν οι όροι και οι κανόνες των οικοδομικών αδειών.

 

Για την Επιτροπή Πληγέντων

Πέτρος Φράγκος.