Αρχική Δελτία τύπου ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1562
0

ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, ορίζεται δυτικά με τη Λ. Μαραθώνος, Βόρεια με το Λυκόρεμα, Ανατολικά με τη θάλασσα και Νότια με ρέμα κυκλικό κόμβο και οδό Αργιθέας, Ήλιδος.

• Αγροτική Αποκατάσταση – Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Η περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι ή Λυκόρεμα περιήλθε σε ακτήμονες γεωργούς προερχόμενους από τα Σπάτα για την γεωργική τους αποκατάσταση.
Για τον σκοπό αυτό εκδόθηκαν, εκτός των άλλων σχετικών αδειών η 99/1929 γνωμοδότηση Συμβουλίου Εποικισμού, η υπ ́αριθ. 161761/3.12.1927 απόφαση του Υπ. Γεωργίας Αλέξανδρου Παπαναστασίου (άδεια εκχέρσωσης και καλλιέργειας) και η υπ ́αριθ. 66576/1929 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (άρση περιορισμών του άρθρου 216 Δασικού κώδικα).
Για την αγορά της έκτασης της Μονής Πεντέλης στο Κόκκινο Λιμανάκι από τους Σπαταναίους ακτήμονες (εκούσια μεταβίβαση του αριθ. 127 του Αγροτικού Κώδικα) μετά από τον καθορισμό του τιμήματος εξαγοράςμε τη Πράξη 5 της ΙΗ ́ Συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου της 26.4.1929 υπό τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο συντάχθηκε το έτος 1930 συμβολαιογραφική πράξη νομίμως μεταγραμμένη στα οικεία βιβλία των μεταγραφών.
Η έκταση αυτή προέρχεται από τμήμα του μεγάλου αγροκτήματος της Ιεράς Μονής Πεντέλης υπό το όνομα Χεροτσακούλι. Το Κτήμα Χεροτσακούλι καταγράφεται στον Κώδικα των Κτημάτων της Ι. Μ. Πεντέλης με ημερομηνία 31.3.1837.

Τα εξωτερικά όρια των εκτάσεων αυτών περιέχονται και πιστοποιούνται στο πωλητήριο Συμβόλαιο Κτήματος 6166 /1930 του συμβολαιογράφου Αθηνών Πέτρου Νικ. Καββαδία, το οποίο συνοδεύεται με τη Πράξη Κατάθεσης Σχεδιαγράμματος 7068/1931 και το τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Κ. Χατζημιχάλη. Στην έκταση που περιγράφεται παραπάνω συμπεριλαμβάνεται και ο οικισμός της Αγ. Ειρήνης, ο οποίος εκτείνεται στο Βόρειο τμήμα της εκτάσεως και ανατολικά της Λ. Μαραθώνος, για τον οποίο ισχύουν οι ίδιες διοικητικές πράξεις (Δηλαδή, η 99/1929 γνωμοδότηση Συμβουλίου Εποικισμού, η υπ ́αριθ. 161761/3.12.1927 απόφαση του Υπ. Γεωργίας Αλέξανδρου Παπαναστασίου (άδεια εκχέρσωσης και καλλιέργειας) και η υπ ́αριθ. 66576/1929 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (άρση περιορισμών του άρθρου 216 Δασικού κώδικα) με τις υπόλοιπες εκτάσεις στο Κόκκινο Λιμανάκι.
Σε επιβεβαίωση των παραπάνω και μετά από τις προτάσεις του Συλλόγου ΦΕΟ και της Επιτροπής Πληγέντων Κόκκινο Λιμανάκι ζητήθηκε από την Κυβέρνηση να νομοθετηθεί το δίκαιο αίτημα των κατοίκων, ότι δηλαδή η εν λόγω έκταση αποτελεί «κλήρους σύμφωνα με την αγροτική νομοθεσία». Η Κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος νομοθέτησε, και με τον ν. 4685/07.05.2020, άρθρο 102 όπως αυτό ενσωματώνεται στο άρθρο 2 του ν.4626/2019 (Α ́141) παράγραφος 15, αποκατέστησε την συνολική έκταση στο Κόκκινο Λιμανάκι και στο Μάτι με τη διάταξη: «Οι εκτάσεις που μεταβιβάσθηκαν δυνάμει των υπ’αρ.6165/6-3-1930 και 6166/6-3-1930 συμβολαίων του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πέτρου Νικολάου Καββαδία θεωρείται ότι έχουν απωλέσει τον δασικό τους χαρακτήρα και έχουν καταστεί κλήροι εποικισμού από την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας που συνοδεύουν τα παραπάνω συμβόλαια και δια των οποίων επετράπη η μεταβίβαση τους. Ως προς τον χαρακτήρα τους θεωρούνται αγροτικές εκτάσεις και δεν επανεξετάζονται, όποια μορφή και αν έχουν αποκτήσει σήμερα. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες για την προστασία των παραπάνω εκτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ιδίως πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων, πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης ανακαλούνται αυτοδικαίως. Προκειμένου οι παραπάνω εκτάσεις να ταυτοποιηθούν, λαμβάνεται υπόψη τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από τηΔιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

Με την παραπάνω διάταξη και με αναφορά στα στοιχεία του Συμβολαίου 6166/1930 και των μεταγενέστερων αποκαταστάθηκε οριστικά η αυθαιρεσία του Δασαρχείου, που επί σχεδόν 40 συναπτά έτη επέβαλε τον προσωρινό (ανακριβή και αναληθή) -δήθεν-δασικό χάρτη για το Κόκκινο Λιμανάκι, χρησιμοποιώντας τον ως οριστικό.

Αποτέλεσμα της αστοχίας αυτής του Δασαρχείου ήταν το 2003 ο χαρακτηρισμός του οικισμού της Αγ. Ειρήνης (στο βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής Κόκκινο Λιμανάκι) ως Ζώνη Α ́ με την αποδοχή στοιχείων του προσωρινού Δασικού Χάρτη ως οριστικά και μη λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναπτυχθεί οικισμός εκατέρωθεν της οδού της Αγίας Ειρήνης.

Ομοίως, συμβαίνει και με τη Ζώνη Θ1 στο Παράκτιο Μέτωπο. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται το εξής παράδοξο: το ότι αγνοείται η προηγούμενη θεσμοθετημένη χρήση στο Παράκτιο Μέτωπο (ΦΕΚ 456/Δ/1985) όπου οριζόταν η χρήση παραθεριστικής κατοικίας και τουριστικών εγκαταστάσεων.

• Οικισμός Αγίας Ειρήνης

Αναφορικά, με τον οικισμό της Αγίας Ειρήνης υπάρχουν διάφορες συμβολαιογραφικές πράξεις από την περίοδο αγοράς των ακινήτων στην περιοχή μέχρι και σήμερα. Δύο σημαντικές από αυτές είναι οι 5175/1933 και 5183/1933, που τεκμηριώνουν την ταυτοποίηση/εφαρμογή του νόμου 4685/2020 ΦΕΚ 92 Τ.Α., αφορούν την έκταση του παραπάνω οικισμού και αποτελούν τη συνέχεια της αρχικά καθορισμένης εκτάσεως η οποία περιέχεται και στο προγενέστερο συμβόλαιο 6166/1930. Αναλυτικότερα, από τα δύο ανωτέρω συμβόλαια προκύπτει ότι η έκταση του οικισμού της Αγ. Ειρήνης που παραπέμπει στο συμβόλαιο 6166/1930 αγοράστηκε από ομάδα αγροτών και στη συνέχεια πουλήθηκε νομίμως στους α) Ζαγανιάρη Παναγιώτη β) Γρύφιζα Κλέαρχο και γ) Κουράση Ιωάννη.

Ζητούμε:
Α. να επιβεβαιωθεί ότι η έκταση του οικισμού της Αγίας Ειρήνης συμπεριλαμβάνεται στην τοπογραφική αποτύπωση της ταυτοποίησης της εκτάσεως του υπ’ αριθμ. Συμβολαίου 6166/1930 όπως προβλέπει ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4685/7.5.2020 στο άρθρο 102. Στο εν λόγω άρθρο, στην παράγραφο 6 (Ν.4685/7.5.2020) προστίθεται η παράγραφος 15 (Ν.4626/2019- Α ́141).
Β. να συμπεριληφθεί ο οικισμός της Αγίας Ειρήνης στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.)
Γ. την τροποποίηση του ΦΕΚ 199/2003 ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ για τον οικισμό της Αγ. Ειρήνης. Πιο συγκεκριμένα εισηγούμαστε να δοθεί σε αυτόν χρήση παραθεριστικής κατοικίας λαμβάνοντας υπόψιν την υφιστάμενη κατάσταση του ήδη προϋπάρχοντος οικισμού (60 και πλέον μόνιμες κατοικίες), όπως αυτό τεκμηριώνεται από τα παραπάνω στοιχεία των συμβολαίων, ως προς την έκταση του οικισμού.

• Στο πλαίσιο της τροποποίησης του ΦΕΚ 199/2003 ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ επιπλέον ζητούμε:
Α. την τροποποίηση του ΦΕΚ 199/Δ/2003, ως προς την προβλεπόμενη από την ΖΟΕ Μεσογείων, χρήσης Θ1 στο Παραλιακό Μέτωπο στο Κόκκινο Λιμανάκι. Οι εκτάσεις εντός της Ζώνης Θ1 ενέπιπταν στη Ζώνη Παραθεριστικής Κατοικίας (ΦΕΚ 456/Πολεοδ. Δ/1985). Το καίριο και καθοριστικής σημασίας Διάταγμα 456 του 1985 αγνοήθηκε αναιτιολόγητα από τη ΖΟΕ Μεσογείων. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ανάγλυφο της περιοχής στην παράκτια ζώνη δεν είναι ομαλό, δεν είναι επίπεδο, δεν είναι ισοϋψές με τη θάλασσα και διαθέτει ως χαρακτηριστικό ανέκαθεν διαμορφωμένο, φυσικό γνώρισμα, απότομες και απόκρημνες κλίσεις των πρανών.

Β. την τροποποίηση του ΦΕΚ 199/Δ/2003 ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ στο τμήμα της εκτάσεως με Γ2 (αγροτικό) εάν και εφόσον απαιτείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος (οφέλη που προκύπτουν για όλη την κοινωνία). Προτείνεται η αλλαγή της χρήσης του Γ2 σε χρήση Παραθεριστικής Κατοικίας και μερικώς με χρήση Γενικής Κατοικίας ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευαστούν Δημόσιες Υπηρεσίες, σχολείο, βρεφονηπιακός σταθμός, χώροι αθλητισμού, κοινόχρηστοι χώροι, νοσοκομείο κλπ. Συγχρόνως λόγω της πολεοδόμησης στην πληγείσα περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι, τμήμα της εκτάσεως του σημερινού Γ2 (αγροτικού) δύναται να χρησιμοποιηθεί ως ισοζύγιο με γειτνιάζοντα οικοδομικά τετράγωνα.

Από τα «νεότερα» στοιχεία που παρατέθηκαν παραπάνω, δηλαδή:(α)το Νόμο υπ’αριθμ. 4685/7.5.2020, άρθρο 102 (β) το Ε.Π.Σ. για την πληγείσα περιοχή Κ.Λ., (γ) το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο στο Κόκκινο Λιμανάκι (ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/2012 και ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/2017) και σε σχέση με (δ) τις προτεινόμενες αλλαγές στον υφιστάμενο οικισμό της Αγίας Ειρήνης και (ε) την επίσης προτεινόμενη αλλαγή της χρήσης του Γ2 σε Παραθεριστική και μερικώς σε Γενική Κατοικία.

Τεκμηριώνεται, η αναγκαιότητα της τροποποίησης του ΦΕΚ 199/Δ/2003 ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ και θεωρείται απολύτως επιβεβλημένη για την επίλυση και θεραπεία προβλημάτων που χρονίζουν στην περιοχή.

• Οριογραμμή επιτρεπόμενων αποστάσεων από τον αιγιαλό (προτεινομένη δεσμευμένη ζώνη)

Τα όρια αιγιαλού και παραλίας έχουν ήδη καθοριστεί με το ΦΕΚ 449/Δ/1982. Παρά το γεγονός αυτό στο Κόκκινο Λιμανάκι έχουν προταθεί ζώνες δέσμευσης 35 και 50 μέτρων σύμφωνα με το Νόμο 4607, ΦΕΚ 65/24.04.2019, Μέρος Τέταρτο, Άρθ. 23 παρ.2 ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 1 του ν. 2791/2001.

Έχοντας γνώση των διοικητικών πράξεων (νόμιμων οικοδομικών αδειών) και των κτιρίων που είναι προγενέστερα των νόμων (προ του 1955) στο Παραλιακό Μέτωπο, θεωρείται ότι για να υπάρχει νομιμότητα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι Διοικητικές Πράξεις, που διασφαλίζουν την προστασία των κτισμάτων.

Προτείνεται να τοποθετηθεί ο πεζόδρομος πίσω από την γραμμή αιγιαλού και την γραμμή παραλίας και λίγο ψηλότερα από το επίπεδο της θάλασσας (π.χ., πασαλόμπιξη) και αυτό δύναται να συμβεί κατά τη θεμελίωση της στήριξης του πρανούς. Άλλωστε λόγω του ανάγλυφου του παράκτιου μετώπου, η γραμμή αιγιαλού και η γραμμή παραλίας ταυτίζονται και παραμένουν κάτω στη παραλία και δεν δύναται να ανεβούν σε πρανή 20-30 μέτρων ύψους (Περίπτωση Παναγοπούλου περί της αλλαγής της γραμμής αιγιαλού-παραλίας – ΦΕΚ 339Δ’/03-11-2017). Παράλληλα πρέπει να επανεξεταστούν οι προτεινόμενοι δίοδοι που καταλήγουν σε πρανή 20 εως 30 μετρων ύψους.

• Διάνοιξη διόδου προς την παραλία.
Η νυν πολεοδομία Παλλήνης με το υπ. Αριθ. Πρωτοκ.7660/2815 σχετ. 1) 10413/3831/12-07-1996 αναγνωρίζει τη δίοδο προς την παραλία της «Ερμιόνης» όπως αυτή εμφανίζεται σε σχέδιο που προσαρτάται στο τοπογραφικό του διανεμητήριου συμβολαίου του 1943. Η παραλία αυτή εκτείνεται από την σημερινή οδό Ειρήνης μέχρι τη θάλασσα και παραμένει μέχρι και σήμερα κλειστή.
Σε συνέχεια των παραπάνω ζητούμε την άμεση διάνοιξή της.

• Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/2012)
Προτείνεται τροποποίηση της εγκεκριμένης ρυμοτομικής μελέτης και πιο συγκεκριμένα προτείνεται η ευθυγράμμιση της οδού Αγ. Σοφίας και πριν την κατάληξή της στη οδό Ζεφύρου ώστε να διορθωθεί η παρουσία δυο ορθών γωνιών.

Επίσης, απαραίτητη είναι η τροποποίηση / κατάργηση των περιμετρικών πεζοδρόμων που εφάπτονταν σε φερόμενες δασικές εκτάσεις, οι οποίες με τον νόμου 4685/07.05.2020 έχουν αποχαρακτηριστεί. Οι πεζόδρομοι αυτοί (οδών Δρυάδων, Αγ.Θωμά, Άνδρου, Ζεφύρου και αλλού) παρεμποδίζουν την ανακατασκευή των πληγέντων κτιρίων αφού μειώνουν σημαντικά το εμβαδόν των οικοπέδων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να συμπληρωθεί το προαπαιτούμενο 33% των κοινοχρήστων χώρων που απαιτεί η εγκεκριμένη ρυμοτομική μελέτη.

Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο
Ως προς την υπό κατάρτιση πολεοδομική μελέτη προτείνεται: επί της οδού Ποσειδώνος (και πλησίον του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κ.Λ.) η χρήση γενικής κατοικίας εκατέρωθεν της οδού για την ορθότερη πολεοδομική λειτουργία του οικισμού. Επισημαίνεται, ότι πριν την καταστροφική πυρκαγιά υπήρχε minimarket επί της οδού Καλαβρύτων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής, οπότε θεωρούμε αναγκαία τη θεσμοθέτηση της χρήσης γενικής κατοικίας και στο σημείο αυτό.

Μελέτες σχετικές με το Ε.Π.Σ
Ζητάμε να μας γνωστοποιηθούν το σύνολο των μελετών που αφορούν της περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι σχετικά με το Ε.Π.Σ. ώστε η Επιτροπή Πληγέντων γνωρίζοντας τον σχεδιασμό να έχει τη δυνατότητα να παρέμβει εποικοδομητικά στο διάλογο με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΤΕΕ για την ανασυγκρότηση της πληγείσας περιοχής.

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Βασική προτεραιότητα για όλους μας αποτελεί να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχεια των επισκευών και των ανακατασκευών των πληγέντων κτιρίων και να ισχύσει σε κάθε περίπτωση ο νόμος των φυσικών καταστροφών (όπου και αν βρίσκεται το κάθε κτίριο). Η πληγείσα περιοχή της Ανατολικής Αττικής βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα η ανασυγκρότησή της. Ζητούμενο είναι η χωρίς εμπόδια ανάπλασή της.
Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ίσχυσαν για την πληγείσα περιοχή δεν εφαρμόστηκε η προβλεπόμενη νομοθεσία για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών αναφορικά με τις ανακατασκευές και τις επισκευές των κτιρίων που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά της 23/07/18 άρθρο 10 του Ν. 2675/1998
(ΦΕΚ295/Α/1998) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ261/Α/2014), που καθορίζουν αναλυτικά την αποκατάσταση των ζημιών από σεισμούς σε κτίρια εν γένει των Νόμων 8979/1979 (ΦΕΚ4/Α/1979), Ν.1048/1980 (ΦΕΚ 101 Α/1980), Ν.1133/1981 (ΦΕΚ 54/Α/1981), Ν.1190/1981 (ΦΕΚ
203/Α/1981) και εφαρμόζονται ανάλογα και για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που προκαλούνται από πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π(φυσικές καταστροφές).Επιπλέον, με το άρθρο 1 του Ν.867/1979 καθορίζεται η αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων που προκλήθηκαν από τους σεισμούς της εποχής εκείνης.
Οι διατάξεις αυτές έχουν επίσης εφαρμοσθεί από την πολιτεία σε όλες της φυσικές καταστροφές που έχουν λάβει χώρα έως σήμερα, πλην της τελευταίας πυρκαγιάς σε μεγάλο τμήμα της Ανατολικής Αττικής. Η παραπάνωπαρέμβαση κρίνεται άμεσης προτεραιότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες επεμβάσεις – ρυθμίσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα από την πολιτεία, δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός οικιών πρώτης ή παραθεριστικής κατοικίας έχει ολοσχερώς καταστραφεί με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρότατο
κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ανάλογα και άμεσα.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η πληγείσα περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, ουδέποτε έχει προστατευτεί από θεσμικούς παράγοντες της περιοχής αφού οι αναφορές και επισημάνσεις του Συλλόγου και της Επιτροπής Πληγέντων Κ.Λ. δεν λαμβάνονταν υπόψη των αρχών με αποτέλεσμα τη συσσώρευση προβλημάτων.Παρά τις αντιξοότητες η Επιτροπή Πληγέντων υποδεικνύει τα σημαντικότερα ζητήματα της περιοχής και ευελπιστεί στην αγαστή συνεργασία με τα στελέχη τόσο του ΥΠΕΝ όσο και του ΤΕΕ με στόχο να διορθωθούν τα κακώς κείμενα, οι δυσλειτουργίες, αλλά και οι αστοχίες που ταλανίζουν την ευρύτερη περιοχή.

Επιτροπή Πληγέντων Κόκκινο Λιμανάκι

Εκπρόσωποι: Έλενα Αργυροπούλου
Παύλος Γιούργας
Δημήτρης Γιούργας
Σοφία Κουλοχέρη
Μυρτώ Λαμπρινούδη
Πέτρος Φράγκος