Αρχική Ειδήσεις Καταγραφή του ιστορικού της καταστροφής της 23ης Ιουλίου 2018 από το Πανεπιστήμιο...

Καταγραφή του ιστορικού της καταστροφής της 23ης Ιουλίου 2018 από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2046
0

Tο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ευαισθητοποιήθηκε αμέσως μετά την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική κι εκπονεί έρευνα προκειμένου να αποτυπώσει το ιστορικό της μεγάλης καταστροφής.

Στο πλαίσιο της μελέτης καταρτίστηκε ερωτηματολόγιο στο οποίο μπορείτε να καταθέσετε την προσωπική σας αντίληψη και γνώση για τα συμβάντα. Τα στοιχεία που θα συλλεγούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για επιστημονική επεξεργασία και στατιστική ανάλυση. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η καταγραφή του ιστορικού της πυρκαγιάς, από την πλευρά όσων ήταν παρόντες, καθώς και η συνδρομή ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, με σκοπό να ελαττωθεί η επικινδυνότητα των φυσικών καταστροφών.

Το ερωτηματολόγιο θα το βρείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

www.goo.gl/edz2yj

ενώ παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη για όσους δεν μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο της έρευνας στα τηλ: 2251036234 & 2251036254 (ώρες επικοινωνίας 17.00-20.00)