Αρχική Ειδήσεις Καθορισμός της βαθιάς γραμμής του ρέματος Παππά/Λυκόρεμα

Καθορισμός της βαθιάς γραμμής του ρέματος Παππά/Λυκόρεμα

1472
0

Με την υπ’ αριθμ. Δ19/1843/Φ. Ρέμα Παππά/14.6.2019 ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος και Υποδομών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Δ’ 346/25.06.2019), καθορίστηκε η βαθιά γραμμή του ρέματος που χωρίζει τη Ραφήνα από τη Νέα Μάκρη (Λυκόρεμα ή Ρέμα Παππά) κατ εφαρμογή της παραγράφου 1.δ
του άρθρου 25 του ν. 4579/2018. Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη, αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών δόμησης στα ακίνητα που βρίσκονται εντός ζώνης είκοσι (20) μέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος. Από την αναστολή εξαιρείται η έκδοση οικοδομικών αδειών επισκευής πληγέντων κτηρίων με βλάβες τοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ./5364/Δ/Β11/4.12.2015 (Β΄ 2774) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του από 8.2.1979 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 130).