Αρχική Η ιστορία μας

Η ιστορία μας

ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ
[ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ]
Η περιοχή “Κόκκινο Λιμανάκι” της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, ορίζεται δυτικά με τη Λεωφ. Μαραθώνος, Βόρεια με το Λυκόρεμμα, Ανατολικά με θάλασσα και Νότια με ρέμα – κυκλικό κόμβο και οδό Αργιθέας, Ήλιδος.

Α. Αγροτική Αποκατάσταση – Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Η περιοχή “Κόκκινο Λιμανάκι” ή “Λυκόρεμα” της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, ανατολικά της Λεωφ. Μαραθώνος, περιήλθε σε ακτήμονες γεωργούς εκ Σπάτων προς γεωργική τους αποκατάσταση.
Προς τούτο εξεδόθησαν, εκτός των άλλων σχετικών αδειών η 99/1929 γνωμοδότηση Συμβουλίου Εποικισμού, η υπ’αριθ. 161761/3.12.1927 απόφαση του Υπ. Γεωργίας Αλέξανδρου Παπαναστασίου (άδεια εκχέρσωσης και καλλιέργειας) και η υπ’ αριθ. 66576/1929 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (άρση περιορισμών του άρθρου 216 Δασικού Κώδικα)
Για την αγορά της έκτασης της Μονής Πεντέλης στο Κόκκινο Λιμανάκι από τους Σπαταναίους ακτήμονες (εκούσια μεταβίβαση του άρθ. 127 του Αγροτικού Κώδικα) μετά από τον καθορισμό του τιμήματος εξαγοράς με την Πράξη 5 της ΙΗ’ Συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου της 26.4.1929 υπό τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο συντάχθηκε το έτος 1930 συμβολαιογραφική πράξη νομίμως μεταγεγραμένη στο οικεία βιβλία των μεταγραφών.
Η έκταση αυτή προέρχεται από τμήμα του μεγάλου αγροκτήματος της Ι.Μ. Πεντέλης υπό το όνομα Χεροτσακούλι. Το Κτήμα Χεροτσακούλι καταγράφεται στον Κώδικα των Κτημάτων της Ι.Μ. Πεντέλης με ημ/νια 31.3.1837
Το τμήμα “Κόκκινο Λιμανάκι” διεκδικήθηκε το έτος 1930, αμέσως μετά την σύνταξη του συμβολαίου αγοράς της έκτασης, από την προσφυγική ομάδα Τρίγλιας και την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Δημόσιο).
Η αντιδικία έληξε με δικαστική απόφαση με την οποία κρίθηκε ότι η διεκδικηθείσα έκταση της Μονής Πεντέλης ανήκε στο κτήμα Χεροτσακούλι και αφορούσε την έκταση που είχε ήδη μεταβιβασθεί από 6.3.1930 στην ομάδα Γεωργών Σπάτων.

Β. Προσωρινοί Δασικοί Χάρτες
Παρά τα ανωτέρω γνωστά στοιχεία το Ελληνικό Δημόσιο συνέταξε και ανήρτησε Προσωρινό Κτηματικό (Δασικό) Χάρτη την 24.9.1984 διεκδικώντας διάσπαρτα ως Δημόσιες Δασικές εκτάσεις, τμήματα εντός του κτήματος της αγροτικής αποκατάστασης (1927-1930).
Στην συνέχεια, κατά τη διαδικασία εκδίκασης των αντιρρήσεων, εκδόθηκε μεταξύ άλλων κατ’ έφεση αμετάκλητη δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την απόφαση αυτή επιβεβαιώνεται ότι η έκταση είχε δοθεί για Γεωργική Αποκατάσταση των ακτημόνων γεωργών Σπάτων. Επίσης κρίθηκε, ότι με τις διεκδικήσεις που προέβαλλε το Δημόσιο μέσω της ανάρτησης των Προσωρινών Δασικών Χαρτών που συνέταξε στην περιοχή, απέκρυπτε το γεγονός ότι οι εκτάσεις
αυτές ήταν προγενέστερα περιουσία Μοναστηριακή.
Επιπλέον στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι εμποδιζόταν η υπαγωγή των εκτάσεων του κτήματος αυτού στο Κόκκινο Λιμανάκι, στην κτηματογράφηση δημόσιων δασικών εκτάσεων με τις διατάξεις των ν.248/1976 και ν.998/1979.
Παρά το ότι δεν έχει κυρωθεί δασικός χάρτης και η περιοχή προέρχεται από αγροτική αποκατάσταση, τα δεδομένα του προσωρινού χάρτη αντιμετωπίσθηκαν διαχρονικά από το Ελληνικό Δημόσιο ως οριστικά και χρησιμοποιήθηκαν κατ’επανάληψη ως ανασταλτικός παράγοντας για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού αλλά και για προβολή διεκδικήσεων (δικαιωμάτων κυριότητας) από την
πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου.
Ως εκ τούτου, τεκμαίρεται ότι ουδέποτε ήταν επιτρεπτή η αντιμετώπιση των εκτάσεων στο Κόκκινο Λιμανάκι ως δημόσιων δασικών και πολύ περισσότερο η διεκδίκησή τους κατά κυριότητα από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο είχε εκδώσει τις σχετικές άδειες και είχε ορίσει το ίδιο τους δικαιούχους της αγροτικής αποκατάστασης δια του αρμοδίου Υπουργείου Γεωργίας. Τυχόν, δε, αποφάσεις οι
οποίες αναφέρονται σε εκτάσεις της Αγροτικής Αποκατάστασης στο Κόκκινο Λιμανάκι ως Δημόσιες, προφανώς δεν λαμβάνουν υπόψη τα παραπάνω.

Γ. Νομικό Καθεστώς
Οι ιδιοκτησίες της εκούσιας μεταβίβασης στο “Κόκκινο Λιμανάκι”, αποτελούν κλήρους της αγροτικής νομοθεσίας και έχει αποκλειστεί στο Ελληνικό Δημόσιο ρητά η δυνατότητα προβολής δικαιωμάτων κυριότητας στις εκτάσεις της κατηγορίας αυτής.
Το Ελληνικό Δημόσιο, με τις άδειες για την Εκούσια Μεταβίβαση υπέρ των ακτημόνων γεωργών Σπάτων, τους οποίους και το ίδιο όρισε ως δικαιούχους, είχε αναγνωρίσει ότι η περιοχή ανήκε στην Ι.Μ. Πεντέλης και εφ’ όσον θεώρησε την περιοχή κατάλληλη για αγροτική αποκατάσταση, εάν είχε το ίδιο δικαιώματα κυριότητας στο κτήμα αυτό, θα το είχε παραχωρήσει το ίδιο. Ήδη, το Ελληνικό Δημόσιο, αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, έχει προβεί σε σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας στις εκτάσεις της κατηγορίας αυτής .

Δ. Πολεοδομικά στοιχεία
α1. Με την ΤΥ2234/11.6.1981 Απόφαση Νομάρχη αποφασίστηκε η επέκταση χερσαίας
ζώνης Λιμένος Ραφήνας[…] (ΦΕΚ 364/Δ/1981-Απαλλοτριώσεις).
α2. Με την 2669/7.4.1982 απόφαση Νομάρχη επικυρώθηκε η από του έτους 1961
έκθεση και το διάγραμμα καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην
περιοχή από Πόρτο – Ράφτη μέχρι Σχοινιά Μαραθώνος (ΦΕΚ 449/Δ/1982-
Απαλλοτριώσεις)
α3. Με την Α5404/692π.ε./8.2.1983 εγκρίθηκε η δημιουργία ζώνης παραλίας στην
περιοχή από Πόρτο – Ράφτη μέχρι Σχοινιά Μαραθώνος (ΦΕΚ 52/Δ/1983-
Απαλλοτριώσεις)
Από τις παραπάνω απαλλοτριώσεις καμία δεν έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα.
β1. Η μισή κατά προσέγγιση έκταση της περιοχής Κόκκινο Λιμανάκι και ειδικότερα το
παραλιακό τμήμα έχει καθοριστεί ως περιοχή Β’ Κατοικίας με το από 20.8.1985 Π.Δ.
του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 456/Δ/1985).
β2. Με το από 20.2.2003 Π.Δ. του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 199/Δ/2003) διατηρήθηκε ο
χαρακτήρας της ζώνης υποδοχής β’ κατοικίας ενώ προς της παραλία καθορίστηκε
χρήση Θ1 (παραλιακή ζώνη).
Οι προβλεπόμενες χρήσεις αποτελούν κατεύθυνση για την μελλοντική πολεοδόμηση της
περιοχής, ενώ ο καθορισμός παραλιακής ζώνης έχει την έννοια του Οικιστικού Ελέγχου
και δεν συνιστά εν προκειμένω κήρυξη απαλλοτρίωσης ούτε πρέπει να συγχέεται με
τη ζώνη παραλίας που είχε εγκριθεί με τις 2669/7.4.1982 και Α5404/692π.ε./8.2.1983
αποφάσεις Νομάρχη (ΦΕΚ 449/Δ/1982 και 52/Δ/1983 αντίστοιχα).
β3. Με την 3208/27.1.2003 (ΦΕΚ 107/Δ/2003) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε η
πολεοδομική μελέτη τμήματος της περιοχής που είχε οριστεί ως Β’ Κατοικία με το
από 20.8.1985 Π.Δ. του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 456/Δ/1985) η οποία ακυρώθηκε από το ΣτΕ
για τυπικούς λόγους.
β4. Με το από 20.1.2012 Π.Δ. (ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/2012) (επαν)εγκρίθηκε η πολεοδομική
μελέτη τμήματος της περιοχής που είχε οριστεί ως Β’ Κατοικία με το από 20.8.1985
Π.Δ. του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 456/Δ/1985)
β5. Με το από 8.3.2017 Π.Δ. (ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/2017) εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη
τμήματος (δύο Οικοδομικά Τετράγωνα) της περιοχής που είχε οριστεί ως Β’ Κατοικία
με το από 20.8.1985 Π.Δ. του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 456/Δ/1985)

Ε. Πρόταση Οικιστικής Πύκνωσης
Δυνάμει των παρ. 2Α, 2β και 4 του αρθ. 23 του ν. 3889/2010 και της
34844/11.7.2016 απόφασης Υπουργού περιβάλλοντος και Ενέργειας η Φ.Ε.Ο. Κόκκινο
Λιμανάκι υπέβαλλε στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου και στην ΕΚΧΑ Α.Ε. περίγραμμα
Οικιστικής Πύκνωσης (ιώδες) για όλο το εναπομείναν εκτός σχεδίου τμήμα της
περιοχής Κόκκινο Λιμανάκι, έκτασης ~850στρ., προκειμένου να εξασφαλιστούν
επαρκείς εκτάσεις για την ορθή πολεοδομική οργάνωση και τη λειτουργία της
περιοχής.