Αρχική Απόψεις ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΖΩΝΗ Α ΚΑΙ Γ2 ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΖΩΝΗ Α ΚΑΙ Γ2 ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

590
0

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΑΓ.ΘΩΜΑ

Τ.Κ.19009

Τηλ. 6941480208

e-mail: epitropi.pligenton@gmail.com

 

Ημ/νια: 21/05/2021

Επικαιροποιημένο 2

Προς:

1) Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.Κωνσταντίνο Σκρέκα

2) Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ.Νικόλαο Ταγαρά

3) Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Γεώργιο Αμυρά

4) Γ. Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος,  κ.Ευθύμιο Μπακογιάννη

5) Γ. Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ.Κωνσταντίνο Αραβώση

6) Πρόεδρο ΤΕΕ κ.Γεώργιο Στασινό

7) ΔΙ.Π.Α/ΥΠΕΝ

 

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΖΩΝΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΖΩΝΗ Α, ΖΩΝΗ Γ2, ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2003 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ

Μετά τις παρεμβάσεις μας και εν προκειμένω της πρώτης εισηγήσεώς μας στις 24/09/2020 προς το ΥΠΕΝ και μετά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με τους Υφυπουργούς και τους Γεν. Γραμματείς του ΥΠΕΝ κ.Ν. Ταγαρά, κ.Γ. Αμυρά, κ.Κ. Αραβώση και κ.Ε.Μπακογιάννη, των μελετητών του ΕΠΣ και της ΣΜΠΕ και του νομικού συμβούλου ΤΕΕ-ΥΠΕΝ, προτάθηκε στην Επιτροπή Πληγέντων να επικαιροποιήσει τα δύο έγγραφά της με νεότερα στοιχεία επί των συμπληρωματικών στοιχείων της ΣΜΠΕ και επί των ΖΟΕ Μεσογείων που αφορούν το Κόκκινο Λιμανάκι.

Η περιοχή “Κόκκινο Λιμανάκι” ή “Λυκόρεμα” της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου ορίζεται Δυτικά με την Λεωφ. Μαραθώνος, Βόρεια με το Λυκόρεμμα, Ανατολικά με θάλασσα και Νότια από το 26ο χλμ.της Λεωφ. Μαραθώνος και με τις οδούς Αργιθέας – ΄Ηλιδος – κυκλικό κόμβο Δημοκρατίας – Παύλου Μελά έως στην θάλασσα.

Με το υπ.αριθμ. συμβόλαιο 6166/6-3-1930 του συμβολαιογράφου Πέτρου Ν. Καββαδία, ομάδα ακτημόνων γεωργών εκ Σπάτων, αγόρασε από την Ιερά Μονή Πεντέλης 2000 στρέμματα, τμήμα του κτήματος «Χεροτσακούλι» προς γεωργική τους αποκατάσταση. Στην έκταση που περιγράφεται παραπάνω συμπεριλαμβάνεται και ο οικισμός της Αγ. Ειρήνης, εκτείνεται στο βορειοδυτικό της εκτάσεως και ανατολικά της Λ.Μαραθώνος και για την οποία ισχύουν οι ίδιες διοικητικές πράξεις:  η 99/1929 γνωμοδότηση Συμβουλίου Εποικισμού, η υπ’ αριθμ. 161761/3.12.1927 απόφαση του Υπ. Γεωργίας Αλέξανδρου Παπαναστασίου (άδεια εκχέρσωσης και καλλιέργειας) και η υπ’ αριθμ. 66576/1929 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (άρση περιορισμών του άρθρου 216 Δασικού Κώδικα).

Παρά τα ανωτέρω γνωστά στοιχεία, το Ελληνικό Δημόσιο, την 24.09.1984, συνέταξε και ανήρτησε Προσωρινό Δασικό Χάρτη διεκδικώντας διάσπαρτα τμήματα του Κόκκινου Λιμανακίου ως Δημόσιες Δασικές εκτάσεις,  αγνοώντας όλες τις ως άνω αποφάσεις. Τα δεδομένα του Προσωρινού Δασικού Χάρτη αντιμετωπίστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο ως οριστικά. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση του οικισμού της Αγίας Ειρήνης, όπου  λόγω της αστοχίας του αναληθούς, εν πολλοίς,  δασικού χάρτη βασίσθηκε στους Προσωρινούς Δασικούς Χάρτες, {(βλ. σελ. 129-132) 2η Φάση της μελέτης Ι.Π.Α.) και σελ.135-138 (4η Φάση της μελέτης Ι.Π.Α.)} ενώ επίσης στη σελίδα 143 της 4ης Φάσης της μελέτης Ι.Π.Α. αναφέρεται: «Εκκρεμότητες σε περιοχές που επρόκειτο να ενταχθούν στο σχέδιο υπάρχουν στην περιοχή της Ραφήνας, λόγω του ότι τμήματα των περιοχών αυτών θεωρούνται Δασικά.» Ένεκα αυτής της τεχνικής παράβλεψης, ο οικισμός της Αγίας Ειρήνης θεσμοθετήθηκε ως Ζώνη Α με τη ΖΟΕ Μεσογείων το 2003.

Την αστοχία αυτή αποκατέστησε ο Ν. 4685/2020 (παρ. 6, άρθρο 102) αναγνωρίζοντας τα δύο συμβόλαια 6166 (Κόκκινο Λιμανάκι) και 6165 (Μάτι) ως κλήρους της Αγροτικής Νομοθεσίας.

Η απόφαση για τον καθορισμό της Ζώνης Α για την περιοχή του Κόκκινου Λιμανακίου στην ΖΟΕ Μεσογείων του 2003 (ΦΕΚ 199/Δ/2003) στηρίχθηκε κυρίως στη μελέτη του Παντείου Πανεπιστημίου (Μελέτη Λουκάκη) και αποτυπώθηκε επισήμως στην Αιτιολογική Έκθεση Σχεδίου Νόμου (Μέρος 1ο, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής) και την εισήγηση του “Οργανισμού Αθήνας – Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος” με θέμα “Οριοθέτηση ζωνών και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης στην περιοχή της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Ανατολικής Αττικής – Μεσογείων”, την 14/4/2001.

Το υπόβαθρο που συνόδευε το Π.Δ/γμα ήταν πολύ μεγάλης κλίμακος (1:10000). Το υπόβαθρο είχε “αντιγραφεί” από χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας που έγιναν το έτος 1967. Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού έχοντας τα πνευματικά δικαιώματα από τους χάρτες δεν παραχωρούσε την χρήση και αναπαραγωγή των χαρτών της. Έτσι το υπόβαθρο που χρησιμοποίησε ο Οργανισμός Αθήνας εμφάνιζε μόνο μέρος των στοιχείων που απεικονίζονταν στους χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (δεν υπήρχαν υψόμετρα, υψομετρικές καμπύλες, οικισμοί, σημαντικό μέρος του οδικού δικτύου, ρέματα κ.λ.π), όπως αναφέρεται στην αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣΤΕ 3454/2003 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττικής.

Από την στιγμή που χρησιμοποιήθηκε ελλιπές υπόβαθρο έπρεπε να πραγματοποιηθούν αυτοψίες, για να προσδιοριστούν σε φυσικά όρια (οικισμοί, δρόμοι, ρέματα κ.λ.π) τα όρια των ζωνών του Διατάγματος.

Με βάση την υπ. αριθμ. 4846/2012 απόφαση του ΣΤΕ η οποία αναφέρει τα εξής: “ Κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων για τον καθορισμό ειδικών χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, η κρίση της Διοίκησης νομίμως, ερείδεται όσον αφορά τα δάση και τις δασικές περιοχές, στις παρεχόμενες από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες πληροφορίες…..”

Συνεπώς, λαμβανομένων υπ’όψιν των ανωτέρω, η δέσμευση της Ζώνης Α στον οικισμό της Αγίας Ειρήνης στο Κόκκινο Λιμανάκι, είναι εν τοις πράγμασι, μη εφαρμόσιμη και σε κάθε περίπτωση καταφανώς μη υλοποιήσιμη. Αυτή δε, η εκ των πραγμάτων αδυναμία υλοποίησης της μελέτης, ως προς την χρήση της Ζώνης Α στην περιοχή, οδηγεί συνεκδοχικά και στο συμπέρασμα, ότι θα πρέπει να αρθεί και ο εκ του λόγου τούτου (χρήση Ζώνης Α) που αποτελεί ζώνη δέσμευσης του τμήματος της προκειμένης περιοχής, στο μέτρο που αφορά σε ιδιωτικές εκτάσεις και εμπίπτει εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων ιδιοκτησιών (παρ. 6, αρθρ. 102, Ν. 4685/2020).

Γ2

Με το ίδιο ΠΔ 199/Δ/2003 θεσμοθετήθηκε ως χρήση Γ2 μεγάλη έκταση, περίπου 700 στρεμμάτων που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 για τις περιοχές με στοιχείο Γ2. Προτείνεται από τους κατοίκους, ως καλύτερη δυνατή λύση, η τροποποίηση τμημάτων του Γ2, ως πολεοδομούμενα τμήματα του ΕΠΣ. Τα προτεινόμενα από τους κατοίκους, τμήματα θα μπορούσαν, να λειτουργήσουν ως αποδέκτες μεταφερόμενων ιδιοκτησιών, ως ισοζύγιο γειτνιαζόντων, θιγόμενων ιδιοκτησιών.

Ανακεφαλαιώνοντας ως προς την Ζώνη Α, επισημαίνουμε ότι οι κάτωθι εισηγήσεις:

α) η μελέτη του Παντείου Πανεπιστημίου (Μελέτη Λουκάκη),

β) η αιτιολογική Έκθεση Σχεδίου Νόμου (Μέρος 1ο, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής),

γ) η εισήγηση του “Οργανισμού Αθήνας – Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος” (Οριοθέτηση  ζωνών και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης στη περιοχή της ΖΟΕ Ανατολ. Αττικής – Μεσογείων),

δ) η εισήγηση του «Οργανισμού Αθήνας – Ρυθμιστικού σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος» (Έγκριση Σχεδίου ΠΔ για τον Καθορισμό χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών πρώτου έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων Ν.Αττικής),

ε) η εισήγηση του Δήμου Ραφήνας (1999) προς τον Ο.Ρ.Σ.Α. &

στ) η εισήγηση της «Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών» του τμήματος Μητροπολιτικού σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής του ΥΠΕΝ οδηγήθηκαν σε παραπειστικές και παραπλανητικές κατευθύνσεις, ενδεχομένως εν αγνοία τους, λόγω του ότι ο νομοθέτης θεώρησε έγκυρες και απόλυτα ορθές τις εισηγήσεις των ανωτέρω φορέων οι οποίες είχαν αναληθή στοιχεία. Λόγου χάριν, ο ανακριβής δασικός χάρτης του 1984, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από την διοίκηση ως οριστικός και ενώ ήταν ανενημέρωτος επί σειρά ετών, διότι δεν είχαν ληφθεί υπόψη οι διοικητικές πράξεις. Και ειδικά η έκταση στο Κόκκινο Λιμανάκι, είναι κλήροι Εποικισμού, δηλαδή κλήροι της Αγροτικής Νομοθεσίας βάσει της παρ.6 του άρθρου 102 του Ν. 4685/2020.

Εξίσου παραπλανητικό στοιχείο που αποπροσανατόλισε τους εμπλεκόμενους φορείς ήταν η  χρησιμοποίηση του ελλιπούς υποβάθρου, καθώς δεν απεικόνιζε την πραγματική εικόνα της περιοχής μας  (δεν υπήρχαν υψόμετρα, υψομετρικές καμπύλες, οικισμοί, σημαντικό μέρος του οδικού δικτύου, ρέματα κ.λ.π.).

Αυτά τα μη έγκυρα και εσφαλμένα στοιχεία καθιστούσαν την πραγματοποίηση αυτοψιών ως αυτονόητες και αναγκαίες για την ορθή απεικόνιση του αναγλύφου της περιοχής.                            Κατά την Νομολογία του ΣΤΕ 4846/2012, σχετικά με τις καθοριζόμενες ζώνες πρασίνου, καθορίζει τα κριτήρια της Ζώνης Α. Αναλυτικότερα, κάνει ρητή αναφορά για δασικές εκτάσεις με βάση τον αναληθή και προβληματικό σε ορισμένα καίρια σημεία, δασικό χάρτη του 1984, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως οριστικός, χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρές και ουσιώδεις τεχνικές του ατέλειες και παραλείψεις, όπως είναι διοικητικές πράξεις – αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας.

Το έτερο επιχείρημα που υιοθετεί και αποδέχεται η νομολογία 4846/2012 του ΣΤΕ, είναι η έννοια των λοφωδών εξάρσεων της περιοχής και εν προκειμένω του οικισμού της Αγίας Ειρήνης, που χρησιμοποιείται ως δέσμευση και μέγγενη για τον εν λόγω οικισμό. Την ίδια ώρα που μέχρι σήμερα το ήμισυ (50%) των Εγκεκριμένων Πολεοδομικών Σχεδίων, ανά την Επικράτεια, βρίσκονται στην ίδια κατηγορία των λοφωδών εξάρσεων.

Εκτός των άλλων, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, και το εξής σημείο ότι η νομολογία του 4846/2012 του ΣΤΕ, που χρησιμοποιήθηκε από τους μελετητές για το Κόκκινο Λιμανάκι, παραβλέποντας και ακυρώνοντας σωρεία έτερων ισχυουσών νομικών πράξεων, είχε λάβει ως μοντέλο γενικής εφαρμογής την περιοχή στα Περιβολάκια που την διέπει ένα συγκεκριμένο, ιδιαίτερο διαφορετικό από τη δική μας περιοχή καθεστώς. Η περιοχή στα Περιβολάκια σε μεγάλα τμήματα θεωρείται σήμερα στο Αναθεωρημένο Δασικό Χάρτη του Δήμου Ραφήνας, του 2021, ως φερόμενη δασική περιοχή {παρόλο που ούτε και σε αυτήν την περίπτωση έχουν ληφθεί υπόψη οι διοικητικές πράξεις βάσει της παρ. 10 του άρθρ. 48 του Ν.4685/2020 – (Α΄92)} ενώ αντιθέτως οι εκτάσεις στην περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι αποτελούν κλήρους της Αγροτικής Νομοθεσίας (παρ. 6, άρθρ. 102, του Νόμου 4685/2020).

Εκ των προηγουμένων εμφαίνεται αβίαστα και αναπόδραστα το συμπέρασμα ότι και τα τρία ως άνω επιχειρήματα της παρούσας νομολογίας του ΣΤΕ, είναι εξόχως προβληματικά και εσφαλμένα, παράγουν διαρκώς νέα προβλήματα και σαφώς χρήζουν επανεξέτασης και διόρθωσης.

 Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Πληγέντων έχοντας συνολική εικόνα της περιοχής προβλέπει ότι αν δεν τροποποιηθεί η Ζώνη Α΄, θα χρησιμοποιηθεί αυτό από τις υπηρεσίες ΤΑΕΦΚ και Πολεοδομίας, λόγω του δεσμευτικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη ΖΟΕ Μεσογείων. Συγχρόνως δύναται να χρησιμοποιηθεί, από τις δύο Υπηρεσίες ως επιχείρημα ώστε οι πληγέντες κάτοικοι να μην μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις οικίες τους. Σύμφωνα δε, με την παρ. 6 του αρθρ. 102 του Ν.4685/2020 είναι κλήροι της Αγροτικής Νομοθεσίας, δηλ. ιδιωτικές εκτάσεις που επιβεβαιώνονται πλήρως από το Εθνικό Κτηματολόγιο ως αποδιδόμενες, κατά πλήρη κυριότητα, σε ιδιώτες συμπολίτες μας.                                                       

Αξίζει να γίνει αντιληπτό ότι ο οικισμός της Αγίας Ειρήνης γειτνιάζει με το ρέμα Παππά – Λυκόρεμα και θα ήταν εξίσου άστοχο και προβληματικό και αιτία παραγωγής νέων δεινών εάν παραμείνει η Ζώνη Α ως χώρος πρασίνου – προστασίας του ρέματος. Αυτό θίγει άμεσα την υφιστάμενη κατάσταση του οικισμού της Αγίας Ειρήνης.                                                        Εφόσον όμως υπάρξει κάποια μεταβολή, αυτή η ενδεχόμενη μετατόπιση της Ζώνης Α εκατέρωθεν του ρέματος οφείλει να είναι μικρού εύρους για να προστατευτούν τα υφιστάμενα κτίρια στον οικισμό.                                                                                       Η φονική πυρκαγιά του 2018 άφησε αρκετούς νεκρούς στον οικισμό της Αγίας Ειρήνης (διότι ένας από τους πολλούς λόγους που δυσκόλεψε την γρήγορη διαφυγή των κατοίκων), δεν αποτελούσε πολεοδούμενο τμήμα και δεν συνδεόταν ο οικισμός τους με τις οδούς Μαζαράκη – Αγίας Ειρήνης με κατεύθυνση ανατολικά εντός του Γ2 ώστε να συνδεθεί ρυμοτομικά – συγκοινωνιακά με την οδό Ποσειδώνος στο Κόκκινο Λιμανάκι. (ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/2012)                                                                  Εν κατακλείδι οι ζητούμενες αλλαγές χρήσεων γης συνδέουν απόλυτα τον οικισμό της Αγίας Ειρήνης με την περιοχή του Γ2 και το εγκεκριμένο ρυμοτομικό Σχέδιο στο Κόκκινο Λιμανάκι.

Αιτούμεθα:                                                                                1. Την τροποποίηση της Ζώνης Α, σε αμιγή κατοικία, βάσει του αρθρ. 2, του ΠΔ 59/2018.                                                                                   2. Την τροποποίηση εκτάσεων του Γ2 σε αμιγή κατοικία, βάσει του αρθρ. 2, του ΠΔ 59/2018. [1]

Η προσοχή, η γνώση, η διευθέτηση και η διόρθωση των ως άνω στοιχείων συμβάλλει προς την ειλικρινή προσπάθεια της Κυβερνήσεως να κτιστεί ένα υγιές και βιώσιμο Κράτος Δικαίου.

Για την Επιτροπή Πληγέντων

Πέτρος Φράγκος

 

 

 

[1] Ώστε να συνδεθεί ο οικισμός της Αγίας Ειρήνης, με πολεοδομική ορθότητα και συγκοινωνιακή αρτιότητα με την εγκεκριμένη ρυμοτομική μελέτη, ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/2012. Αιτούμεθα τον εξορθολογισμό των εκτάσεων του οικισμού Αγίας Ειρήνης, της περιοχής του Γ2 και της σύνδεσής τους με το Κόκκινο Λιμανάκι.  Είναι αξιοπρόσεκτο, πώς οι μελετητές του ΕΠΣ-ΤΕΕ και της ΣΜΠΕ να μην δεχτούν την προτεινόμενη από εμάς σύνδεση της Αγίας Ειρήνης μέσω του Γ2 με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό Σχέδιο στο Κόκκινο Λιμανάκι ώστε να λειτουργήσει αυτή ως δεύτερη κάθοδος από την Λεωφόρο Μαραθώνος έως την παραλία.