Αρχική Blog Σελίδα 3

ΔΕΔΔΗΕ – Υπογειοποιηση των Δικτύων Διανομής Η.Ε. στο Κόκκινο Λιμανάκι

0

Η Επιτροπή Πληγέντων Κόκκινο Λιμανάκι ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος κ.Σκρέκα για τις άμεση ανταπόκριση του αιτήματος μας για υπογείωση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη πληγείσα περιοχή.

 

Δείτε εδώ την επιστολή : ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΔΔΗΕ

Δικαίωση για Κοκ.Λιμανάκι & Μάτι μέσω της εγκυκλίου του ΥΠΕΝ.

0

Η Επιτροπή Πληγέντων Κόκκινο Λιμανάκι, ευχαριστεί θερμά τον Γ.Γ. κ.Αραβώση για την εγκύκλιο ΔΔΕΥ/505661/1786/25-05-2021 που αφορά την εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του νόμου 3889 σχετικά με την επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης και ανασυγκρότησης της περιοχής μετά από την φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018.

 

“Θέμα: Εφαρμογή τής παρ. 6 άρθρου 20 του ν. 3889/2010 επί των πληγεισών περιοχών τής 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής.
Σχετ.: Το 125418/Σ.26806/Φ.Α.01/14.05.2021 Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) οι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται και στη συνέχεια αναρτώνται. Παράλληλα με το άρθρο 50 του ιδίου νόμου συμπεριλαμβάνονται πλέον στην ανάρτηση και οι περιοχές που είχαν εξαιρεθεί αυτής σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 άρθρου 23 του ν. 3889/2010 (πρώην οικιστικές πυκνώσεις).

Σε εφαρμογή των ανωτέρω οι δασικοί χάρτες των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές τής 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής, αποτέλεσαν  αντικείμενο της προβλεπόμενης αναμόρφωσης και συμπλήρωσης και στη συνέχεια τούτου αναρτήθηκαν στις 12.03.2021 [29801/12.03.2021 ΔΔ Αν. Αττικής [AΔA: ΨΚΜΟΟΡ1Κ-ΣΦ0] και στις 02.04.2021[38069/02.04.2021 ΔΔ Αν. Αττικής (ΑΔΑ: ΩΞΘΑΟΡ1Κ-62Ζ )].

Η αναμόρφωση και η επακολουθήσασα ανάρτηση των εν λόγω δασικών χαρτών, με την ταυτόχρονη συμπερίληψη περιοχών που δεν συμμετείχαν στην προγενέστερη ανάρτηση, επέφερε την ενεργοποίηση των προβλέψεων της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010, στην οποία περιγράφεται η ενιαία αντιμετώπιση και έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση της βεβαίωσης του χαρακτήρα, όπου απαιτείται, δια της άμεσης χρήσης των στοιχείων για το σύνολο των περιεχομένων στο δασικό χάρτη εκτάσεων.

Κατόπιν τούτων για την επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης των ζημιών στις ανωτέρω περιοχές, και με δεδομένο ότι η απόφαση της ανάρτησης του οικείου Διευθυντού Δασών αποτελεί και πράξη διαπίστωσης του χαρακτήρα και της μορφής των εκτάσεων, που περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη, μπορεί αντί των προβλέψεων του άρθρου 5 του ν. 4576/2018 (Α’ 196) να γίνεται με εφαρμογή τής παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3889/20210 και ειδικότερα:
α. βεβαιώνεται η υπαγωγή ή μη μίας έκτασης στη δασική νομοθεσία, με τη χρήση των αναρτημένων πλέον δασικών χαρτών, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (A΄ 75)σε τοπογραφικό διάγραμμα ή σε απόσπασμα του αναρτημένου δασικού χάρτη με αποτυπωμένο επ’ αυτού του ακινήτου ενδιαφέροντος, από τον συντάκτη του και

β. για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος για ακίνητο ή για κάθε άλλο λόγο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του, δύναται ο οικείος Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.) να κάνει χρήση των αναρτημένων χαρτών για τη διαπίστωση εάν μία πληγείσα έκταση υπάγεται ή όχι στη δασική νομοθεσία.”

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ
Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/50561/1786
Ημ/νία: 25/05/2021

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΝ_ΠΑΡ.2 ΑΡΘΡΟ 20

 

Οι προτάσεις μας στη Συμπληρωματική της ΣΜΠΕ

0

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΓ.ΘΩΜΑ
Τ.Κ.19009
Τηλ. 6941480208
e-mail: epitropi.pligenton@gmail.com

Ημ/νια: 15/05/2021

Προς:

 1. Γ.Γ. Χωροταξίας κ Αστικού Περιβάλλοντος, κ.Ε. Μπακογιάννη
 2. ΔΙ.Π.Α/ΥΠΕΝ
 3. Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου κ.Γ. Στασινό.

ΘΕΜΑ: « Παρατηρήσεις επί του Τεύχους Συμπληρωματικών Στοιχείων ΣΜΠΕ μετά την τροποποίηση του ΕΠΣ σε συνέχεια της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της περιοχής »

Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά

Αξιότιμοι κύριοι / αξιότιμες κυρίες

Μετά τις πρόσφατες παρεμβάσεις μας και εν προκειμένω της εισηγήσεώς μας στις 24/09/2020 προς τον τότε Υφυπουργό κ.Δ.Οικονόμου και τον Γενικό Γραμματέα κ.Ε.Μπακογιάννη σχετικά με τις τροποποιήσεις των χρήσεων γης (Ζώνη Α, Θ1, Γ2)  των ΖΟΕ Μεσογείων (ΦΕΚ 199Δ/2003) αποδείχτηκε από την εμπεριστατωμένη έρευνά μας, η αστοχία των εισηγήσεων, λόγω εσφαλμένης κατανόησης (λόγω του ότι χρησιμοποιήθηκε ο αναληθής, εν πολλοίς, προσωρινός χάρτης του 1984 ως οριστικός) που παρέσυρε την μελέτη και τον Νομοθέτη αυτής, σε λανθασμένα και μη ορθά συμπεράσματα. Το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν να προκύψει το  προβληματικό για την περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι, ΦΕΚ 199Δ/2003. Επισυνάπτεται η επιστολή της Επιτροπής Πληγέντων που αποδεικνύει τα ανωτέρω.

Τεχνικά στοιχεία επί της συμπληρωματικής της ΣΜΠΕ

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απόκλιση στο νότιο όριό μας, διότι δεν λήφθηκαν υπόψη:

 • η απόφαση Ειρηνοδικείου Κρωπίας (αριθμ. 57/24-07-1930)
 • συμβολαιογραφική πράξη (αριθ.11739/05-08-1932),
 • και το πληρέστερο τοπογραφικό διάγραμμα του κ.Χατζημιχάλη με κορυφές ΓΔΕΖ που εμπεριέχεται στο Συμβόλαιο 11739/05-08-1932.

Η απόφαση Ειρηνοδικείου Κρωπίας αναφέρει λεπτομερώς τη διαδρομή του νότιου ορίου στο Κόκκινο Λιμανάκι και συγκεκριμένα αναδεικνύει σαν νότιο όριό μας τις οδούς Αργιθέας – Ήλιδος – Δημοκρατίας – Παύλου Μελά μέχρι την παραλία. Επίσης επιβεβαιώνει ευκρινέστερα το ανατολικό όριό μας που τοποθετείτο στην παραλία και κάνει αναφορά 1375 m περίπου (μετρουμένης πλευράς ταύτης από νότου προς βορρά) επί του φυσικού εδάφους.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι καμία ευθύνη δεν βαρύνει τους μελετητές διότι έπρεπε εμείς να είχαμε επισημάνει (οι ενδιαφερόμενοι) την απόφαση 57/1930 του Ειρηνοδικείου και το μεταγενέστερο διάγραμμα του κ. Χατζημιχάλη που ενσωματώνεται στο Συμβόλαιο 11739 με τις πλευρές ΓΔΕΖ.

Τα ανωτέρω στοιχεία: απόφαση 57/1930 και το μεταγενέστερο τοπογραφικό του κ.Χατζημιχάλη που επικαλούμαστε, τα είχαμε εκθέσει σε προγενέστερο χρόνο στις εξής ομιλίες:

 1. Στην ημερίδα «αγροί που άλλαξαν μορφή» – λύση στην αδικία (19/03/2019)
 2. Στην ημερίδα (03/2019) που έλαβε χώρα στην πληγείσα περιοχή παρουσιάστηκαν τα στοιχεία σχετικά με τις περιοχές Κόκκινο Λιμανάκι και Μάτι, όπου παραδώσαμε έναν ογκώδη φάκελο με όλα τα ανωτέρω στοιχεία στον διοργανωτή της ημερίδας και βουλευτή της Ν.Δ κ. Γ.Βλάχο.

Επιπλέον τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τα κυβερνητικά στελέχη, ώστε να φτάσουμε στην νομοθεσία της παρ. 6 του άρθρου 102  του Ν.4685.

Εκ των ανωτέρω τεκμαίρεται ότι τα συμβόλαια 6166/1930 και το μεταγενέστερο συμβόλαιο 11739/1932 και η απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας 57/1930 εμπερικλείουν την πραγματική  εικόνα στην συνολική έκταση στο Κόκκινο Λιμανάκι, όσον αφορά τα όρια μας.

Επιπρόσθετα ο Νομοθέτης (άρθρο 102) επισημαίνει ρητά «Αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων, πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης ανακαλούνται αυτοδικαίως» δηλαδή χωρίς να παρέμβει άλλος. Αυτό μας λέει ο νομοθέτης.

Άρα, από την Λ. Μαραθώνος  έως την παραλία δεν δύναται να υπάρχουν δασικά στοιχεία στο σύνολο της εκτάσεως.

Επίσης, οι αναφορές στην εισήγηση της ΣΜΠΕ κάνουν λόγο για δασωθέντες αγρούς. Αυτό δεν είναι ακριβές, διότι οι εκτάσεις στο Κόκκινο Λιμανάκι  βάσει  της παρ.6 του άρθρου 102 του Ν.4685  είναι κλήροι της αγροτικής νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις των ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΊΩΝ 2003 (Α΄, Θ1, Γ2).

Συνεπώς, είναι σωστή η συμπληρωματική ανάρτηση της ENVECO-TEE της ΣΜΠΕ, διότι επιφέρει καίριες αλλαγές στην περιοχή επέμβασης του ΕΠΣ. Ως εκ τούτου, σε αυτό το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης,καλούμαστε να διορθώσουμε τα τεχνικά στοιχεία της μελέτης ώστε να καταστήσουμε τη συμπληρωματική ανάρτηση της ΣΜΠΕ άρτια.

Προτείνουμε ως εφικτές λύσεις:

 1. Τη διόρθωση του Νότιου ορίου και συγκεκριμένα η γραμμή του διαγράμματος ΔΤΕ-ΤΕΕ να ευθυγραμμιστεί με τον άξονα της Παύλου Μελά.
 2. Τη διόρθωση του διαγράμματος  στο Ανατολικό όριο ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις παραλίες στο Κόκκινο Λιμανάκι.
 3. Την τροποποίηση των χρήσεων γης της ΖΟΕ Μεσογείων (Α΄,Θ1,Γ2) βάσει της εισηγήσεως μας με συμβατές προς εμάς χρήσεις όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο κείμενο της Επιτροπής.
 4. Να εξαιρεθεί το παράκτιο μέτωπο στο Κόκκινο Λιμανάκι από το Πρωτόκολλο της Συνθήκης της Βαρκελώνης και να ισχύσουν οι όροι και οι κανόνες των οικοδομικών αδειών.

 

Για την Επιτροπή Πληγέντων

Πέτρος Φράγκος.

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ Δ. ΔΑΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 102 ΤΟΥ Ν.4685/2020

0

 Λίγες μέρες μετά την φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των κατοίκων της πληγείσας περιοχής με Κυβερνητικούς παράγοντες σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν και θα προέκυπταν μετά το εν λόγω συμβάν στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Ο κ.Ιωνάς Νικόλαος εξαιρετικός και πολύπειρος τοπογράφος – μελετητής γνωρίζοντας με ακρίβεια και πλήρη επάρκεια το αντικείμενο των πολεοδομικών θεμάτων της περιοχής, πρότεινε στην ηγεσία του ΥΠΕΝ να μην προχωρήσουν στην ανάρτηση του Δασικού και Αναδασωτέου Χάρτη της καείσας περιοχής στην παρούσα φάση. Διότι αυτή η πρόχειρη και βεβιασμένη ενέργεια θα γεννούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά που δήθεν θα επίλυε. Δυστυχώς η ηγεσία του ΥΠΕΝ δεν έλαβε υπόψιν της, την ορθή παρέμβαση του κ.Νίκου Ιωνά και η περιοχή οδηγήθηκε σε δυσεπίλυτο αδιέξοδο που καθυστέρησε κατά πολύ και δραματικά την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση της περιοχής.

 Αργότερα τον Αύγουστο του 2018 έλαβε χώρα η ανάρτηση του περιγράμματος της καείσας περιοχής (ΦΕΚ 415/Δ/2018) και στην συνέχεια αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης του 2018 (Αρ. αποφ. 4510/19-10-2018). Ακολουθούν και έτερες συναφείς αποφάσεις  ξεχωρίζοντας την υπ’αριθμ. 494 απόφαση μερικής κύρωσης του Δασικού Χάρτη. Σε αυτό το καθοριστικό σημείο του 2018 οι κάτοικοι προέβαλαν την αντίθεση τους για τις φερόμενες δασικές εκτάσεις, μέσα από το επίπεδο των ενστάσεων που όριζε η διαδικασία. Οι ενστάσεις των κατοίκων δεν έχουν ακόμα συζητηθεί μέχρι σήμερα. Αναμένεται να εκδικαστούν στις επιτροπές.

 Παράλληλα κάποιοι συμπολίτες μας προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για κάποιες άστοχες ενέργειες της Διεύθυνσης Δασών και του Δασαρχείου, όπου εκτάσεις στο Κόκκινο Λιμανάκι που αποτελούν κλήρους της αγροτικής νομοθεσίας, χαρακτηρίζονταν από τη Δ.Δασών ως φερόμενες δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις.

 Εκείνο που είχε ιδιαίτερη σημασία είναι, ότι ορίστηκε η ημερομηνία εκδίκασης των προσφυγών στο δικαστικό επίπεδο για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

 Σε αυτό το κομβικό σημείο, δίνεται τώρα η ευκαιρία να επιλυθούν δυσεπίλυτα, χρόνια προβλήματα του παρελθόντος και έτσι να απαλλαγούν οριστικά και αμετάκλητα από τις φερόμενες δασικές εκτάσεις στο παράκτιο μέτωπο. Τα αποδεικτικά στοιχεία που καλούνται να επικαλεστούν οι κάτοικοι είναι τα εξής:

1. Οι εκτάσεις στο Κόκκινο Λιμανάκι αποτελούν κλήρους της αγροτικής νομοθεσίας και εξαιρούνται της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με την παρ. 6 του Άρθρου 102 του Ν. 4685/2020.

2. Η έκταση στο Κόκκινο Λιμανάκι περιήλθε στους ακτήμονες αγρότες δυνάμει των συμβολαίων 6166/1930 και του 11739/1932 καθώς και των διαγραμμάτων του κ. Χατζημιχάλη.

3. Η απόφαση 57/1930 του Ειρηνοδικείου Κρωπίας αναγνωρίζει την εγκυρότητα των συμβολαίων και καθορίζει τα σαφή όρια του κτήματος Κόκκινο Λιμανάκι, ήτοι: ανατολικά έως τη θάλασσα του Ευβοϊκού Κόλπου (παραλία), δυτικά με τη Λεωφόρο Μαραθώνος,  βόρεια με το ρέμα Παπά-Λυκόρεμα και νότια με τις οδούς Αργιθέας – Ήλιδος – κόμβος Δημοκρατίας – Παύλου Μελά με κατάληξη στη θάλασσα.

 Συνεπώς, η Διεύθυνση Δασών στην πρόσφατη ανάρτηση του αναθεωρημένου δασικού χάρτη αρ. 29801/12-03-2021 της περιοχής Κόκκινο Λιμανάκι του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου παραθεώρησε και καταστρατήγησε τη παρ. 6 του άρθρου 102 του Ν. 4685/2020. Συνάμα δεν έλαβε υπόψη της η Δ. Δασών τις ανωτέρω συμβολαιογραφικές πράξεις και την απόφαση 57/1930 του Ειρηνοδικείου Κρωπίας.

 Επιπρόσθετα, οι τροποποιήσεις των αποφάσεων 4249/05-10-2018 ΦΕΚ 415/Δ/2018 και 29801/12-03-2021 είναι πλέον εφικτές προς υλοποίηση.

 

Για την Επιτροπή Πληγέντων,

Πέτρος Φράγκος.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

0

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς τα Υποθηκοφυλακεία και τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη μεταγραφή ακινήτων μη δασικού χαρακτήρα.

Η εγκύκλιος (αριθμ. 20303/18.5.2021) αναφέρει τα εξής:

«Αναφορικά με την διαδικασία μεταγραφής ακινήτων μη δασικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ “Επιτάχυνση και απλούστευση της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών» του v. 3889/2010 (Α’ 182) σας ενημερώνουμε ότι εφαρμόζονται ειδικότερα οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 20 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 142 του v. 4483/2017 (Α’ 107) & το άρθρο 48 του v. 4685/2020 (Α’92) και ισχύουν.

Αναφέρεται διευκρινιστικά ότι αφενός μεν οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται σε περίπτωση σύνταξης πράξεων που αφορούν στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, να επισυνάπτουν πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικίας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης, για δε περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη, επειδή δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του v. 3889/2010, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του v. 1599/1986 επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου ή, αν δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος, επί αποσπάσματος του δασικού χάρτη όπου απεικονίζεται το ακίνητο στο οποίο αφορά η συμβολαιογραφική πράξη και όπου εμφαίνονται οι συντεταγμένες των κορυφών του ακινήτου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και να μνημονεύουν το περιεχόμενό τους στη συντασσόμενη πράξη, αφετέρου δε οι υποθηκοφύλακες δεν δύνανται να εγγράφουν ή να μετεγγράφουν πράξεις στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι εν λόγω υποχρεώσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή τήρηση και την απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων προς εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.»

 

Δείτε εδώ την εγκύκλιο:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Το πρώτο σκέλος της εγκυκλίου πραγματοποιήθηκε και ευχαριστούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το ΥΠΕΝ.

Αναμένουμε ακόμα δύο ενημερώσεις από το κατεξοχήν αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις επόμενες μέρες και αυτές έχουν σχέση:

 • με την οδηγία προς τους συμβολαιογράφους από το ΥΠΕΝ και
 • σχετικά με την εγκύκλιο της συμπλήρωσης του άρθρου 5 του Ν4676/2018(ΦΕΚ196Α) που αφορά την αποκατάσταση.

Ανάρτηση / δημοσιοποίηση προς το κοινό της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για την πυρόπληκτη περιοχή

0

Ανάρτηση / δημοσιοποίηση προς το κοινό της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, Περιφέρειας Αττικής

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής, Ταχ. Διεύθυνση: Πανόρμου 2, 11523 Αμπελόκηποι, Αθήνα), ως Αρχή Σχεδιασμού του Ε.Π.Σ. για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της με Αρίθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1225) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 της με Αριθμ. οικ.40238/28.09.2017 Κ.Υ.Α. (Β΄ 3759):

α. Ανακοινώνει ότι μετά τις μεταβολές που επέφερε στο Ε.Π.Σ. η ανάρτηση του δασικού χάρτη της περιοχής, τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή:

– Τεύχος συμπληρωματικών στοιχείων Σ.Μ.Π.Ε., για τις αλλαγές που προκύπτουν από το νέο δασικό χάρτη στο Ε.Π.Σ. για την πυρόπληκτη περιοχή των ΔΕ Νέας Μάκρης και Ραφήνας,

– τον Χάρτη 5 «Πρόταση χωρικής ανάπτυξης περιοχής επέμβασης», με επισήμανση των περιοχών με αλλαγή στο πολεοδομικό καθεστώς, μετά την ανάρτηση του νέου δασικού χάρτη.

β. Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί του Τεύχους συμπληρωματικών στοιχείων της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ταχ. Διεύθυνση Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής ημερών (παρ. 14 άρθρου 2 ν.4626/2019, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 130 παρ. 4 γ. ν.4685/2020).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΜΠΕ

ΧΑΡΤΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ Κ.Λ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 4249-05/10/2018 ΦΕΚ 415/Δ/2018 ΚΑΙ 29801-12/03/2021

0

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΓ.ΘΩΜΑ
Τ.Κ.19009
Τηλ. 6941480208-6977455172
e-mail: epitropi.pligenton@gmail.com

Ημ/νια: 09/04/2021

Προς:
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κύριο Κωνσταντίνο Σκρέκα
Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κύριο Νικόλαο Ταγαρά
Υφυπουργό Περιβάλλοντος κύριο Γεώργιο Αμυρά
Γ. Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κύριο Ευθύμιο Μπακογιάννη
Γ. Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κύριο Κωνσταντίνο Αραβώση

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης 4249-05/10/2018 ΦΕΚ 415/Δ/2018 (Διάγραμμα Αναδασωτέων εκτάσεων από την πυρκαγιά της 23/07/2018)
Τροποποίηση της απόφασης 29801-12/03/2021 αναθεωρημένου δασικού χάρτη 2021

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την υπ’αριθμ.29801 /12-3-2021 απόφαση, δόθηκε η εντολή στην Κτηματολόγιο Α.Ε. να προβεί στην ανάρτηση του αναμορφωμένου δασικού χάρτη της περιοχής του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου σε εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του Νόμου 4685/2020 (Α’92).
Από την ως άνω ανάρτηση του δασικού χάρτη, διαπιστώθηκαν οι κάτωθι αστοχίες της
Διεύθυνσης Δασών:
Α) Εσφαλμένη τοποθέτηση δασικών στοιχείων:
1) Ως προς τους κλήρους της Αγροτικής Νομοθεσίας
Σε κλήρους της Αγροτικής Νομοθεσίας στο παράκτιο μέτωπο, που νομοθετήθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 102 του Νόμου 4685/2020 (Α’92) χαρακτηρίζονται από την Δ/νση Δασών, ως δασικές εκτάσεις με την ένδειξη ΔΔ στο δασικό χάρτη και με την επιπλέον πληροφορία ως αναδασωτέες. Αυτό, χρίζει διόρθωσης διότι πρόκειται περί αστοχίας.
2) Εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένος Ραφήνας Έχουν τοποθετηθεί στοιχεία στον αναμορφωμένο δασικό χάρτη εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένος (ΦΕΚ 364/Δ/1981 ΤΥ2234/11-06-1981 απόφαση νομάρχη αποφασίστηκε η επέκταση της χερσαίας ζώνης Λιμένος Ραφήνας ΦΕΚ 364/Δ/1981), ως δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις.
Αυτό έχει συμβεί, διότι δεν έχουν περιληφθεί οι οριογραμμές της χερσαίας ζώνης, της ζώνης παραλίας και της γραμμής του αιγιαλού με αποτέλεσμα τμήματα αυτών να χαρακτηρίζονται λανθασμένως, δασικές/ αναδασωτέες εκτάσεις.
3) Της ζώνης αιγιαλού και παραλίας.
Το ίδιο έχει συμβεί και στη ζώνη παραλίας (Α5404/692 π.ε./8.2.1983 εγκρίθηκε η δημιουργία ζώνης παραλίας στην περιοχή από Πόρτο – Ράφτη μέχρι Σχινιά Μαραθώνος ΦΕΚ 52/Δ/1983) όπου ο αναρτηθείς δασικός χάρτης δείχνει εκτάσεις εντός της ζώνης παραλίας ως δασικές και αναδασωτέες.
Συμπληρωματικά, με την 2669/7.4.1982 απόφαση Νομάρχη επικυρώθηκε η από του έτους 1961 έκθεση και το διάγραμμα καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή από Πόρτο – Ράφτη μέχρι Σχινιά Μαραθώνος (ΦΕΚ 449/Δ/1982)
Προφανώς διέφυγε των υπηρεσιών ότι στον αναμορφωμένο δασικό χάρτη του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου όσον αφορά το Κόκκινο Λιμανάκι χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του χάρτη αναδάσωσης (4249/5.10.2018). Για αυτό το λόγο χαρακτηρίζονται ως δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, μεγάλα τμήματα του παράκτιου μετώπου, συμπεριλαμβανομένης της χερσαίας ζώνης λιμένος και της ζώνης παραλίας.
Εκ των ανωτέρω τεκμαίρεται ότι μετά τη ψήφιση του άρθρου 102 του Ν.4685 του 2020 έπρεπε να τοποθετηθεί το θεωρημένο περίγραμμα του ΥΠΕΝ ώστε να τροποποιήσει τον αναδασωτέο χάρτη ΦΕΚ 415/Δ/2018 Διάγραμμα Αναδασωτέων εκτάσεων από την πυρκαγιά της 23/07/2018 όσον αφορά το Κόκκινο Λιμανάκι. Επίσης, έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί, η γραμμή του αιγιαλού, η χερσαία ζώνη λιμένος και η ζώνη παραλίας, οι οποίες (ζώνες) δεν μπορούν να είναι δασικές και αναδασωτέες σε καμία περίπτωση. Επιπλέον, θα επηρεάσουν άμεσα τις μελέτες του ΕΠΣ λόγω των δασικών/αναδασωτέων εκτάσεων.
Ζητούμε την τροποποίηση της ανάρτησης του αναμορφωμένου δασικού χάρτη – αριθμός απόφασης 29801/12.03.2021 και της απόφασης Αποκεντρωμένης Δ/νσης Αττικής 4249/05.10.2018, ΦΕΚ 415/Δ/2018 (Διάγραμμα Αναδασωτέων Εκτάσεων από την πυρκαγιά της 23/07/2018).

Με εκτίμηση,
Για την Επιτροπή Πληγέντων Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας
Πέτρος Φράγκος.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2003

0

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΓ.ΘΩΜΑ
Τ.Κ.19009
Τηλ. 6941480208
e-mail: epitropi.pligenton@gmail.com

Ημ/νια: 24/09/2020

ΠΡΟΣ: Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
κ. Δημήτριο Οικονόμου
Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη

Αξιότιμοι κύριοι,
Σε συνέχεια, του από 2/9/2020 εγγράφου μας της ‘‘Επιτροπής
Πληγέντων Κόκκινο Λιμανάκι’’ όπου απεστάλη προς εσάς, σχετικά με την εισήγησή μας, για τροποποίηση των χρήσεων γης (Ζώνη Α ́, Θ1 και Γ2) των ΖΟΕ Μεσογείων 2003 ακολούθησε η τηλεδιάσκεψη τηςΠαρασκευής της 11/9/2020 όπου μας εζητήθη να ερευνηθούν τα στοιχεία καθορισμού των χρήσεων γης της μελέτης του Ι.Π.Α. του Παντείου Πανεπιστημίου.
Μετά τον ενδελεχή έλεγχο και την εξέταση των κάτωθι εγγράφων:
1) του Ι.Π.Α. του Παντείου Πανεπιστημίου (μελέτη Λουκάκη),
2) την Αιτιολογική Έκθεση Σχεδίου Νόμου (Μέρος 1ο, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής),
3) την εισήγηση του «Οργανισμού Αθήνας – Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος» με θέμα «Οριοθέτηση ζωνών και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης στην περιοχή της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Ανατολ. Αττικής – Μεσογείων», της 14/7/2000.
Συνεδρίαση 82η – Αρ. Πράξης 1. Τμήμα Α – Μελετητές: Α. Πάλλα –
Γ.Κοτίνη.
4) την εισήγηση του «Οργανισμού Αθήνας – Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος» με θέμα «Έγκριση Σχεδίου Π. Δ/τος για τον Καθορισμό χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων Ν. Αττικής‘’ μετά από υπόμνημα διαμαρτυρίας μέλους της ΕΕ για την 82η Συν/1ο θέμα/4.4.2001 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής», της 22/6/2001. Συνεδρίαση 3η – Αρ.Πράξης 1,
5) την εισήγηση του Δήμου Ραφήνας (1999) προς τον Ο.Ρ.Σ.Α.: «Να χαρακτηριστεί ως ‘’Ζώνη Παραλίας Αναψυχής (Ζώνη Θ1) όλος ο παραλιακός χώρος του Δήμου Ραφήνας πλην της Λιμενικής Ζώνης’’» &
6) Εισήγηση της «Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών» του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής (Α ́) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) για την πυρόπληκτη
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των
Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Στεφανή & Ε. Βιτζηλαίου).

Θ1

Το ΠΔ 456 Δ/20-08-1985 καθόρισε τις χρήσεις στο παραλιακό μέτωπο ως “ Β ́ Παραθεριστική Κατοικία και Τουριστικές Εγκαταστάσεις”. Το Ελληνικό Δημόσιο συνέταξε και ανήρτησε προσωρινό κτηματικό (δασικό) χάρτη την 24-09-1984 διεκδικώντας διάσπαρτα ως “Δημόσιες Διακατεχόμενες Δασικές Εκτάσεις” τμήματα του Κόκκινου Λιμανακίου, αγνοώντας: α) διοικητικές πράξεις όπως την υπ’αριθ.161761/3.12.1927
απόφαση του Υπ. Γεωργίας Αλ.Παπαναστασίου (άδεια εκχέρσωσης και καλλιέργειας), β) την γνωμοδότηση Συμβουλίου Εποικισμού και γ) την υπ’αριθ. 66576/1929 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (άρση περιορισμών του άρθρου 216 Δασικού Κώδικα ν.4173/1929). Τα δεδομένα του Προσωρινού Χάρτη αντιμετωπίστηκαν επί σειρά ετών από το Ελληνικό Δημόσιο ως οριστικά. Οι κάτοικοι ουδέποτε δεχτήκαμε το χαρακτηρισμό Δημόσια Διακατεχόμενη Δασική Έκταση διότι βάση
του συμβολαίου 6166/1930 (εκούσια μεταβίβαση του άρθρου 127 του Αγροτικού Κώδικα) και σύμφωνα με την νομοθεσία (παρ.1 αριθ.11 ν.3147) το Κόκκινο Λιμανάκι αποτελεί κλήρο της αγροτικής νομοθεσίας και το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλει δικαιώματα κυριότητας.
Η μελέτη του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.) του
Παντείου Πανεπιστημίου 1995-1998 (μελέτη Π.Λουκάκης) για το
Κόκκινο Λιμανάκι και τη χρήση Θ1 είναι λανθασμένη , διότι :
1. Βασίσθηκε στον Προσωρινό Δασικό Χάρτη για το Κ.Λιμανάκι, όπως αυτό αποτυπώνεται στη σελ. 129-132 της εν λόγω μελέτης, που ενσωματώνεται στη 2η Φάση της μελέτης Ι.Π.Α., όπως επίσης και στις σελ.135-138 (4η Φάση της μελέτης Ι.Π.Α.). Επιπροσθέτως αξίζει να τονισθεί στη σελίδα 143 της 4ης Φάσης της μελέτης Ι.Π.Α. αναφέρεται:
« Εκκρεμότητες σε περιοχές που επρόκειτο να ενταχθούν στο σχέδιο υπάρχουν στην περιοχή της Ραφήνας, λόγω του ότι τμήματα των περιοχών αυτών θεωρούνται Δασικά.»
2. Δεν έλαβε υπόψιν της, η μελέτη το ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής με τα κατακόρυφα πρανή· αντιθέτως θεώρησε ότι πρόκειται περί παραλιών τύπου Γλυφάδας, Βούλας, Αρτέμιδας, χωρίς υψομετρικές διαφορές. Αυτό εκ του αποτελέσματος αποδεικνύει ότι οι αρμόδιοι μελετητές δεν προέβησαν σε αυτοψία του χώρου. Ο δε Δήμος Ραφήνας ζήτησε από τον Ο.Ρ.Σ.Α. (Βλ. Σελίδα 8, 82ης Συνεδρίασης Αρ. Πράξης 1 της Εισήγησης προς την Ε.Ε. 14-07-2000):
«Να χαρακτηριστεί ως “Ζώνη Παραλίας – Αναψυχής (Ζώνη Θ1) όλος ο παραλιακός χώρος του Δήμου Ραφήνας πλην της Λιμενικής Ζώνης».
Από αυτό εξάγεται το συμπέρασμα πως ο Δήμος Ραφήνας δεν
πραγματοποίησε αυτοψία παραγνωρίζοντας το ανάγλυφο της περιοχής του και οδηγώντας (με την εισήγησή του) την μελέτη σε αστοχία και λανθασμένα συμπεράσματα.
Στην 3η Συνεδρίαση Αρ. Πράξης 1, Εισήγηση προς την Ε.Ε. Ο.Ρ.Σ.Α. σελ.7 παρουσιάζεται η χρήση Θ1 ως : «Η περιοχή Θ1 είναι η παραλιακή ζώνη που προβλέπεται για εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής κοινόχρηστου χαρακτήρα. Αυτό αποτελεί πάγια πολιτική για όλη την παράκτια ζώνη της Αττικής. Οι τουριστικές εγκαταστάσεις οδηγούν σε “αποκλειστικότητα” χρήσης και χωροθετούνται σε ειδικές ζώνες.»
Αυτή η αλληλουχία αστοχιών παρέσυρε τη τότε διοίκηση με
αποτέλεσμα να εκδοθεί το Π.Δ. 199Δ/06-03-2003 με μια ασύμβατη χρήση Θ1 στο παραλιακό μέτωπο του Κόκκινου Λιμανακίου όπως «Ντουζιέρες, αποδυτήρια, W.C. κλπ » σε κατακόρυφα πρανή 20 μέτρων.
Τελευταία, η εισήγηση των κ.κ. Ε.Βιτζηλαίου και Φ.Στεφανή του
Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας-Αττικής προς το
ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ., βρίθει ανακριβειών (π.χ. λανθασμένο ιστορικό της
καείσας περιοχής, σελ.5), όπου μιλάει λανθασμένα για πρόσφυγες,
χωρίς την παραμικρή μνεία για την γεωργική αποκατάσταση και για τα καθοριστικά συμβόλαια 6165/1930 και 6166/1930 που αφορούν κλήρους της αγροτικής νομοθεσίας. Την αστοχία αυτή, αποκατέστησε ο Ν.4685/2020 (αρθρ.102 παρ. 6) αναγνωρίζοντας τα δύο αυτά συμβόλαια σαν κλήρους της Αγροτικής Νομοθεσίας όπου το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλει δικαιώματα επί των εκτάσεων αυτών. Είναι φανερό όμως ότι στην ως άνω εισήγηση, υιοθετείται πλήρως η ύπαρξη δασών, δασικών εκτάσεων και αναδασωτέων με συνεχείς αναφορές (σελίδες 12,20,22,28,31,32,33,34), καταλήγοντας στην πρόταση όσον
αφορά το Θαλάσσιο Μέτωπο για την Διεύρυνση και ενίσχυση του
κοινόχρηστου, δημοσίου χαρακτήρα της Παραλιακής Ζώνης,
παραβλέποντας ότι πρόκειται για ιδιωτικές εκτάσεις με συμβόλαια νομίμως μεταγεγραμμένα στα υποθηκοφυλακεία Μαραθώνος-Καπανδριτίου και Κορωπίου.

Στην σελίδα 25 της εισήγησης του Τ.Μ.Σ.Α. προς το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ
«Τονίζεται μάλιστα, ότι η πρόσβαση στην ακτογραμμή είναι δύσκολη και κατά τόπους αδύνατη, ως συνισταμένη της μη ορθολογικής και λειτουργικής διάρθρωσης του οδικού δικτύου, της γεωμορφολογίας, της μη ύπαρξης διαδρόμων/διεξόδων πρόσβασης μεταξύ των παραθαλάσσιων ιδιοκτησιών, της ύπαρξης μεγάλων ενιαίων και αδιαπέραστων εκτάσεων, καθώς και των περιφράξεων κατά μήκος της παραλιακής ζώνης. Επισημαίνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις στην περιοχή του Ματιού το πλάτος των διόδων πρόσβασης στην ακτογραμμή είναι 0,80-1,50μ. και συχνά υπάρχουν εμπόδια (δένδρα, κολωνάκια), ενώ στο Κόκκινο Λιμανάκι της Ραφήνας είναι σχεδόν ανύπαρκτες». Η πρόσβαση στις παραλίες είναι ευχερής. Στις 5 παραλίες του Κόκκινου Λιμανακίου, αντιστοιχούν 8 διάδρομοι/διέξοδοι πρόσβασης. Ο σκοπός ύπαρξης διόδου είναι να οδηγεί σε παραλία και όχι σε απόκρημνη και βραχώδη κατάληξη.
Οι παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες του Κόκκινου Λιμανακίου όπως
περιγράφονται στο 6166/1930 συμβόλαιο, συνορεύουν ανατολικά με την θάλασσα του Ευβοϊκού και μάλιστα με κάθετα πρανή ύψους 20 μέτρων που καθιστά την επικοινωνία των ιδιοκτησιών στο παραλιακό μέτωπο, αδύνατη. Το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλες, ενιαίες και αδιαπέραστες ιδιοκτησίες οφείλεται στη μη κατάτμησή των.

Προτείνεται:

Η τροποποίηση της χρήσης του Θ1 της ΖΌΕ Μεσογείων 2003 σε Αμιγή Κατοικία – Ήπια Τουριστική, και Γενική Κατοικία εάν και εφόσον απαιτείται. Επιπλέον, να ενταχθεί στο ΕΠΣ

Γ2

Γεωργική γη είναι μια εύφορη έκταση η οποία καλείται να ικανοποιήσει τις ανάγκες σίτισης των κατοίκων αναλόγως των απαιτήσεων και των στόχων κάθε περιόδου.
Σύμφωνα με το Άρθρο 56 του νόμου 2637/1998, ως Γεωργική Γη
ορίζεται: “το ανώτερο στρώμα του φλοιού της Γης το οποίον προήλθε από αποσάθρωση συνεπεία ατμοσφαιρικών και βιολογικών επιδράσεων, έχει ικανοποιητική περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, υφίσταται την επίδραση του κλίματος και των μηχανικών μέσων καλλιέργειας και χρησιμεύει σαν πηγή θρεπτικών συστατικών και σαν στήριγμα των καλλιεργούμενων φυτών και των ζώων. Και ως Ποιότητα της Γεωργικής Γης ορίζεται: “η φυσική κατάσταση και η γονιμότητα της γης δηλαδή η δυνατότητα του εδάφους να ενεργεί ως ένα φυσικό μέσο
για την αειφορική ανάπτυξη των καλλιεργούμενων φυτών ώστε να
εξυπηρετούνται οι ανάγκες επιβίωσης των ανθρώπων και των ζώων “.

Χαρακτηριστικό δε του Κόκκινου Λιμανακίου είναι ο μικρός κλήρος και η άγονες γαίες. Απόδειξη τούτου είναι:
α) η μη εύφορη και αποδοτική γη αποτελούμενη από παλιούς
αμπελώνες μη κερδοφόρους και ελαιώνες με ελάχιστη παραγωγή και
β) στην ανύπαρκτη κατηγορία κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.
Η διατήρηση της χρήσης της γεωργικής γης που αφορά το Κόκκινο
Λιμανάκι θεσμοθετείται όχι επειδή πρόκειται για δραστηριότητα
βιώσιμη, αλλά για να εξασφαλιστεί το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, το
οποίο συνεχώς υποβαθμίζεται ένεκα των δραστηριοτήτων, όπως το
αεροδρόμιο (υπόψιν 16.000 στρέμματα πρώην αγροτικής γης), οι οδικοί άξονες, Β.Ι.Ο.Π.Α, κ.α..

Προτείνεται:

1)Να εμπλουτιστεί η γεωργική γη των 600 περίπου στρεμμάτων με μία άλλη δραστηριότητα όπως για παράδειγμα αγροτουρισμό, προκειμένου να καταστεί βιώσιμη.
2) Να δοθεί μία νέα χρήση, για δημιουργία Ινστιτούτου
Βλαστοκυτταρικής Ιατρικής και Νοσοκομείο Μετατραυματικής
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης. Πρόκειται για ένα καινοτόμο έργο επιστημονικής πρωτοπορίας, τεχνολογίας αιχμής.
Επίσης δύναται να τροποποιηθεί η ως άνω χρήση επιτρέποντας την
εγκατάσταση δημόσιων κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων, χώρο πρασίνου, διατηρώντας, όπου υφίσταται, τη χρήση αμιγούς κατοικίας.
Να συμπεριληφθεί το Γ2 στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό για την
ορθότητα του Σχεδιασμού ώστε να αποκτήσει ο οικισμός μας μια
βιώσιμη επένδυση με στόχο να καλύψει την οικονομική εκτός των
άλλων ανάπτυξη του οικισμού, εφόσον επιλεχθεί η δεύτερη πρόταση (Ινστιτούτου Βλαστοκυτταρικής Ιατρικής) και υιοθετηθεί προς υλοποίησή της.
Επιπροσθέτως τμήματα του Γ2 δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως
ισοζύγιο με γειτνιάζοντα οικοδομικά τετράγωνα.
3)Η ένταξη Γ2 στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό (ΕΠΣ) με τις ανωτέρω
χρήσεις.

ΖΏΝΗ Α

Κατά την σύνταξη της ως άνω μελέτης δεν λήφθηκαν υπόψιν από τους μελετητές:
α) οι διοικητικές πράξεις όπως την υπ’αριθ.161761/3.12.1927 απόφαση του Υπ. Γεωργίας Αλ.Παπαναστασίου (άδεια εκχέρσωσης και καλλιέργειας),
β) η γνωμοδότηση Συμβουλίου Εποικισμού και
γ) η υπ’αριθ. 66576/1929 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (άρση
περιορισμών του άρθρου 216 Δασικού Κώδικα ν.4173/1929). Τα
δεδομένα του Προσωρινού Χάρτη αντιμετωπίστηκαν επί σειρά ετών από το Ελληνικό Δημόσιο ως οριστικά.
Ο καθορισμός της Ζώνης Α στον οικισμό της Αγίας Ειρήνης είναι
άστοχος διότι οι εκτάσεις του εν λόγω οικισμού αποτελούνται από
κλήρους της αγροτικής νομοθεσίας που υπάγονται στο συμβόλαιο
6166/1930 (όπου αναφέρονται οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις) και καλύπτονται πλέον από το νόμο του ΥΠΕΝ 4685 του 2020 άρθρο 102. Άρα ο καθορισμός της Ζώνης Α στην περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι είναι ανεπίκαιρος και λανθασμένος διότι:
1. Βασίσθηκε στους Προσωρινούς Δασικούς Χάρτες, ( βλ. σελ. 129- 132(2η Φάση της μελέτης Ι.Π.Α) και σελ.135-138(4η Φάση της μελέτης Ι.Π.Α ) ενώ επίσης στη σελίδα 143 της 4ης Φάσης της μελέτης Ι.Π.Α. αναφέρεται: « Εκκρεμότητες σε περιοχές που επρόκειτο να ενταχθούν στο σχέδιο υπάρχουν στην περιοχή της Ραφήνας, λόγω του ότι τμήματα των περιοχών αυτών θεωρούνται Δασικά.»

ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕ 4846

Για τις περιοχές «που καλύπτονται από δάση και δασικές ή είναι
λοφώδεις εξάρσεις καθορίζονται ζώνες πρασίνου, με στόχο τη διατήρηση του χαρακτήρα τους». Σύμφωνα με τις ανωτέρω
κατευθύνσεις της εκπονηθείσας μελέτης, στην προαναφερόμενη από 14/12/1998 εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας βάσει της οποίας διατυπώθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση 20/13-1-1999 η σχετική γνωμοδότηση της εν λόγω Επιτροπής προτείνεται, μεταξύ άλλων, ο καθορισμός Ζώνης Α(πρασίνου), η οποία περιλαμβάνει «λοφώδεις εξάρσεις, δάση και δασικές εκτάσεις σύμφωνα με τους κτηματογραφικούς χάρτες, του Υπουργείου Γεωργίας και την υπάρχουσα δασοκάλυψη»
‘Άλλωστε είναι φανερό ότι χρησιμοποιήθηκε ο Προσωρινός Δασικός Χάρτης του 1984 ως οριστικός με αποτέλεσμα να παράξει την ανωτέρω αστοχία της Ζώνης Α. Επίσης δεν λήφθηκε υπ ́οψιν των μελετητών ο προϋφιστάμενος οικισμός της Αγίας Ειρήνης στο Κόκκινο Λιμανάκι που αποτελείται από 60 και πλέον κατοικίες. Επιπλέον ο σχεδιασμός της
ΖΟΕ Μεσογείων του 2003 έγινε από τους μελετητές, χωρίς να
αναζητηθούν ιστορικά στοιχεία της περιοχής που έχουν σχέση με την έκταση (ήτοι: Διοικητικές πράξεις, Συμβόλαιο 6166/1930) που
καθόριζαν την ανωτέρω έκταση ως κλήρους της Αγροτικής Νομοθεσίας.
Αυτά τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν υιοθετήθηκαν και
ενσωματώθηκαν στο Νόμο του ΥΠΕΝ 4685/2020.

Προτείνεται:
Η ένταξη του οικισμού Αγίας Ειρήνης, στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό (ΕΠΣ) με χρήση αμιγούς κατοικίας.

Εκ των ανωτέρω τεκμαίρεται η αστοχία του Π.Δ.(199Δ/6-3-2003) ένεκα των λανθασμένων εισηγήσεων προς την Διοίκηση σχετικά με τις χρήσεις γης στο Κόκκινο Λιμανάκι, Θ1, ζώνη Α, και Γ2. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια καταστροφή που υπέστη ο τόπος μας από την φονική πυρκαιά της 23ης Ιουλίου 2018, η Επιτροπή Πληγέντων του Κόκκινου Λιμανακίου, ζητά την έντιμη πολιτική απόφαση, παρόμοια και σε συνέχεια του Ν.4685/2020 για την άμεση τροποποίηση των Ζ.Ο.Ε
που αφορά το Κόκκινο Λιμανάκι ώστε να συντελεστεί η πολυπόθητη ανασυγκρότηση της πληγείσας περιοχής.

Με εκτίμηση,

Η Επιτροπή Πληγέντων Κ.Λ.
Εκπρόσωπος Πέτρος Φράγκος

 

ΣΧΟΛΙΟ:

Το ΦΕΚ 199/Δ/2003 ΖΟΕ Μεσογείων αλλάζει μόνο κατά την ολοκλήρωση του ΕΠΣ.

Το περιεχόμενο της επιστολής αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, έρευνας 6500 σελίδων της Επιτροπής Πληγέντων Κ.Λ. Πέτρος Φράγκος και αυτό μπαίνει σαν δικλείδα ασφαλείας διότι στην επιστολή προς το ΥΠΕΝ επισημαίνονται παραπομπές και τεκμήρια αποδείξεων. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες) περιέχεται στο site μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του site χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του συντάκτη της επιστολής.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ Κ.Λ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

0

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΑΓ.ΘΩΜΑ

Τ.Κ.19009

Τηλ. 6941480208-6977455172

e-mail: epitropi.pligenton@gmail.com

Ημ/νια: 03/04/2021

Προς:

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κύριο Κωνσταντίνο Σκρέκα

Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κύριο Νικόλαο Ταγαρά

Υφυπουργό  Περιβάλλοντος κύριο Γεώργιο Αμυρά

Γ. Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κύριο Ευθύμιο Μπακογιάννη

Γ. Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κύριο Κωνσταντίνο Αραβώση

 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση του Αρθρ. 5 του Νόμου 4576/2018 (ΦΕΚ196Α) σχετικά με τη εφαρμογή του αναθεωρημένου δασικού χάρτη  των περιοχών Κόκκινο Λιμανάκι και Μάτι.

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Μετά τις αναρτήσεις των αναμορφωμένων δασικών χαρτών σε εφαρμογή της παραγράφου 10 του Άρθρου 48 του Νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ196Α) στα πλαίσια της αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών διαπιστώθηκε ότι το άρθρο 5 του  Νόμου 4576/2018-ΦΕΚ196Α (σχετικά με την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων από το Υπουργείο Υποδομών) είχε λάβει υπόψη του τον προηγούμενο δασικό χάρτη, που απαιτούσε την βεβαίωση του Δασαρχείου. Γεγονός μη εφικτό πλέον, καθώς το Κόκκινο Λιμανάκι και το Μάτι έχουν εξαιρεθεί της δασικής νομοθεσίας.

Επίσης, οι διοικητικές ενότητες, Κόκκινο Λιμανάκι του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου με αριθμό συμβολαίου 6166/1930 και το Μάτι του Δήμου Μαραθώνα- Νέας Μάκρης με αριθμό συμβολαίου 6165/1930, νομοθετήθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 102 του Νόμου 4685/2020 ως κλήροι της Αγροτικής Νομοθεσίας οριστικά και αμετάκλητα και εξαιρούνται της δασικής Νομοθεσίας. Επιπλέον, οι εκτάσεις των δυο συμβολαίων συμπεριλήφθηκαν το περίγραμμα (τοπογραφικό διάγραμμα) όπως αυτό θεωρήθηκε από την Διεύθυνση τοπογραφικών εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα, δεν δύναται να ακυρωθεί το άρθρο 5 του Νόμου 4576/2018-ΦΕΚ196Α διότι στις πληγείσες περιοχές Αμπελούπολη, Προβάλινθος και Ν.Πόντος εφαρμόζεται οι διατάξεις του άρθρου 5 και αυτό αφορά την αποκατάσταση.

Αιτούμαστε:

Να προστεθεί μια επιπλέον παράγραφος στο άρθρο 5 του Νόμου 4576/2018-ΦΕΚ196Α με την εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Νόμου 3889/2010 στα πλαίσια της εφαρμογής των αναθεωρημένων δασικών χαρτών για το Κόκκινο Λιμανάκι και το Μάτι που αφορά την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων προς την ΔΑΕΦΚ-ΤΑΕΦΚ του Υπουργείο Υποδομών.( Με την δήλωση του μηχανικού του άρθρου 8 του Νόμου 1599 ΦΕΚ 75/Α/1986).

Επιπλέον, το ίδιο δύναται να συμβεί με μία εγκύκλιο ή οδηγία του ΥΠΕΝ.

Παρομοίως να ισχύει η ίδια διάταξη για τις συμβολαιογραφικές πράξεις, για  παραστάσεις στην  τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια και το Ελληνικό Δημόσιο κ.α.

Συμπληρωματικά

Η προτεινόμενη παράγραφος του άρθρου δύναται να προστεθεί στο άρθρο 2  του Νόμου 4626/2019 -Α΄141 (ΜΑΤΙ ΞΑΝΑ)

Με εκτίμηση,

Για την Επιτροπή Πληγέντων Κόκκινο Λιμανάκι

Πέτρος Φράγκος.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

0

Πολύ σύντομα θα εκδοθεί  η πολυπόθητη εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή των αναμορφωμένων δασικών χαρτών, που αφορά την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων.

Επίσης, στη νέα εγκύκλιο θα περιλαμβάνονται οδηγίες για την σύνταξη συμβολαίων, για παραστάσεις ενώπιον της Περιφέρειας, της Τ. Αυτοδιοίκησης, του Ελληνικού Δημοσίου κ.α.

Για την Επιτροπή Πληγέντων

Πέτρος Φράγκος.

Τελευταία Άρθρα