Αρχική Ειδήσεις Δικαίωση για Κοκ.Λιμανάκι & Μάτι μέσω της εγκυκλίου του ΥΠΕΝ.

Δικαίωση για Κοκ.Λιμανάκι & Μάτι μέσω της εγκυκλίου του ΥΠΕΝ.

826
0

Η Επιτροπή Πληγέντων Κόκκινο Λιμανάκι, ευχαριστεί θερμά τον Γ.Γ. κ.Αραβώση για την εγκύκλιο ΔΔΕΥ/505661/1786/25-05-2021 που αφορά την εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του νόμου 3889 σχετικά με την επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης και ανασυγκρότησης της περιοχής μετά από την φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018.

 

“Θέμα: Εφαρμογή τής παρ. 6 άρθρου 20 του ν. 3889/2010 επί των πληγεισών περιοχών τής 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής.
Σχετ.: Το 125418/Σ.26806/Φ.Α.01/14.05.2021 Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) οι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται και στη συνέχεια αναρτώνται. Παράλληλα με το άρθρο 50 του ιδίου νόμου συμπεριλαμβάνονται πλέον στην ανάρτηση και οι περιοχές που είχαν εξαιρεθεί αυτής σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 άρθρου 23 του ν. 3889/2010 (πρώην οικιστικές πυκνώσεις).

Σε εφαρμογή των ανωτέρω οι δασικοί χάρτες των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές τής 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής, αποτέλεσαν  αντικείμενο της προβλεπόμενης αναμόρφωσης και συμπλήρωσης και στη συνέχεια τούτου αναρτήθηκαν στις 12.03.2021 [29801/12.03.2021 ΔΔ Αν. Αττικής [AΔA: ΨΚΜΟΟΡ1Κ-ΣΦ0] και στις 02.04.2021[38069/02.04.2021 ΔΔ Αν. Αττικής (ΑΔΑ: ΩΞΘΑΟΡ1Κ-62Ζ )].

Η αναμόρφωση και η επακολουθήσασα ανάρτηση των εν λόγω δασικών χαρτών, με την ταυτόχρονη συμπερίληψη περιοχών που δεν συμμετείχαν στην προγενέστερη ανάρτηση, επέφερε την ενεργοποίηση των προβλέψεων της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010, στην οποία περιγράφεται η ενιαία αντιμετώπιση και έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση της βεβαίωσης του χαρακτήρα, όπου απαιτείται, δια της άμεσης χρήσης των στοιχείων για το σύνολο των περιεχομένων στο δασικό χάρτη εκτάσεων.

Κατόπιν τούτων για την επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης των ζημιών στις ανωτέρω περιοχές, και με δεδομένο ότι η απόφαση της ανάρτησης του οικείου Διευθυντού Δασών αποτελεί και πράξη διαπίστωσης του χαρακτήρα και της μορφής των εκτάσεων, που περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη, μπορεί αντί των προβλέψεων του άρθρου 5 του ν. 4576/2018 (Α’ 196) να γίνεται με εφαρμογή τής παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3889/20210 και ειδικότερα:
α. βεβαιώνεται η υπαγωγή ή μη μίας έκτασης στη δασική νομοθεσία, με τη χρήση των αναρτημένων πλέον δασικών χαρτών, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (A΄ 75)σε τοπογραφικό διάγραμμα ή σε απόσπασμα του αναρτημένου δασικού χάρτη με αποτυπωμένο επ’ αυτού του ακινήτου ενδιαφέροντος, από τον συντάκτη του και

β. για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος για ακίνητο ή για κάθε άλλο λόγο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του, δύναται ο οικείος Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.) να κάνει χρήση των αναρτημένων χαρτών για τη διαπίστωση εάν μία πληγείσα έκταση υπάγεται ή όχι στη δασική νομοθεσία.”

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ
Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/50561/1786
Ημ/νία: 25/05/2021

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΝ_ΠΑΡ.2 ΑΡΘΡΟ 20