Αρχική Δελτία τύπου Απόψεις – Διορθώσεις επί της διαβούλευσης της ΣΜΠΕ του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου...

Απόψεις – Διορθώσεις επί της διαβούλευσης της ΣΜΠΕ του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για τις πληγείσες περιοχές Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας και Μάτι

1644
0

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΡΟΣ: ΔΙ.Π.Α/ΥΠΕΝ

ΘΕΜΑ: Απόψεις – Διορθώσεις επί της διαβούλευση της ΣΜΠΕ του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για τις πληγείσες περιοχές Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας και Μάτι.

Η πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 αποτέλεσε για ένα μεγάλο τμήμα της Ανατολικής Αττικής γεγονός ορόσημο, καθώς συντελέστηκε καθολική καταστροφή μεγάλου τμήματος της περιοχής και αλλαγή της φυσιογνωμίας της. Νταού Πεντέλης, τμήμα του οικισμού Καλλιτεχνούπολη,Νέος Βουτζάς, Νέος Πόντος, Κόκκινο Λιμανάκι, Διασταύρωση Ραφήνας, Μπλέ Λιμανάκι, τμήμα της πόλης της Ραφήνας, Σκουφέικα, Μάτι, Αμπελούπολη, Άγιος Ανδρέας, και Προβάλινθος επλήγησαν από τη φονική πυρκαγιά και προσπαθούν από την πρώτη στιγμή να σταθούν στα πόδια τους.
Δυο χρόνια μετά την τραγική αυτή μέρα, εμείς οι κάτοικοι στο Κόκκινο Λιμανάκι συνεχίζουμε τις προσπάθειες για την αναγέννηση του τόπου μας. Στην προσπάθειά μας αυτή συναντούμε αντιξοότητες, που αγωνιζόμαστε να υπερκεράσουμε.
Η περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, ορίζεται δυτικά με τη Λ. Μαραθώνος, Βόρεια με το Λυκόρεμα/Ρέμα Παπά και με ιδιοκτησία Χαλανδραίων (Συμβόλαιο 6165/1930), Ανατολικά με τη θάλασσα, και Νότια κτήμα Σκουζέ, (οδός Μ.Αλεξάνδρου/Αργιθέας / Ήλιδος)- κυκλικό κόμβο και οδό Παύλου Μελά.
Προσδιορισμός των ορίων στο Νότιο τμήμα στο Κόκκινο Λιμανάκι αποτελούν οι αποφάσεις 57-26/7/1930 και η υπ΄αρίθμ. απόφαση 471- 1903 όπου προσδιορίζονται τα όρια μεταξύ του κτήματος Σκουζέ και της Ιεράς Μονής Πεντέλης, η οποία στην συνέχεια μεταβιβάστηκε στους 18 αρχικούς κληρούχους (Συμβόλαιο 6166/1930).


1. Αγροτική Αποκατάσταση – Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Η περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι ή Λυκόρεμα περιήλθε σε ακτήμονες γεωργούς προερχόμενους από τα Σπάτα για τη γεωργική τους αποκατάσταση. Για τον σκοπό αυτό εκδόθηκαν, εκτός των άλλων σχετικών αδειών η 99/1929 γνωμοδότηση Συμβουλίου Εποικισμού, η υπ ́αριθ. 161761/3.12.1927 απόφαση του Υπ. Γεωργίας Αλέξανδρου Παπαναστασίου (άδεια εκχέρσωσης και καλλιέργειας) και η υπ ́αριθ. 66576/1929 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (άρση περιορισμών του άρθρου 216 Δασικού κώδικα).

Για την αγορά της έκτασης της Μονής Πεντέλης στο Κόκκινο Λιμανάκι από τους Σπαταναίους ακτήμονες (εκούσια μεταβίβαση του αριθ. 127 του Αγροτικού Κώδικα), μετά από τον καθορισμό του τιμήματος εξαγοράς με τη Πράξη 5 της ΙΗ ́ Συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου της 26.4.1929 υπό τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, συντάχθηκε το έτος 1930 συμβολαιογραφική πράξη νομίμως μεταγραμμένη στα οικεία βιβλία των μεταγραφών. Η έκταση αυτή προέρχεται από τμήμα του μεγάλου αγροκτήματος της Ιεράς Μονής Πεντέλης υπό το όνομα Χεροτσακούλι. Το Κτήμα Χεροτσακούλι καταγράφεται στον Κώδικα των Κτημάτων της Ι. Μ. Πεντέλης με ημερομηνία 31.3.1837.
Τα εξωτερικά όρια των εκτάσεων αυτών περιέχονται και πιστοποιούνται στο πωλητήριο Συμβόλαιο Κτήματος 6166 /1930 του συμβολαιογράφου Αθηνών Πέτρου Νικ. Καββαδία, το οποίο συνοδεύεται με τη Πράξη Κατάθεσης Σχεδιαγράμματος 7068/1931 και το τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Κ. Χατζημιχάλη. Στην έκταση που περιγράφεται παραπάνω συμπεριλαμβάνεται και ο οικισμός της Αγ. Ειρήνης, ο οποίος εκτείνεται στο Βόρειο τμήμα της εκτάσεως και ανατολικά της Λ. Μαραθώνος και για τον οποίο ισχύουν οι ίδιες διοικητικές πράξεις με τις υπόλοιπες εκτάσεις στο Κόκκινο Λιμανάκι (δηλαδή, η 99/1929 γνωμοδότηση Συμβουλίου Εποικισμού, η υπ ́αριθ. 161761/3.12.1927 απόφαση του Υπ. Γεωργίας Αλέξανδρου Παπαναστασίου (άδεια εκχέρσωσης και καλλιέργειας) και η υπ ́αριθ. 66576/1929 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (άρση περιορισμών του άρθρου 216 Δασικού κώδικα). Σε επιβεβαίωση των παραπάνω και μετά από τις προτάσεις του Συλλόγου ΦΕΟ και της Επιτροπής Πληγέντων Κόκκινο Λιμανάκι ζητήθηκε από την Κυβέρνηση να αποδεχθεί το δίκαιο αίτημα των κατοίκων ότι η εν λόγω έκταση αποτελεί «κλήρους, σύμφωνα με την αγροτική νομοθεσία». Η Κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος νομοθέτησε και με τον ν.4685/07.05.2020, άρθρο 102 όπως αυτό ενσωματώνεται στο άρθρο 2 του ν.4626/2019 (Α ́141) παράγραφος 15, αποκατέστησε την συνολική έκταση στο Κόκκινο Λιμανάκι και στο Μάτι με τη διάταξη:
«Οι εκτάσεις που μεταβιβάσθηκαν δυνάμει των υπ’αρ.6165/6-3-1930 και 6166/6-3-1930 συμβολαίων του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πέτρου Νικολάου Καββαδία θεωρείται ότι έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα και έχουν καταστεί κλήροι εποικισμού από την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας που συνοδεύουν τα παραπάνω συμβόλαια και δια των οποίων επετράπη η μεταβίβαση τους. Ως προς τον χαρακτήρα τους θεωρούνται αγροτικές εκτάσεις και δεν επανεξετάζονται, όποια μορφή και αν έχουν αποκτήσει σήμερα. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες για την προστασία των παραπάνω εκτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ιδίως πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων, πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης ανακαλούνται αυτοδικαίως. Προκειμένου οι παραπάνω εκτάσεις να ταυτοποιηθούν, λαμβάνεται υπόψη τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
Με την παραπάνω διάταξη και με αναφορά στα στοιχεία του Συμβολαίου 6166/1930 και των μεταγενέστερων αποκαταστάθηκε οριστικά η αυθαιρεσία του Δασαρχείου Πεντέλης, που επί σχεδόν 40 συναπτά έτη επέβαλε τον προσωρινό (ανακριβή και αναληθή) δήθεν-δασικό χάρτη για το Κόκκινο Λιμανάκι, χρησιμοποιώντας τον ως οριστικό.

2. Οικισμός Αγίας Ειρήνης
Αποτέλεσμα της παραπάνω αστοχίας του Δασαρχείου ήταν το 2003 ο χαρακτηρισμός του οικισμού της Αγ. Ειρήνης (στο βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής Κόκκινο Λιμανάκι) ως Ζώνη Α’ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2003 με την αποδοχή στοιχείων του προσωρινού «Δασικού» Χάρτη ως οριστικά και μη λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναπτυχθεί οικισμός εκατέρωθεν της οδού της Αγίας Ειρήνης.

Αναφορικά, με τον οικισμό της Αγίας Ειρήνης υπάρχουν διάφορες συμβολαιογραφικές πράξεις από την περίοδο αγοράς των ακινήτων στην περιοχή μέχρι και σήμερα με σημαντικότερες από αυτές είναι τις 5175/1933 και 5183/1933, που τεκμηριώνουν την ταυτοποίηση/εφαρμογή του νόμου 4685/2020 ΦΕΚ 92 Τ.Α., αφορούν την έκταση του παραπάνω οικισμού, και αποτελούν τη συνέχεια της αρχικά καθορισμένης εκτάσεως η οποία περιέχεται και στο προγενέστερο συμβόλαιο 6166/1930.

Αναλυτικότερα, από τα δύο ανωτέρω συμβόλαια προκύπτει ότι η έκταση του οικισμού της Αγ. Ειρήνης, που παραπέμπει στο συμβόλαιο 6166/1930, αγοράστηκε από ομάδα αγροτών και στη συνέχεια πουλήθηκε νομίμως στους α) Ζαγανιάρη Παναγιώτη, β)Γρύφιζα Κλέαρχο, και γ) Κουράση Ιωάννη.

Ζητούμε:
Α. Να επιβεβαιωθεί ότι η έκταση του οικισμού της Αγίας Ειρήνης συμπεριλαμβάνεται στην τοπογραφική αποτύπωση της ταυτοποίησης της εκτάσεως του υπ’ αριθμ. Συμβολαίου 6166/1930 όπως προβλέπει ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4685/7.5.2020 στο άρθρο 102. Στο εν λόγω άρθρο, στην παράγραφο 6 (Ν.4685/7.5.2020) προστίθεται η παράγραφος 15 (Ν.4626/2019- Α ́141).

Β. Να συμπεριληφθεί ο οικισμός της Αγίας Ειρήνης στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.).

Γ. Την τροποποίηση του ΦΕΚ 199/2003 ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ για τον οικισμό της Αγ. Ειρήνης (Ζώνη Α).
Πιο συγκεκριμένα, εισηγούμαστε να δοθεί σε αυτόν χρήση Αμιγούς κατοικίας λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του ήδη προϋπάρχοντος οικισμού (60 και πλέον μόνιμες κατοικίες), έκταση του οποίου τεκμηριώνεται από τα παραπάνω στοιχεία των συμβολαίων.

3. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του ΦΕΚ 199/2003 ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ επιπλέον ζητούμε:


Α. Την τροποποίηση του ΦΕΚ 199/Δ/2003, ως προς την προβλεπόμενη από την ΖΟΕ Μεσογείων χρήσης Θ1 στο Παραλιακό Μέτωπο στο Κόκκινο Λιμανάκι. Οι εκτάσεις εντός της Ζώνης Θ1 ενέπιπταν στη Ζώνη Παραθεριστικής Κατοικίας (ΦΕΚ 456/Πολεοδ. Δ/1985). Το καίριο και καθοριστικής σημασίας Διάταγμα 456 του 1985 αγνοήθηκε αναιτιολόγητα από τη ΖΟΕ Μεσογείων. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ανάγλυφο της περιοχής στην παράκτια ζώνη δεν είναι ομαλό, δεν είναι επίπεδο, και δεν είναι ισοϋψές με τη θάλασσα. Διαθέτει ως χαρακτηριστικό, ανέκαθεν διαμορφωμένο φυσικό γνώρισμα, απότομες και απόκρημνες κλίσεις των πρανών. Με βάση τα παραπάνω, σε όλο το παράκτιο μέτωπο πρέπει να δοθούν οι χρήσεις: «Αμιγής κατοικία», ήπια τουριστική ανάπτυξη, και επιμέρους γενική κατοικία.


Επιπλέον, η αλλαγή αυτή (ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2003) πραγματοποιήθηκε χωρίς την εκπόνηση ΣΜΠΕ και χωρίς διαβούλευση με την τοπική κοινωνία όπως ορίζει η οδηγία του 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία δεν ενσωματώθηκε ως όφειλε στην Ελληνική Νομοθεσία.

Β. Την τροποποίηση του ΦΕΚ 199/Δ/2003 ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ στο τμήμα της εκτάσεως με Γ2 χρήση (αγροτικό). Προτείνεται η αλλαγή της χρήσης του Γ2 για λόγους δημοσίου συμφέροντος (οφέλη που προκύπτουν για όλη την κοινωνία) σε χρήση Αμιγούς Κατοικίας. Σε τμήματα αυτής θα πρέπει να ορισθεί χρήση Γενικής Κατοικίας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευαστούν Δημόσιες Υπηρεσίες, σχολείο, βρεφονηπιακός σταθμός, χώροι αθλητισμού, κοινόχρηστοι χώροι, νοσοκομείο, κλπ. Συγχρόνως, λόγω της πολεοδόμησης στην πληγείσα περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι, τμήμα της εκτάσεως του σημερινού Γ2 (αγροτικού) δύναται να χρησιμοποιηθεί ως ισοζύγιο με γειτνιάζοντα οικοδομικά τετράγωνα.

Επιπλέον,
Γ. Η θέση Καβαλάρη η οποία εκτείνεται νότια της οδού Μ.Αλεξάνδρου/Ήλιδος/Αργιθέας στην θέση όπου είναι χωροθετημένη η χρήση σχιστηρίου μαρμάρου, να συμπεριληφθεί ως προτεινόμενη υπό πολεοδόμηση περιοχή.

Δ. Η θέση Κιούπι στο ΒΔ τμήμα της έκτασης στο Κόκκινο Λιμανάκι είναι λανθασμένη. Πρόκειται για αστοχία που πρέπει να διορθωθεί διότι η περιοχή Κιούπι είναι εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 43/ΑΑΠ2012) στο Κόκκινο Λιμανάκι.

Από τα «νεότερα» στοιχεία που παρατέθηκαν παραπάνω σχετικά με την τροποίηση των ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, δηλαδή: (α) το Νόμο υπ’αριθμ. 4685/7.5.2020, άρθρο 102, (β) το Ε.Π.Σ. για την πληγείσα περιοχή Κ.Λ., (γ) το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο στο Κόκκινο Λιμανάκι (ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/2012 και ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/2017), και σε σχέση με (δ) τις προτεινόμενες αλλαγές στον υφιστάμενο οικισμό της Αγίας Ειρήνης, και (ε) την επίσης προτεινόμενη αλλαγή της χρήσης του Γ2 σε Αμιγή και επιμέρους Γενική Κατοικία τεκμηριώνεται, ως απολύτως επιβεβλημένη για την επίλυση και θεραπεία προβλημάτων που χρονίζουν στην περιοχή, η αναγκαιότητα της τροποποίησης του ΦΕΚ 199/Δ/2003 ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (Όσον αφορά τη ζώνη Α στον οικισμό της Αγ.Ειρήνης και η χρήση του Θ1 στο παράκτιο μέτωπο με τις προτεινόμενες από εμάς λύσεις).

4. Οριογραμμή επιτρεπόμενων αποστάσεων από τον αιγιαλό
(προτεινομένη δεσμευμένη ζώνη)


Τα όρια αιγιαλού και παραλίας έχουν ήδη καθοριστεί με το ΦΕΚ 449/Δ/1982. Παρά το γεγονός αυτό, στο Κόκκινο Λιμανάκι έχουν προταθεί ζώνες δέσμευσης 35 και 50 μέτρων.
Με τοποθέτηση του κυρίου Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην πληγείσα περιοχή οι ζώνες δέσμευσης καθίστανται στα 35 μέτρα.
Σύμφωνα με τον Νόμο 4607,ΦΕΚ 65/24.04.2019,Μερος Τεταρτο, Αρθ.23 παρ.2 ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 1 του Ν.2791/2001.

Πρότασή μας είναι η εφαρμογή του ίδιου Νόμου, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 3, δύναται να καθορίσει μικρότερο πλάτος παραλίας, μετά από αιτιολογημένη κρίση,λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τα ειδικότερα γεωμορφολογικά στοιχεία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής. Στο πλαίσιο εκπόνησης και θεσμοθέτησης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, στις περιοχές που είναι καθορισμένος ο αιγιαλός, καθορίζεται και η γραμμή παραλίας με βάση τα ως άνω κριτήρια. Στις περιπτώσεις που κατά τη φάση εκπόνησης των Τ.Χ.Σ., έχει ήδη καθορισθεί η παραλία, αυτή ενσωματώνεται ως έχει.» Ειδικότερα, στην πρόταση των μελετητών του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αποτυπωθούν οι προϋπάρχουσες διοικητικές πράξεις καθώς και τα κτίρια που είναι προγενέστερα των νόμων (προ του 1955) που ανεγέρθηκαν με νόμιμες οικοδομικές άδειες, με απόσταση 20-30 μέτρων από τη γραμμή του αιγιαλού στο Παραλιακό Μέτωπο.

5. Διάνοιξη διόδου προς την παραλία.
Η νυν πολεοδομία Παλλήνης με το υπ. Αριθ. Πρωτοκ. 7660/2815 (σχετ. 1) 10413/3831/12-07-1996) αναγνωρίζει τη δίοδο προς την παραλία, βόρεια της παραλίας της «Ερμιόνης», όπως αυτή εμφανίζεται σε σχέδιο που προσαρτάται στο τοπογραφικό του διανεμητήριου συμβολαίου του 1943. Η παραλία αυτή εκτείνεται από την σημερινή οδό Ειρήνης μέχρι τη θάλασσα και παραμένει μέχρι και σήμερα κλειστή.
Σε συνέχεια των παραπάνω ζητούμε την άμεση διάνοιξή της.


6. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ43/ΑΑΠ/2012)
Λαμβάνοντας υπόψη τον αποχαρακτηρισμό με τον νόμο 4685/07.05.2020 φερόμενων δασικών εκτάσεων και με απαραίτητη προϋπόθεση τη διασφάλιση της αποκατάστασης των πληγέντων κτιρίων, προτείνεται επιμέρους τροποποίηση της εγκεκριμένης ρυμοτομικής μελέτης και πιο συγκεκριμένα η ευθυγράμμιση της οδού Αγ. Σοφίας (πριν την κατάληξή της στη οδό Ζεφύρου) ώστε να διορθωθεί η παρουσία δυο ορθών γωνιών.


Επίσης, απαραίτητη είναι η τροποποίηση/κατάργηση των περιμετρικών πεζοδρόμων που εφάπτονταν σε φερόμενες δασικές εκτάσεις, οι οποίες με τον νόμου 4685/07.05.2020 έχουν αποχαρακτηριστεί. Οι πεζόδρομοι αυτοί (οδών Δρυάδων, Αγ. Θωμά, Άνδρου, Ζεφύρου και αλλού) παρεμποδίζουν την ανακατασκευή των πληγέντων κτιρίων αφού μειώνουν σημαντικά το εμβαδόν των οικοπέδων.
Με τον τρόπο αυτό μπορεί να συμπληρωθεί το προαπαιτούμενο ποσοστό κοινοχρήστων χώρων (33%) που απαιτεί η εγκεκριμένη ρυμοτομική μελέτη.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΣΗΣ
(Σελ. 6-191)
Α) Ως προς την υπό κατάρτιση πολεοδομική μελέτη, προτείνεται:
Σαν χρήσεις στο Κόκκινο Λιμανάκι: Αμιγής κατοικία με συντελεστή δόμησης 0.4, ήπιου τουρισμού (άλλωστε η χρήση της παραθεριστικής κατοικίας ενέπιπτε στον Ν. 4269/14) και η επιμέρους χρήση της Γενικής κατοικίας, π.χ. οδοί Ποσειδώνος/Σοφία Βέμπο/Ζεφύρου δηλαδή στα νέα τμήματα που προτείνονται έως προς πολεοδόμηση. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που προϋπήρξαν χωροθετημένες χρήσεις πριν την φονική πυρκαγιά θα πρέπει να παραμείνουν, π.χ. το παντοπωλείο (mini market) επί της οδού Καλαβρύτων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
Όσον αφορά τον οικισμό της Αγ. Ειρήνης, προτείνεται η χρήση αμιγής κατοικίας.

Σελ.216
Επίσης προτείνεται στο Γ2 αγροτικό η ίδια χρήση (συντ. Ο.3 ή 0.4) και επιμέρους Γενική κατοικία με την προϋπόθεση αλλαγής της ΖΟΕ Μεσογείων 2003.

Σελ.6-191
Επιπρόσθετα στο παράκτιο μέτωπο προτείνεται η χρήση αμιγής κατοικίας (όπως αυτή προβλεπόταν από το διάταγμα 456/1985), και Γενικής κατοικίας. Επίσης όπου προβλεπόταν ως χωροθετημένες χρήσεις, είτε ξενοδοχείων είτε καταστημάτων π.χ. το camping, εστιατόριο(Μπαλκόνι), «STORIA DEL MARE», στο παράκτιο μέτωπο δύναται να παραμείνουν.Εκ των ανωτέρω στοιχείων καθίσταται επιβεβλημένη η αλλαγή του Θ1 ΖΟΕ Μεσογείων.

Συμπληρωματικά να ληφθεί υπόψη των μελετητών το Προεδρικό Διάταγμα 59/2018.

Προτεινόμενες αλλαγές:
Στη σελίδα 71 (Ε.Π.Σ) της μελέτης αναφέρεται ότι για την όποια ένταξη περιοχής στις προς πολεοδόμηση εκτάσεις θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι αποτελούν εκούσιες μεταβιβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αγροτικού Κώδικα και να πιστοποιείται με έγγραφο της Δ/νσης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή με έγγραφο της διοίκησης η νομιμότητα της αλλαγής χρήσης της έκτασης προ της 11-6-1975 και να μην εξετάζεται η σημερινή μορφή του κληροτεμαχίου και εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 102 του Ν. 4685/2020.
Πρόκειται για αστοχία η οποία πρέπει να διορθωθεί.
Προτείνουμε κατ’ εφαρμογή του νόμου 4685, παρ. 6, άρθρο 102 να απαιτείται μια βεβαίωση μηχανικού ότι το γήπεδο ανήκει στις εκτάσεις που αναφέρονται στα συμβόλαια 6165/1930 και 6166/1930 και είναι ελεύθερο προς πολεοδόμηση χωρίς καμία επιπλέον γραφειοκρατική διαδικασία.

ΥΔΑΤΟΡΕΜΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Το Υδατόρεμα Καλαβρύτων, έχει τη μικρότερη λεκάνη απορροής (210 στρέμματα, 433 μέτρα μήκος), με τη μικρότερη παροχή από τις υδρολογικές μελέτες για Τ=50 έτη στα 2,53m3/s.
Βάσει της νομοθεσίας χαρακτηρίζεται μικρό υδατόρεμα όταν έχει λεκάνη απορροής μικρότερη των 500 στρεμμάτων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε λεκάνη απορροής περίπου ½ των 500 στρεμμάτων. Επιπλέον πρέπει να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά του υδατορέματος σε συνάρτηση με τα άλλα ρέματα της περιοχής όπου προτείνονται κλειστοί αγωγοί, οχετοί και τεχνικά έργα.
Το θέμα του υδατορέματος Καλαβρύτων θα είχε κλείσει από το 2000, με ακόμα ευνοϊκότερους όρους από αυτούς του 2014 και του 2017. Επίσης θα είχε γίνει συρραφή των οικοδομικών τετραγώνων Ο.Τ. 276 με Ο.Τ. 273 και Ο.Τ. 277 με Ο.Τ. 272 και Ο.Τ. 278 με Ο.Τ. 269 τα οποία είχαν εξαιρεθεί κατά την διάρκεια της επανένταξης το Σχέδιο Πόλεως ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/2012 .

Προτείνουμε τουλάχιστον την υβριδική προσέγγιση στα τμήματα που έχει αλλοιωθεί η ιστορική κοίτη με προγενέστερα τεχνικά έργα (ανθρωπογενή παρέμβαση) παράλληλα της οδού Καλαβρύτων και μεταξύ των οδών Αγίου Θωμά, Σοφίας Βέμπο και Ζεφύρου με στόχο να περιοριστούν οι συνέπειες (κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις).

ΡΕΜΑ ΠΑΠΠΑ
Για Τ=50 έτη, είναι Q= 7,86 m3/s για το τμήμα ανάντη της οδού
Μαραθώνος και Q= 12,35 m3/s για το τμήμα κατάντη της οδού
Μαραθώνος. Από την διασταύρωση με την οδό Καρπάθου και μέχρι την εκβολή του ρέματος Παππά στη θάλασσα, προτείνεται από την παρούσα μελέτη ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ όπου απαιτείται, που πλησιάζουν κατά το δυνατόν την «βαθιά γραμμή» του εδάφους. Στόχος είναι να περιοριστούν κατά το δυνατόν αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις,λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορική κοίτη στο τμήμα αυτό έχει πλήρως αλλοιωθεί. Σε κάθε περίπτωση, επιτυγχάνεται με την πρόταση αυτή, η άρτια τεχνικά διόδευση των πλημμυρικών παροχών σχεδιασμού και η προστασία της περιοχής από πλημμύρες. Στο σύνολο του μήκους της προτεινόμενης χάραξης, όπου αυτή διαμορφώνεται με ανοικτή διατομή στη στέψη της τάφρου εκατέρωθεν αυτής, προτείνεται η κατασκευή πεζοδρόμων πλάτους 3,0m έκαστος, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα της κυκλοφορίας κατά μήκος της κοίτης και η συντήρηση αυτής.
Χ.Θ. 1+754 – Χ.Θ. 0+533,80: Κατ’ αρχάς προτείνεται να αντικατασταθεί ο υφιστάμενος οχετός της οδού Αττάλου. Πιο συγκεκριμένα, ο οχετός που προτείνεται να κατασκευαστεί είναι ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΗΣ ΟΧΕΤΟΣ ΒΧΗ=2,0×2,00,μήκους 14 μέτρα, με έργα εισόδου και εξόδου για τη συναρμογή στη φυσική κοίτη στα ανάντη. Επίσης δύναται να επιλεγεί κλειστή κιβωτιοειδής διατομή στον άξονα του δρόμου (Πανορμητών Τήνου) από την Χ.Θ. 0+268,25 και εώς τουλάχιστον την Χ.Θ. 0+400,00.


ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ


Προτείνεται να τοποθετηθεί ο πεζόδρομος πίσω από την γραμμή αιγιαλού και την γραμμή παραλίας και λίγο ψηλότερα από το επίπεδο της θάλασσας (π.χ., πασαλόμπιξη) και αυτό δύναται να συμβεί κατά τη θεμελίωση της στήριξης του πρανούς. Άλλωστε λόγω του ανάγλυφου του παράκτιου μετώπου, η γραμμή αιγιαλού και η γραμμή παραλίας ταυτίζονται και παραμένουν κάτω στη παραλία και δεν δύναται να ανεβούν σε πρανή 20-30 μέτρων ύψους (Περίπτωση Παναγοπούλου περί της αλλαγής της γραμμής αιγιαλού-παραλίας – ΦΕΚ 339Δ’/03-11-2017) αυτό αφορά τις περιπτώσεις των ξενοδοχείων στο παράκτιο μέτωπο στο Μάτι. Παράλληλα πρέπει να επανεξεταστούν οι προτεινόμενοι δίοδοι που καταλήγουν σε πρανή 20 έως 30 μέτρων ύψους.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Η προτεινόμενη μελέτη στην οδό Δημοκρατίας υποδεικνύει πλάτος 12 έως 15 μέτρα όπου προβλέπονται θέσεις στάθμευσης. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/2012 το οποίο καθορίζει το εύρος της οδού Δημοκρατίας στο επίπεδο των 10 μέτρων λαμβάνοντας υπόψη την μικρογραφία της περιοχής (δείτε αντίστοιχες περιπτώσεις με κωμοπόλεις στην Ιταλία, Πορτοφίνο, Ράπαλλο κλπ).
Άλλωστε η μελέτη του ΣΧΟΠ κατά την σύνταξη της Πολεοδομικής Μελέτης αναδείκνυε διάφορα κοινωνικά στοιχεία για το Κόκκινο Λιμανάκι (όπου διέμεναν 450 με 500 μόνιμοι κάτοικοι και τους καλοκαιρινούς μήνες διέμεναν συνολικά 1200 με τους παραθεριστές).
Προτείνεται η εναρμόνιση με το ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/2012 με το οποίο προβλέπεται το εύρος των 10 μέτρων στην οδό Δημοκρατίας το οποίο θεωρείται επαρκές για τις ανάγκες της πληγείσας περιοχής.
Όσον αφορά την προτεινόμενη διάνοιξη και την συνέχεια της οδού Κύπρου από το Μάτι προς το Κόκκινο Λιμανάκι με την οδό Στρατηγού Κονδύλη προτείνεται η ομαλοποίηση της οδού με σχετικές ευθείες.


Επιπρόσθετα προτείνουμε η συγκεκριμένη οδός να μετονομαστεί σε 23 Ιουλίου ένεκα της φονικής πυρκαγιάς.

Ο οικισμός της Αγ. Ειρήνης πρέπει να συνδεθεί μέσω της οδού της Αγ. Ειρήνης (ή η οδός Μαζαράκη) με την οδό Ποσειδώνος (εντός σχεδίου) στο Κόκκινο Λιμανάκι για την πολεοδομική ορθότητα του οικισμού.
Επιπλέον η οδός Μ. Αλεξάνδρου/Αργιθεας πρέπει να οδηγηθεί σε ευθεία κατεύθυνση με την οδό Καλαβρύτων, και να μετονομαστεί η συγκεκριμένη οδός σε Μεγάλου Αλεξάνδρου (από την είσοδο στη Λ. Μαραθώνος έως το κυκλικό κόμβο της οδού Δημοκρατίας) ώστε να αποφευχθεί η τριπλή ονομασία (Μ. Αλεξάνδρου/Αργιθέας/Ήλιδος).

Κλείνοντας υπογραμμίζουμε: ότι πρέπει να ισχύσει ο νόμος των φυσικών καταστροφών.

Βασική προτεραιότητα για όλους μας αποτελεί να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχεια των επισκευών και των ανακατασκευών των πληγέντων κτιρίων και να ισχύσει σε κάθε περίπτωση ο νόμος των φυσικών καταστροφών (όπου και αν βρίσκεται το κάθε κτίριο). Η πληγείσα περιοχή της Ανατολικής Αττικής βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα η ανασυγκρότησή της. Ζητούμενο είναι η χωρίς εμπόδια ανάπλασή της. Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ίσχυσαν για την πληγείσα περιοχή δεν εφαρμόστηκε η προβλεπόμενη νομοθεσία για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών αναφορικά με τις ανακατασκευές και τις επισκευές των κτιρίων που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά της 23/07/18 άρθρο 10 του Ν. 2675/1998(ΦΕΚ295/Α/1998) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ261/Α/2014), που καθορίζουν αναλυτικά την αποκατάσταση των ζημιών από σεισμούς σε κτίρια εν γένει των Νόμων 8979/1979 (ΦΕΚ4/Α/1979), Ν.1048/1980 (ΦΕΚ 101 Α/1980), Ν.1133/1981 (ΦΕΚ 54/Α/1981), Ν.1190/1981 (ΦΕΚ03/Α/1981) και εφαρμόζονται ανάλογα και για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που προκαλούνται από πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.(φυσικές καταστροφές). Επιπλέον, με το άρθρο 1 του Ν.867/1979 καθορίζεται η αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων που προκλήθηκαν από τους σεισμούς της εποχής εκείνης οι διατάξεις αυτές έχουν επίσης εφαρμοσθεί από την πολιτεία σε όλες της φυσικές καταστροφές που έχουν λάβει χώρα έως σήμερα, πλην της τελευταίας πυρκαγιάς σε μεγάλο τμήμα της Ανατολικής Αττικής.

Η παραπάνω παρέμβαση κρίνεται άμεσης προτεραιότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες επεμβάσεις – ρυθμίσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα από την πολιτεία, δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός οικιών πρώτης ή παραθεριστικής κατοικίας έχει ολοσχερώς καταστραφεί με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ανάλογα και άμεσα. Παρά τις αντιξοότητες η Επιτροπή Πληγέντων υποδεικνύει τα σημαντικότερα ζητήματα της περιοχής και ευελπιστεί στην αγαστή συνεργασία με τα στελέχη τόσο του ΥΠΕΝ όσο και του ΤΕΕ με στόχο να διορθωθούν τα κακώς κείμενα, οι δυσλειτουργίες, αλλά και οι αστοχίες που ταλανίζουν την ευρύτερη περιοχή.

Επίσης οι προτεινόμενες αλλαγές στο παράκτιο μέτωπο, στην οδό Δημοκρατίας, στις παραρεμάτιες περιοχές και στις νέες προτεινόμενες διανοίξεις των οδών ή των διόδων, δύναται να προβλεφθεί ώστε να μην εμποδίσουν τις επισκευές και τις ανακατασκευές των κτιρίων, και να μη δοθεί καμία αναστολή αδειών και εργασιών.

Πατήστε εδώ: ΣΜΠΕ